De Privacy Baseline/Baseline format

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)
Alle hoofdstukken bij De Privacy Baseline:

De eisen aan de uitvoering van de privacywetgeving zijn weergegeven in de vorm van een normen-kader. Dit normenkader is gebaseerd op de SIVA-methode[1]. De eisen worden gestructureerd op basis van een template waarin de elementen wie, wat en waarom geadresseerd worden. In principe wordt er antwoord gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat op de vraag: "wie doet wat en waarom?".

"Tabel met format waarin privacyprincipes en normen binnen de Privacy Baseline gestructureerd zijn"
Baseline format

Een conformiteitsindicator is een (sub)norm waaraan voldaan moet worden om aan het criterium (de hoofdnorm) te kunnen voldoen. Conformiteitsindicatoren hebben in de tekst van de hoofdnorm de vorm van een trefwoord dat de subnorm aanduidt. Je kunt stellen dat ieder onderstreept trefwoord gedefinieerd en uitgewerkt wordt in de vorm van maatregelen. Per conformiteitsindicator worden een of meer maatregelen (/01, /02, etc.) geformuleerd, op basis waarvan een uitspraak mogelijk is over de desbetreffende conformiteitsindicator. In veel gevallen volgt in de toelichtingen onder het kader nadere uitleg bij de maatregelen.

Voetnoten

  1. W.N.B. Tewarie, SIVA, Methodiek voor de ontwikkeling van auditreferentiekaders, VU University Press, Amsterdam 2014.

Alle privacyprincipes en normen gesorteerd op conformiteitsindicator

IDConformiteitsindicatornaamElementtype
PRIV_B.03.03.01aantonenAantonen onderkende risico's en maatregelenNorm
PRIV_B.03.03.02aantonenAantonen uitvoeren GEB en opvolgen GEB uitkomstenNorm
PRIV_B.03.03.03aantonenAantonen aanpak risicomanagementNorm
PRIV_B.03.03.04aantonenAantonen toepassen GEB toetsmodelNorm
PRIV_B.03.03.05aantonenAantonen privacy by designNorm
PRIV_U.02.02.01actueel en samenhangend beeldOp verzoek van AP wordt middels de registers een actueel en samenhangend beeldNorm
PRIV_U.02.02.02actueel en samenhangend beeldRegisters van de verwerkingsverantwoordelijke en van de verwerker geven één actueel en samenhangend beeldNorm
PRIV_U.02.02.03actueel en samenhangend beeldActueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromenNorm
PRIV_U.02.02.04actueel en samenhangend beeldActueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingenNorm
PRIV_U.07.05.01adequaatheidsbesluitAdequaatheidsbesluitNorm
PRIV_U.07.02.01afdoende garantiesAfdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegdNorm
PRIV_U.07.02.02afdoende garantiesVormvereisten aan eisen voor afdoende garanties door verwerkerNorm
PRIV_U.07.02.03afdoende garantiesAfdoende garantiesNorm
PRIV_U.07.07.01afwijking voor een specifieke situatieAfwijking voor een specifieke situatieNorm
PRIV_B.02.02.01benodigde middelenBenodigde middelenNorm
PRIV_U.06.02.01bewaartermijnBewaartermijn, vastgesteld en bekrachtigdNorm
PRIV_U.06.02.02bewaartermijnBewaartermijn, maximale periodeNorm
PRIV_U.06.02.03bewaartermijnBewaartermijn, in sectorspecifieke wetgeving vastgelegde bewaartermijnNorm
PRIV_U.06.02.04bewaartermijnBewaartermijn, eisen aan evt. langere opslagperiodeNorm
PRIV_U.06bewaartermijn, nodige maatregelenBewaren van persoonsgegevensPrivacyprincipe
PRIV_U.01.02.01de doeleindenDoeleinden, toereikend, ter zake dienend en beperktNorm
PRIV_U.01.02.02de doeleindenDoeleinden, rechtmatigNorm
PRIV_U.01.02.03de doeleindenDoeleinden, behoorlijk en transparantNorm
PRIV_C.03.03.01documenteert de inbreukDocumenteert de inbreuk, eisen aan de registratieNorm
PRIV_C.03.03.02documenteert de inbreukDocumenteert de inbreuk, mogelijkheid tot controleNorm
PRIV_C.03.03.03documenteert de inbreukDocumenteert de inbreuk, noodzakelijke gegevensNorm
PRIV_C.03.03.04documenteert de inbreukDocumenteert de inbreuk, m.b.t. kennisgevingNorm
PRIV_C.01.01.01evaluatieEvaluatie, controle op het voldoen aan wettelijke verplichtingenNorm
PRIV_C.01.01.02evaluatieEvaluatie, rapportage bij niet voldoenNorm
PRIV_C.01.01.03evaluatieEvaluatie, planning en compliancyNorm
PRIV_C.01evaluatie, rechtmatigheid aangetoondIntern toezichtPrivacyprincipe
PRIV_U.01.04.01geautomatiseerde besluitvormingBijzondere persoonsgegevens, m.b.t. ras of etnische afkomstNorm
PRIV_U.01.04.02geautomatiseerde besluitvormingBijzondere persoonsgegevens, m.b.t. politieke opvattingenNorm
PRIV_U.01.04.03geautomatiseerde besluitvormingBijzondere persoonsgegevens, m.b.t. religieuze of levensbeschouwende overtuigingenNorm
PRIV_U.01.04.04geautomatiseerde besluitvormingBijzondere persoonsgegevens, m.b.t. lidmaatschap vakbondNorm
PRIV_U.01.04.05geautomatiseerde besluitvormingBijzondere persoonsgegevens, m.b.t. genetische gegevensNorm
PRIV_U.01.04.06geautomatiseerde besluitvormingBijzondere persoonsgegevens, m.b.t. biometrische gegevensNorm
PRIV_U.01.04.07geautomatiseerde besluitvormingBijzondere persoonsgegevens, m.b.t. gezondheidsgegevensNorm
PRIV_U.01.04.08geautomatiseerde besluitvormingBijzondere persoonsgegevens, m.b.t. sexueel gedrag of gerichtheidNorm
PRIV_U.01.04.09geautomatiseerde besluitvormingBijzondere persoonsgegevens, m.b.t. voorwaarden aan de verwerkingNorm
PRIV_U.01.04.10geautomatiseerde besluitvormingBijzondere persoonsgegevens, m.b.t. noodzakelijke uitzonderingenNorm
PRIV_U.01.04.11geautomatiseerde besluitvormingBijzondere persoonsgegevens, m.b.t. verplichtingen of algemeen belangNorm
PRIV_U.01.07.01geautomatiseerde besluitvormingGeautomatiseerde besluitvorming, geen geautomatiseerde individuele besluitvorming tenzijNorm
PRIV_U.01.07.02geautomatiseerde besluitvormingGeautomatiseerde besluitvorming, m.b.t. rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkeneNorm
PRIV_U.01.07.03geautomatiseerde besluitvormingGeautomatiseerde besluitvorming i.r.t. bijzondere categorieën van persoonsgegevensNorm
PRIV_U.03.02.01gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenGecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, rectificatie op verzoek van betrokkeneNorm
PRIV_U.03.02.02gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenGecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, vervollediging op verzoek van betrokkeneNorm
PRIV_U.03.02.03gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenGecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, wissen op verzoek van betrokkeneNorm
PRIV_U.03.02.04gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenGecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, steken van de verwerking op verzoek van betrokkeneNorm
PRIV_U.03.02.05gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenGecorrigeerd, gestaakt of overgedragen redelijke maatregelen na openbaarmaking van persoonsgegevensNorm
PRIV_U.03.02.06gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenGecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, beperking van de verwerking op verzoek van betrokkeneNorm
PRIV_U.03.02.07gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenGecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, recht op ontvangst van gegevens en op overdragen van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijkeNorm
PRIV_U.03.02.08gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenGecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, overdracht aan andere verwerkingsverantwoordelijkeNorm
PRIV_C.03.02.01gestelde termijnTermijn melden aan verwerkingsverantwoordelijkeNorm
PRIV_C.03.02.02gestelde termijnTermijn melden aan APNorm
PRIV_C.03.02.03gestelde termijnTermijn, motivering bij vertraagd meldenNorm
PRIV_C.03.02.04gestelde termijnTermijn aan betrokkeneNorm
PRIV_U.03.03.01geïnformeerdGeïnformeerd, van iedere ontvanger van elke rectificatie, gegevenswissing of verwerkingsbeperkingNorm
PRIV_U.03.03.02geïnformeerdGeïnformeerd, betrokkene aan wie correctie mededelingen zijn verstrektNorm
PRIV_U.03.03.03geïnformeerdGeïnformeerd, bretrokkene over gevolg van verzoek van betrokkenNorm
PRIV_U.03.03.04geïnformeerdGeïnformeerd, elketronische verwerking van het verzoekNorm
PRIV_U.03.03.06geïnformeerdGeïnformeerd, informeren bij geen gevolg geven aan het verzoekNorm
PRIV_U.03.03.07geïnformeerdGeïnformeerd, schriftelijk of op andere wijzeNorm
PRIV_U.03.03.08geïnformeerdGeïnformeerd, identificatie van betrokkeneNorm
PRIV_B.03.01.01het beoordelen van de privacyrisico'sHet beoordelen van de privacyrisico's, hoog risicoNorm
PRIV_B.03.01.02het beoordelen van de privacyrisico'sHet beoordelen van de privacyrisico's, advies van FGNorm
PRIV_B.03.01.03het beoordelen van de privacyrisico'sHet beoordelen van de privacyrisico's, bij wijigingenNorm
PRIV_B.03.01.04het beoordelen van de privacyrisico'sHet beoordelen van de privacyrisico's, i.r.t. de GEBNorm
PRIV_B.03het beoordelen van de privacyrisico's, passende maatregelen, aantonenRisicomanagement, Privacy by Design en de GEBPrivacyprincipe
PRIV_C.02.03.01in een passende vormPassende vorm, begrijpelijke en toegankelijke wijze van communicatieNorm
PRIV_C.02.03.02in een passende vormPassende vorm, gekozen van mediumNorm
PRIV_C.02.03.03in een passende vormPassende vorm bij mondelinge verstrekkingNorm
PRIV_C.02.03.04in een passende vormPassende vorm, eventuele kostenNorm
PRIV_C.02.03.05in een passende vormPassende vorm, gegevens ter identificatieNorm
PRIV_U.05.02.01informatieInformatie, verzoek om toestemmingNorm
PRIV_U.05.02.02informatieInformatie aan betrokkeneNorm
PRIV_U.05.02.03informatieInformatie aan betrokkene bij ontvangst gegevens bij een ander dan de betrokkeneNorm
PRIV_C.02.informatie over de verwerking van persoonsgegevens, tijdig, in een passende vorm, specifieke uitzonderingsgrondToegang gegevensverwerking voor betrokkenenPrivacyprincipe
PRIV_C.02.01.01informatie over de verwerking van persoonsgegevensInformatie over de verwerking van persoonsgegevens aan betrokkeneNorm
PRIV_C.02.01.02informatie over de verwerking van persoonsgegevensInformatie over de verwerking van persoonsgegevens, inhoudelijkheidNorm
PRIV_C.02.01.03informatie over de verwerking van persoonsgegevensInformatie over de verwerking van persoonsgegevens, evt. afbreuk aan rechten cq. vrijheden van anderenNorm
PRIV_U.03.01.01juistheid en nauwkeurigheidMaatregelen i.r.t. juistheid en nauwkeurigheidNorm
PRIV_U.03.01.02juistheid en nauwkeurigheidControle op juistheid en nauwkeurigheidNorm
PRIV_U.03juistheid en nauwkeurigheid, gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, geïnformeerdKwaliteitsmanagementPrivacyprincipe
PRIV_C.03.01.01meldt een datalekMeldt een datalek, aan APNorm
PRIV_C.03.01.02meldt een datalekMeldt een datalek, eisen aan de melding aan APNorm
PRIV_C.03.01.03meldt een datalekMeldt een datalek, melding aan betrokkeneNorm
PRIV_C.03.01.04meldt een datalekMeldt een datalek, eisen aan de melding aan betrokkeneNorm
PRIV_C.03.01.05meldt een datalekMeldt een datalek, in duidelijke en eenvoudige taalNorm
PRIV_C.03meldt een datalek, gestelde termijn, documenteert de inbreuk, uitzonderingMeldplicht DatalekkenPrivacyprincipe
PRIV_U.01.06.01nationaal identificerend nummerNationaal identificerend nummerNorm
PRIV_U.06.01.01nodige maatregelenNodige maatregelen, verwijderd, vernietigd of geanonimiseerdNorm
PRIV_U.06.01.02nodige maatregelenNodige maatregelen, beoordeling evt. langere bewaartermijnNorm
PRIV_U.07.01.01onderlinge verantwoordelijkhedenDe onderlinge verantwoordelijkhedenNorm
PRIV_U.07onderlinge verantwoordelijkheden, afdoende garanties, vertegenwoordiger, uitzonderingsgrond, adequaatheidsbesluit, passende waarborgen, afwijking voor een specifieke situatieDoorgifte persoonsgegevensPrivacyprincipe
PRIV_U.04.02.01passend niveau te beveiligenPassend niveau, technische, organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelenNorm
PRIV_U.04.02.02passend niveau te beveiligenPassend niveau, gebaseerd op analyse van het verwerkingsrisicoNorm
PRIV_U.04.02.03passend niveau te beveiligenPassend niveau, aantoonbaarheidNorm
PRIV_B.03.02.01passende maatregelenPassende maatregelen, technisch en organisatorischNorm
PRIV_B.03.02.02passende maatregelenPassende maatregelen, passendNorm
PRIV_B.03.02.03passende maatregelenPassende maatregelen, continuíteitNorm
PRIV_B.03.02.04passende maatregelenPassende maatregelen, i.r.t. de GEBNorm
PRIV_U.07.06.01passende waarborgenPassende waarborgen bij afwezigheid adequaatheidsbesluitNorm
PRIV_U.07.06.02passende waarborgenPassende waarborgen bij aanwezigheid adequaatheidsbesluitNorm
PRIV_U.07.06.03passende waarborgenPassende waarborgen, beëindigen van doorgifte en informeren van betrokkeneNorm
PRIV_B.01privacybeleidPrivacy Beleid geeft duidelijkheid en sturingPrivacyprincipe
PRIV_B.01.01.01privacybeleidPrivacybeleid; duidelijkheid inzake verantwoordingsplichtNorm
PRIV_B.01.01.02privacybeleidPrivacybeleid als cyclisch procesNorm
PRIV_B.01.01.03privacybeleidPrivacybeleid; vastgesteld en gecommuniceerdNorm
PRIV_B.01.01.04privacybeleidPrivacybeleid i.r.t. wet- en regelgevingNorm
PRIV_B.01.01.05privacybeleidPrivacybeleid i.r.t. sectorspecifieke wetgeving.Norm
PRIV_B.01.01.06privacybeleidPrivacybeleid i.r.t. gedragscodeNorm
PRIV_B.02.03.01rapportagelijnenRapporteringsmiddelenNorm
PRIV_C.01.02.01rechtmatigheid aangetoondRechtmatigheid aangetoond, welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleindenNorm
PRIV_C.01.02.02rechtmatigheid aangetoondRechtmatigheid aangetoond, toereikende verwerkingNorm
PRIV_C.01.02.03rechtmatigheid aangetoondRechtmatigheid aangetoond, rechtmatige verwerkingNorm
PRIV_C.01.02.04rechtmatigheid aangetoondRechtmatigheid aangetoond, gebruik van overeenkomsten voor doorgifteNorm
PRIV_C.01.02.05rechtmatigheid aangetoondRechtmatigheid aangetoond, passende en gewaarborgde beveiligingNorm
PRIV_C.01.02.06rechtmatigheid aangetoondRechtmatigheid aangetoond, juiste en actuele gegevensNorm
PRIV_C.01.02.07rechtmatigheid aangetoondRechtmatigheid aangetoond, behoorlijke verwerkingNorm
PRIV_C.01.02.08rechtmatigheid aangetoondRechtmatigheid aangetoond, transparante verwerkingNorm
PRIV_C.01.02.09rechtmatigheid aangetoondRechtmatigheid aangetoond, compliancyNorm
PRIV_C.01.02.10rechtmatigheid aangetoondRechtmatigheid aangetoond, gebruik van gegevensregisterNorm
PRIV_U.02.01.01registerRegister van verwerkingsverantwoordelijkeNorm
PRIV_U.02.01.02registerRegister van verwerkingsverantwoordelijke, inhoud van het registerNorm
PRIV_U.02.01.03registerRegister van verwerker, categorieën van verwerkingsactiviteitenNorm
PRIV_U.02.01.04registerRegister van verwerker, inhoud van het registerNorm
PRIV_U.02.01.05registerRegister van verwerker, in schriftelijke elektronische vormNorm
PRIV_U.02.01.06registerRegister van verwerker, niet bijgehouden als …Norm
PRIV_U.02register, actueel en samenhangend beeldRegister van verwerkingsactiviteitenPrivacyprincipe
PRIV_C.02.04.01specifieke uitzonderingsgrondSpecifieke uitzonderingsgrondNorm
PRIV_U.01.05.01strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feitenStrafrechtelijke veroordelingen en strafbare feitenNorm
PRIV_U.01.05.02strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feitenStrafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, eisen aan de verwerkingNorm
PRIV_U.01.05.03strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feitenStrafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, i.r.t. de ORNorm
PRIV_U.01.05.04strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feitenStrafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, verwerking voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.Norm
PRIV_U.01.05.05strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feitenStrafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, t.b.v. verwerkingsverantwoordelijken bij noodzakelijke verwerkingNorm
PRIV_U.04.01.01technische en organisatorische maatregelenTechnische en organisatorische maatregelen, beperkte toegangNorm
PRIV_U.04.01.02technische en organisatorische maatregelenTechnische en organisatorische maatregelen, fysieke beveiligingNorm
PRIV_U.04.01.03technische en organisatorische maatregelenTechnische en organisatorische maatregelen, organisatorische beveiligingNorm
PRIV_U.04.01.04technische en organisatorische maatregelenTechnische en organisatorische maatregelen, passend beveiligingsniveauNorm
PRIV_U.04technische en organisatorische maatregelen, passend niveau te beveiligenBeveiligen van de verwerking van persoonsgegevensPrivacyprincipe
PRIV_C.02.02.01tijdigTijdige verstrekking op verzoek van betrokkeneNorm
PRIV_C.02.02.02tijdigTijdig verstrekking bij geen gevolg op verzoek van betrokkeneNorm
PRIV_U.05.01.01tijdigTijdig, toestemming van de betrokkene voorafNorm
PRIV_U.05.01.02tijdigTijdig, verstrekken van informatieNorm
PRIV_U.05tijdig, informatie, toestemming, uitzonderingInformatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevensPrivacyprincipe
PRIV_U.01tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven, de doeleinden, verdere verwerking, geautomatiseerde besluitvorming, bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, nationaal identificerend nummer, wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belangDoelbinding gegevensverwerkingPrivacyprincipe
PRIV_U.01.01.01tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschrevenTijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven, voorafgaand aan begin van de verwerkingNorm
PRIV_U.01.01.02tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschrevenTijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven, rechtmatigheid en doelmatigheidNorm
PRIV_U.01.01.03tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschrevenTijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven verenigbaarheid met oorspronkelijke doelNorm
PRIV_U.01.01.04tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschrevenTijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven, SMARTNorm
PRIV_U.05.04.01toestemmingUitzonderingNorm
PRIV_U.05.04.02toestemmingToestemming, toestemming of machtiging door ouderlijk verantwoordelijkeNorm
PRIV_C.03.04.01uitzonderingUitzondering op melden van datalek aan APNorm
PRIV_C.03.04.02uitzonderingUitzondering op melden van datalek aan betrokkeneNorm
PRIV_U.05.03.01uitzonderingToestemming, vrijelijk gegevenNorm
PRIV_U.07.04.01uitzonderingsgrondUitzonderingsgrond t.a.v. de verwerkingNorm
PRIV_U.07.04.02uitzonderingsgrondUitzonderingsgrond t.a.v. doorgifteNorm
PRIV_B.02verdeling van de taken en verantwoordelijkheden, benodigde middelen, rapportagelijnenOrganieke inbeddingPrivacyprincipe
PRIV_B.02.01.01verdeling van de taken en verantwoordelijkhedenVerdeling taken en verantwoordelijkhedenNorm
PRIV_B.02.01.02verdeling van de taken en verantwoordelijkhedenFunctionaris GegevensbeschermingNorm
PRIV_B.02.01.03verdeling van de taken en verantwoordelijkhedenVerdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. overeenkomstenNorm
PRIV_B.02.01.04verdeling van de taken en verantwoordelijkhedenVerdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. TVB-matrixNorm
PRIV_U.01.03.01verdere verwerkingVerdere verwerking i.r.t. ander doelen dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld isNorm
PRIV_U.01.03.02verdere verwerkingVoornemens voor verdere verwerkingNorm
PRIV_U.07.03.01vertegenwoordigerVertegenwoordiger in de EUNorm
PRIV_U.07.03.02vertegenwoordigerVertegenwoordiger i.r.t. afdoende garanties over het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelenNorm
PRIV_U.07.03.03vertegenwoordigerVertegenwoordiger i.r.t. het door een andere verwerker uitvoeren van de verwerkingNorm
PRIV_U.01.08.01wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belangEisen aan het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevensNorm
PRIV_U.01.08.02wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belangEisen aan het verwerken van persoonsgegevensNorm
PRIV_B.01.02.01wettelijke beginselenInvulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijving van privacy by designNorm
PRIV_B.01.02.02wettelijke beginselenInvulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijving van de doeleinden voor het verzamelenNorm
PRIV_B.01.02.03wettelijke beginselenInvulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van minimalisatie van verwerkenNorm
PRIV_B.01.02.04wettelijke beginselenInvulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van juistheid en actualiteit van de gegevensNorm
PRIV_B.01.02.05wettelijke beginselenInvulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van passende technische en organisatorische maatregelenNorm
PRIV_B.01.02.06wettelijke beginselenInvulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van transparante verwerkingNorm
PRIV_B.01.02.07wettelijke beginselenInvulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van maximale bewaartermijnenNorm
PRIV_B.01.02.08wettelijke beginselenInvulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van garanties bij doorgifteNorm
PRIV_B.01.02.09wettelijke beginselenInvulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van behoorlijke verwerkingNorm
PRIV_B.01.02.10wettelijke beginselenInvulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van informeren bij inbreukNorm
PRxxxxxxxPrixxxPrivacyprincipe