De Privacy Baseline/Verwerkersovereenkomst

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verwerkersovereenkomst

Hoewel de term 'verwerkersovereenkomst' in de Nederlandstalige AVG niet letterlijk wordt gebruikt, bepaalt AVG artikel 28 toch nauwkeurig dat er een "overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt" moet zijn, "waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven" (AVG art. 28 lid 3 en verder). Bij de Criteria B.02 Organieke inbedding, en vooral: U.07 Doorgifte persoonsgegevens komt dit nader ter sprake.

Wij hanteren de term 'verwerkersovereenkomst' in deze zin. Voor de overeenkomst tussen twee verwerkingsverantwoordelijken (bij doorgifte/overdracht van persoonsgegevens, gebruiken we de term 'samenwerkingsovereenkomst', om het verschil aan te kunnen geven tussen de overeenkomst tussen de verantwoordelijke en de verwerker en de overeenkomst tussen verantwoordelijke en verantwoordelijke.