De Privacy Baseline/Verwerking van persoonsgegevens

Uit NORA Online
< De Privacy Baseline
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verwerking van persoonsgegevens

Verwerken is een breed begrip. Verwerken omvat alles wat je kunt doen met persoonsgegevens, van verzamelen tot vernietigen. De informatie tot je nemen is al een verwerking. In de definitie van de Avg: "een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raad¬plegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens" (AVG art. 4 "Definities").