De Privacy Baseline/Werken met persoonsgegevens

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)

Werken met persoonsgegevens

Hoofdstuk II van de Avg beschrijft de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens[1]. Wij beperken ons hier tot de beschrijving van wat verstaan wordt onder 'verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.', 'persoonsgegevens' en 'bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Daarna gaan we in op de ACT-doelen, benoemen we risico's en lichten we kort het format toe waarin de criteria in het volgende hoofdstuk worden beschreven.

Voetnoten

  1. Avg art. 5 lid 11.