De monitor open standaardenbeleid 2016 verwerkt in NORA-wiki

Uit NORA Online
De monitor open standaarden beleid 2016 verwerkt in NORA-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Resultaten Monitor Open Standaardenbeleid 2016
Resultaten Monitor Open Standaardenbeleid 2016 via: https://www.forumstandaardisatie.nl/thema/monitor-open-standaardenbeleid

De monitor open standaardenbeleid 2016 verwerkt in NORA-wiki[bewerken]

woensdag 28 juni 2017 - Voor het derde jaar op rij heeft NORA de bevindingen uit de Monitor Open Standaardenbeleid, voor zover die betrekking hebben op generieke voorzieningen, overgenomen. Voor elke onderzochte standaard en bouwsteen zijn de bevindingen weergegeven op de eigen pagina in NORA en het overzicht voor het totaal is te vinden op Bouwstenen en gebruikte standaarden.

Monitor Open standaardenbeleid

De monitor open standaardenbeleid brengt jaarlijks in kaart in hoeverre het open standaarden beleid wordt toegepast binnen de Nederlandse overheid, volgens het ‘pas toe of leg uit’ principe. Doel van dit beleid is om de interoperabiliteit te vergroten en de afhankelijkheid van leveranciers te verkleinen. ICTU voert deze monitor uit in opdracht van het Bureau Forum Standaardisatie en het ministerie van Economische Zaken, deze uitgave heeft betrekking op de periode juli 2015 tot juni 2016.

Standaarden en Bouwstenen

Voor de 37 in deze monitor behandelde standaarden geldt dat ze nog niet breed worden toegepast, terwijl er wel consensus is over de bijdrage die ze leveren aan de interoperabiliteit en leveranciers-onafhankelijkheid. Hiernaast wordt er van uit gegaan dat de ‘gangbare’ open standaarden worden toegepast.

De toepassing van open standaarden is de verantwoordelijkheid van afzonderlijke overheidsorganisaties. Maar zij maken veel gebruik van generieke voorzieningen. Voor de 36 belangrijkste bouwstenen is onderzocht in hoeverre de relevante open standaarden zijn toegepast, op Bouwstenen en gebruikte standaarden.

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.