Depositogarantiestelsel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Depositogarantiestelsel
Inhoud: Banken met een bankvergunning
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: De Nederlandsche Bank (DNB)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Banken met een bankvergunning

Beschrijving

Alle banken die een bankvergunning hebben van DNB vallen onder het depositogarantiestelsel. De bank valt onder het DGS als in de linkerkolom staat:- Uitoefenen van het bedrijf van bank (2:12 eerste lid Wft), of- Uitoefenen van het bedrijf van bank met beleggingsdiensten (2:13 eerste lid Wft), of- Bank aangesloten bij centrale kredietinstelling (3:111 Wft)- Centrale kredietinstelling (3:111 Wft)


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het financieel toezicht (Wft)