Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Actueel
Bron
GA Machtigen

Beschrijving

Dienstverleners moeten in staat zijn gesteld om hun (versies van) diensten te publiceren, zodat bij het creëren van een vertegenwoordigingsbevoegdheid aangegeven kan worden op welke (versie van welke) diensten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van toepassing is, voor vertegenwoordigingsbevoegdheden waarvoor dat noodzakelijk is.

Voorbeelden

Rationale

Het moet mogelijk zijn om aan te geven voor welke specifieke diensten de vertegenwoordigingsbevoegdheid geldt. De verstrekker moet daarvoor de diensten kunnen vermelden in de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

We hebben ervoor gekozen om dit als een generieke functie op te nemen, omdat het kunnen aangeven voor welke handelingen een vertegenwoordigingsbevoegdheid geldt een essentieel onderdeel van machtigen is.

Een verdere rationale voor deze generieke functie en de implicaties die hieruit voortkomen is te vinden in:

  • Algemene kenmerken van machtigen (hoofdstuk 3),
  • Wettelijk kader C.

Implicaties

  1. De dienstverlener kan diensten beschrijven.
  2. De dienstverlener kan zijn dienstbeschrijvingen beschikbaar maken voor het creëren van vertegenwoordigingsbevoegdheden.

Documentatie

Kaders

Deze kaders zijn bepalend voor deze generieke functie.

Toelichting relaties

De bestaande GDI-voorzieningen die hieronder zijn opgenomen onder ‘Gerealiseerd door' realiseren delen van de generieke functies van het GO-domein. Deze bestaande voorzieningen kunnen afwijken van de keuzes die voor het GO-domein zijn gemaakt.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging */
8761 [URL="[[Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging]]", label="Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging"]

{ } -> 8761 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


8761 [URL="[[Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging]]", label="Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging"]
8759 [URL="[[Machtigen en vertegenwoordigen]]", label="Machtigen en vertegenwoordigen"]
8761 -> { 8759} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging */
8761 [URL="[[Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging]]", label="Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging"]

{ } -> 8761 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging */
8761 [URL="[[Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging]]", label="Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging"]

{ } -> 8761 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in