Dienstverlening Position Paper (VNG)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

OrganisatieVNG
Externe verwijzinghttps://vng.nl/files/vng/20190723-positionpaper-dienstverlening.pdf
BeschrijvingIn dit position paper geeft VNG aan wat de belangrijkste principes zijn en hoe die de komende jaren als richtlijn dienen in beïnvloeding van (inter)nationale regelgeving en het verder ontwikkelen van passende dienstverlening die mensgericht, regelarm, duidelijk en snel & zeker is.
BrontypeNotitie
ToelichtingGemeenten hebben de afgelopen tijd grote stappen gezet op het gebied van hun visie op dienstverlening.

In de gemeentelijke dienstverlening, die is toegespitst op de verschillende rollen en verwachtingen van inwoners en ondernemers, staat de mens centraal. De laatste jaren werken ze ook samen met hun ketenpartners en mede-overheden aan visies en strategieën op dit gebied, bijvoorbeeld bij de Overheidsbrede visie op dienstverlening 2020, de Interactiestrategie, de Digitale Agenda 2020, de Agenda Digitale Overheid en het Pamflet Dienstverlening 2025.
De belangrijkste principes daarbij zijn:

1. We bedienen inwoners en ondernemers zo goed als mogelijk op het kanaal dat zij kiezen, vanuit het principe ‘online waar het kan en persoonlijk waar het moet’

2 We bieden toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen.

3 We werken zichtbaar samen met onze ketenpartners en mede-overheden, zodat inwoners en ondernemers integrale dienstverlening ervaren.

4 We maken gebruik van landelijke standaarden en oplossingen, waardoor onze dienstverlening eenduidiger, veiliger en goedkoper wordt.

5 We maken gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden, zodat wij passende, proactieve dienstverlening kunnen bieden aan onze inwoners en ondernemers.
Laag binnen vijflaagsmodel0
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Begrijpelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanDienstverlening Position Paper (VNG)
Gebundeld (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanDienstverlening Position Paper (VNG)
Passend (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanDienstverlening Position Paper (VNG)
Proactief (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanDienstverlening Position Paper (VNG)
Begrijpelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inDienstverlening Position Paper (VNG)
Gebundeld (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inDienstverlening Position Paper (VNG)
Passend (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inDienstverlening Position Paper (VNG)
Proactief (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inDienstverlening Position Paper (VNG)