DigiD Machtigen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving

Een voorziening waarmee een burger een andere burger kan machtigen om namens hem zaken met de overheid te regelen. Dit is handig als ze hier zelf niet toe in staat zijn, of als ze vinden het makkelijk als iemand anders dit voor ze doet. Het afstaan van de persoonlijke DigiD is hierbij niet nodig.

Organisaties die gebruik mogen maken van DigiD kunnen DigiD Machtigen inzetten voor alle digitale diensten aan burgers waarvoor zij DigiD inzetten.

Sinds 2012 is het, met de invoering van de diensten catalogus, mogelijk om met één machtigingshandeling een burger voor verschillende diensten te machtigen.

Informatie

https://www.logius.nl/diensten/digid-machtigen/

Opdrachtgever

Beheerder

Logius


Realiseert

Deze bouwsteen geeft invulling aan de Generieke functie: Machtigen en vertegenwoordigen

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DMARCEr is een DMARC record geconfigureerd als een van de anti-phishing maatregelen (zie: https://internet.nl/mail/machtigen.digid.nl/). Verder wordt er geen email verstuurd onder domeinnaam machtigen.digid.nl en is DMARC niet veel aan de orde. E-mails verzonden door de voorziening Machtigen worden verstuurd onder het @digid.nl domein, het DMARC record en ander email gerelateerde standaarden worden door DigiD voorzien, en waarvan Machtigen in kennis wordt gesteld.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DNSSECHet domein https://machtigen.digid.nl voldoet aan DNSSEC (zie: https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigikoppelingRecent ontwikkelde koppelvlakken en/of nieuwe versies van bestaande koppelvlakken zijn Digikoppeling compliant (bijvoorbeeld BOP). Er zijn echter nog koppelvlakken waarvan geen Digikoppeling compliant versie is gemaakt en/of koppelvlakken waar nog diensten en afnemers op aangesloten zitten (bijvoorbeeld PBS, een koppelvlak waarover een aangesloten dienstaanbieder kan controleren of iemand daadwerkelijk gemachtigd is om te handelen namens een vertegenwoordigde). Deze koppelvlakken bestaan uit de tijd dat de Digikoppeling standaard in ontwikkeling was en voldoen deels aan de uiteindelijk ontstane Digikoppeling standaard. Vanwege nieuwe ontwikkeling van koppelvlakken, is besloten niet meer te investeren in dit huidige koppelvlak.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)DigiD Machtigen heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de website. Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm (Status B), er zijn verbetermaatregelen benoemd. DigiD Machtigen is daarom in control over de toegankelijkheid van de website. (zie de diverse verklaringen van DigiD op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=digid). Vanaf 21 juni voldoet DigiD Machtigen volledig aan de WCAG.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)Wijzigingen ten behoeve van Digitoegankelijk compliance zijn in Q2 2018 geïmplementeerd. In Q3 wordt dit getoetst door betrokken partijen.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
HTTPS en HSTSDigiD Machtigen maakt gebruik van HTTPS voor de communicatie tussen clients (zoals browsers) en servers. De DigiD Machtigen website heeft ook een HSTS-policy (zie: https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/). Tot nader orde wordt nog gebruik gemaakt van PKIOverheid certificaten van publieke CA2020.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
IPv6 en IPv4De website van DigiD Machtigen is via IPv4 en IPv6 toegankelijk en ondersteund (zie: https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
NEN-ISO/IEC 27001
NEN-ISO/IEC 27002
Op de Rijksoverheid is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van toepassing die is gebaseerd op NEN-ISO27001/2. Logius verantwoord zich over de BIO aan het kerndepartement (BZK).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
PDF (NEN-ISO)De voorziening voldoet aan deze standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
RPKIDe Logius voorziening DigiD Machtigen is aangesloten op IP-reeksen die ontsloten worden via leveranciers uit het raamcontract ON2013. Deze IP-reeksen voldoen aan RPKI.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
SAMLHet authenticatiekoppelvlak met eHerkenning voldoet aan de SAML standaard. Het authenticatiekoppelvlak met DigiD maakt gebruik van SAML. Naast authenticatie gebruikt DigiD Machtigen de SAML standaard ook om een getekend machtigingsbewijs af te geven, namelijk als een SAML assertion.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
SPFDigiD Machtigen verstuurt geen email aan gebruikers, vanaf het @machtigen.digid.nl domein. Er is wel een SPF record aangemaakt voor het domein: ‘machtigen.digid.nl’ die aangeeft dat er vanaf dit domein geen email wordt verstuurd. E-mails verzonden door Machtigen worden verstuurd onder het @digid.nl domein. De bijbehorende SPF record en andere email gerelateerde standaarden vallen onder de verantwoordelijkheid van DigiD. De voorziening Machtigen ontvangt van DigiD, middels een collegiaal informatiebeveiligingsoverleg, updates over het SPF record en andere email gerelateerde standaarden.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
TLSTLS is geïmplementeerd. DigiD Machtigen ondersteunt TLS v1.2. Hieraan is een beperkte set aan cipher-suites toegekend, welke voldoen aan norm ‘voldoende’ en ‘goed’ in de NCSC “ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS) v2.0” TLS 1.0 en 1.1 worden niet meer ondersteund op machtigen.digid.nl.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder