Digikoppeling (Standaard)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: Digikoppeling (Standaard)

ID: ebMS, WUS en GB in Digikoppeling

Type: Standaard
Laag 1: Grondslagenlaag
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:Digikoppeling

Status actualiteit: Actueel [1]

Veilige berichtuitwisseling
Digikoppeling bestaat uit een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Digikoppeling onderkent twee hoofdvormen van berichtenverkeer:

  • Bevragingen; een vraag waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, dan hoeft de vraag niet opnieuw worden aangeboden.
  • Meldingen; men levert een bericht en pas (veel) later komt eventueel een reactie terug. In dat geval is snelheid van afleveren minder belangrijk. Als een partij even niet beschikbaar is om het bericht aan te nemen, dan is het juist wel gewenst dat het bericht nogmaals wordt aangeboden.

Aan versie 2.0 van Digikoppeling is o.a. de specifiactie voor grote berichten toegevoegd, de mogelijkheid om attachments toe te voegen en om security op berichtniveau toe te passen. Digikoppeling versie 2 en later zijn backward compatible met versie 1.

In 2018 is besloten om geen versienummering meer te gebruiken voor Digikoppeling. De meest actuele versie is nu altijd de verzameling van gepubliceerde documenten. Zo is in 2018 de DK Architectuur naar versie 1.5.1 gegaan terwijl de Koppelvlakstandaard WUS op 3.5 is gebleven., Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor berichtenuitwisseling tussen overheden. Digikoppeling onderkent twee hoofdvormen van berichtenverkeer: bevragingen en meldingen. De vorm van het berichtenverkeer bepaalt welke koppelvlakstandaard moet worden geïmplementeerd (in de meeste gevallen zal een organisatie aan beide behoefte hebben)

Uitgangspunt van Digikoppeling is dat een organisatie op één plaats in de eigen ICT-infrastructuur een koppelpunt volgens Digikoppeling inricht.

Digikoppeling biedt een aantal ondersteunende voorzieningen voor de implementatie: Serviceregister, Compliancevoorzieningen en CPA-creatievoorziening.

Oudere benamingen: OSB, OverheidServicebus

  • Nut: Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor berichtenuitwisseling tussen overheden.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Digikoppeling moet worden toegepast op alle digitale gegevensuitwisseling met behulp van gestructureerde berichten die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI, waaronder de basisregistraties, of die sector-overstijgend is.Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen op basis van NEN3610 is uitgesloten van het functioneel toepassingsgebied.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebied door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd. 
  • Organisatorisch werkingsgebied: Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.
  • Waarvoor geldt de verplichting: Digikoppeling is van toepassing bij aanschaf of ontwikkeling van systemen bedoeld voor gestructureerde berichtenuitwisseling met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI (zoals de basisregistraties) en berichtverkeer dat sectoroverstijgend is.

 Uitgezonderd zijn: de uitwisseling van Geo-informatie (daarvoor bestaat NEN3610) en de gevallen waarin de aanbieder van gegevens vaststelt dat geen noodzaak bestaat om de afnemer van de gegevens te authenticeren.

Meer informatie

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Vrijwel alle koppelingen met afnemers, andere basisregistraties en evt. front-office systemen worden gelegd op basis van Digikoppeling:
  • de koppelingen voor het aanleveren van gegevens aan LV-BAG, LV-WOZ en LV-BGT zijn gebaseerd op Digikoppeling standaarden;
  • het aanleveren door bronhouders (o.a. notariaat) van gegevens aan de BRK is niet gebaseerd op Digikoppeling;
  • de koppelingen voor het verkrijgen van informatie van gegevens uit LV BAG en LV WOZ en BRK zijn gebaseerd op Digikoppeling.
Daarnaast kan informatie uit LV’s worden verkregen via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) die gebruik maakt van de Open GEO-standaarden. Ook de informatie uit de BRT wordt op deze wijze geleverd. Gegevens uit de BGT zijn beschikbaar via PDOK.
voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRI (Basisregistratie Inkomen)Digikoppeling wordt toegepast in de rol van afnemer van berichten van basisregistraties (HR). De ebMS-koppeling met Digilevering is operationeel in de productie-omgeving. De aansluiting op Digilevering wordt nu alleen gebruikt in de rol van afnemer van het stelsel van basisregistraties. Het aansluiten van de BRI als Basisregistratie/leverancier op Digilevering was niet eerder dan 2017-2018 gepland.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRO (Basisregistratie Ondergrond)Landelijke Voorziening BRO inname en uitgifte APIs zijn gebaseerd op Digikoppeling 2.0.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRV (Basisregistratie Voertuigen)RDW maakt voor alle nieuwe uitwisselingen gebruik van Digikoppeling. Dat is onder meer het geval in de uitwisseling met MijnOverheid (Berichtenbox), CJIB, Politie, ILT, CBR, de Belastingdienst, etc. De intentie is uitgesproken om ook bestaande koppelingen pro-actief te migreren om de voordelen van het diginetwerk te benutten. Een planning hiervoor is nog niet vastgesteld.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Berichtenbox voor bedrijvenOverheden kunnen via Digikoppeling geautomatiseerd berichten verzenden en ontvangen. Ondernemers kunnen alleen handmatig (via de website) hun Berichtenbox gegevens opvragen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
DigiD MachtigenRecent ontwikkelde koppelvlakken en/of nieuwe versies van bestaande koppelvlakken zijn Digikoppeling compliant (bijvoorbeeld DVS 2017). Er zijn echter nog koppelvlakken waarvan geen Digikoppeling compliant versie is gemaakt en/of koppelvlakken waar nog diensten afnemers op aangesloten zitten (bijvoorbeeld PBS (Een koppelvlak waarover een aangesloten dienstaanbieder kan controleren of iemand daadwerkelijk gemachtigd is om te handelen namens een vertegenwoordigde)). Deze koppelvlakken bestaan uit de tijd dat de Digikoppeling standaard in ontwikkeling was en voldoen deels aan de uiteindelijk ontstane Digikoppeling standaard. Het is de bedoeling dat bestaande dienst afnemers overgaan naar de nieuwe koppelvlakken. Hier wordt niet actief op gestuurd. Door ontwikkelingen rondom eID, eIDAS en DigiD Machtigen moeten afnemers in de toekomst gebruik maken van andere koppelvlakken, waardoor gebruik van de niet compliant koppelvlakken zal afnemen. Bij nieuwe koppelvlakontwikkelingen zal meer naar de REST-API standaard worden gekeken dan naar Digikoppeling 2.0.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
DigileveringDigilevering maakt gebruik van Digikoppeling.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigimeldingDigimelding maakt gebruik van Digikoppeling.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigipoortDigipoort voldoet aan deze standaard. Zie de koppelvlakspecificaties op http://www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/digitpoort/koppelvlakken.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
HR (Basisregistratie Handelsregister)Ongeveer 10% van het verkeer van het NHR gaat naar medeoverheden. Die uitwisselingen vinden allemaal plaats via Digikoppeling en StUF.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
MijnOverheidZowel nieuwe als oude koppelingen worden conform Digikoppeling 2.0 ingericht.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
GBA-V (GBA Verstrekkingsvoorziening)
Beheervoorziening BSN
Er zijn plannen om voor de BRP (basisregistratie personen) gebruik te gaan maken van Digikoppeling. Gezien het lopende BRP bezinningsproces is de planning onduidelijk. Ontsluiting van BV-BSN middels Digikoppeling zal niet plaatsvinden.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Doc-DirektSinds 2018 wordt door SSC-ICT gewerkt aan operationalisering van Digikoppeling voor het gebruik binnen de dienstverlening van Doc-Direkt.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)Binnen JenV vindt elektronisch berichtenverkeer interdepartementaal plaats via de Justitie Berichten Service (JUBES). JUBES is vanuit JenV het koppelvlak voor de Digikoppelingdienst van Logius. De open standaarden eBMS en WUS zijn de daarbij gebruikte protocollen om de berichten veilig te versturen. Binnen BZ wordt deze standaard gebruikt voor de Mule koppeling. Verder nemen alle departementen uit het verzorgingsgebied van SSC-ICT deel aan eFacturatie. Op deze standaard wordt waar van toepassing aangesloten bij nieuwe koppelingen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
P-DirektP-Direkt heeft vele interfaces met partijen binnen de overheid, Identity management, hr-data, arbo-diensten, ziekmeldingen, koppelingen met BD.

Het salarisverwerkingssysteem werkt op basis van Digikoppeling. Alle nieuwe koppelingen die P-Direkt ontwikkelt, worden gebouwd op basis van Digikoppeling. Richting 2018 migreert de voorziening naar de rijksdatacenters, Digikoppeling krijgt dan een nog belangrijkere rol. 

Nieuwe interfaces zoals TEM2W, IDM2 en de ARBO interface zijn conform Digikoppeling 2.0.
voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
RijkspasRijkspas maakt gebruik van het WUS-gedeelte van de Digikoppeling.  voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Verplicht (pas toe leg uit))