Digitale Basisinfrastructuur

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Beleidskader.png
NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.

Eigenschappen

BeschrijvingHet beleidskader bevat 9 uitgangspunten voor de digitale basisinfrastructuur, die dienstverleners met een publieke taak gebruiken voor de inrichting van de publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven en waar nodig ook voor hun onderlinge digitale samenwerking.
Externe verwijzinghttps://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/01/beleidskader-digitale-basisinfrastructuur
Interne verwijzingBestand:Beleidskader digitale basisinfrastructuur.pdf
OrganisatieOverheid
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Status toelichtingVastgesteld in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 23 april 2019 en aan de Tweede Kamer aangeboden als bijlage bij NL DIGIbeter 2019.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Digitale BasisinfrastructuurIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt