Digitale Basisinfrastructuur

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Actueel
Vastgesteld in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 23 april 2019 en aan de Tweede Kamer aangeboden als bijlage bij NL DIGIbeter 2019.Eigenschappen

BeschrijvingUitgangspunten voor de inrichting van de publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven en onderlinge samenwerking van overheidsorganisaties.
ToelichtingHet beleidskader bevat 9 uitgangspunten voor de digitale basisinfrastructuur, die dienstverleners met een publieke taak gebruiken voor de inrichting van de publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven en waar nodig ook voor hun onderlinge digitale samenwerking.

1. De maatschappelijke opgave is het uitgangspunt
De digitale overheid ondersteunt het oplossen van maatschappelijke opgaven. We organiseren de overheidsdienstverlening voor burgers en bedrijven vanuit publieke waarden met daaraan gekoppelde grondrechten.

2. Het gebruiksperspectief staat voor de overheid centraal
De publieke digitale dienstverlening is voor burgers en bedrijven beschikbaar, veilig en gemakkelijk in gebruik.

3. De basisinfrastructuur is opgebouwd rond generieke functies
De digitale basisinfrastructuur is opgebouwd rond generieke functies in de digitale publieke dienstverlening en niet rond ICT-voorzieningen.

4. Afspraken gaan boven standaarden, standaarden gaan boven voorzieningen
Voor de invulling van generieke functies in de digitale publieke dienstverlening hanteren we uiteindelijk dezelfde afspraken, standaarden en indien nodig voorzieningen. Dat is nu nog niet overal het geval. Het is een ontwikkeltraject waarbij organisaties binnen hun mogelijkheden afspraken, standaarden en voorzieningen toepassen, of toelichten waarom dit (nog) niet kan (‘comply or explain’).

5. We zijn scherp op innovaties, met oog voor de continuïteit
We willen innovaties accommoderen in de digitale basisinfrastructuur. Innovaties kunnen de kwaliteit van de publieke dienstverlening verbeteren door nieuwe, meer flexibele vormen van interactie met burgers en bedrijven. Innovaties kunnen ook de kosten voor de overheid verlagen.

6. We werken samen aan digitalisering over de grens
Bij de doorontwikkeling van de digitale basisinfrastructuur houdt de overheid rekening met de verdere digitalisering van grensoverschrijdende diensten. Dat is in het belang van Nederland als open economie.

7. Er is geen blauwdruk voor de realisatie van generieke functies
De afgelopen jaren is de impliciete aanname bij de ontwikkeling van de GDI steeds geweest, dat concrete ‘eigen’ systemen moesten worden gebouwd. Maar binnen de afgesproken architectuurprincipes, afspraken en standaarden kunnen generieke functies op verschillende wijzen worden gerealiseerd (publiek en/of privaat). Dit stimuleert experimenten en het vinden van innovatieve oplossingen.

8. Er zijn meerdere ontwerpeisen aan de basisinfrastructuur
De basisinfrastructuur biedt privacy en veiligheid naar de laatste vastgestelde standaarden zodat continuïteit geborgd is. Daarom hanteren we ‘privacy by design’ en ‘security by design’ als ontwerpeisen bij digitalisering. Ook de aspecten gebruikersvriendelijkheid, open source en duurzame toegankelijkheid zijn relevant in het ontwerp.
Er zijn ook ethische vraagstukken; deze spelen vooral een rol op het niveau van beleidsontwikkeling voor de digitale overheid.

9. Samenwerking is niet vrijblijvend

Als we vanuit overtuiging en motivatie binnen de overheid afspreken dat we bepaalde architectuur, standaarden of voorzieningen gebruiken, dan moeten we dat ook doen. Hier geldt in ieder geval een ‘pas-toe-of-leg-uit’-regime.
Externe verwijzinghttps://www.eerstekamer.nl/overig/20190703/beleidskader_digitale/meta
Interne verwijzingBestand:Beleidskader digitale basisinfrastructuur.pdf
OrganisatieOverheid
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Status toelichtingVastgesteld in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 23 april 2019 en aan de Tweede Kamer aangeboden als bijlage bij NL DIGIbeter 2019.
Publicatiedatum2019-04-23

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Digitale BasisinfrastructuurIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Duurzaam (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanDigitale Basisinfrastructuur
Innovatief (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanDigitale Basisinfrastructuur
Duurzaam (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inDigitale Basisinfrastructuur
Innovatief (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inDigitale Basisinfrastructuur