Discipl - a global Society Architecture

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Verdiepingsronde (15.00-16.30 uur)
Programma hele dag
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Onderdeel van de NORA Gebruikersdag 19 november 2019, Verdiepingsronde
Programma
12:00 - 12:30 Opening
12:45 - 13:15 Breakout-ronde 1
13:30 - 14:00 Breakout-ronde 2
14:15 - 14:45 Breakout-ronde 3
15:00 - 16:30 Verdiepingsronde
16:45 - 17:30 Paneldiscussie met drankje
17:30 - 18:00 Netwerkborrel
Locatie: Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Aanmelden: via pleio (t/m do 14 november).
Bijeenkomst op dinsdag 19 november 2019, 15:00 - 16:30 uur, locatie: Rijkswaterstaat

Adres: Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Doel: Deelnemers kennis laten maken met het Discipl programma als concreet voorbeeld van toepassen Society Architecture.
Doelgroep: Iedereen die zich met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. bezighoudt in de publieke sector is welkom, dus zet deze uitnodiging gerust door in je netwerk.
Contactpersoon: Bas Kaptijn, Discipl, Innovatie Architect Digicampus (ICTU) & Steven Gort, Discipl, Datafluisteraar (ICTU) .Logo van discipl, een rondje met daarin een netwerk van ovalen, waarvan een aantal gekleurd zijn in roze en licht of donkerblauw.
Privacy-by-design, Self Sovereign Identity, Conformity-by-design, gerichtheid op de eindgebruiker én een betere maatschappij: Discipl wil het in de praktijk brengen. De eerste demo is gereed.
Lange man met blauwe trui staat met telefoon in zijn hand voor een zaal te presenteren

Wat als we gewoon opnieuw konden beginnen? Met de Grondwet, de Algemene Wet Bestuursrecht én de ‘needs’ (behoeften) van burgers en bedrijven als uitgangspunt. En dan kijken: hoe zouden we digitalisering met de huidige technische mogelijkheden kunnen invullen? Discipl beschrijft een visie op de toekomstige samenleving en de manier waarop we die digitaal kunnen ondersteunen. Discipl staat voor "geDIStribueerd Collaboratief InformatieBetekenisvolle gegevens. PLatform", het is een innovatieproject binnen ICTU. Disicpl werkt toe naar een set van bouwblokken. “Blokken die in andere projecten niet lukken. Wij kijken niet per domein, maar naar maatschappij als geheel.” Discipl is zowel open source als open knowledge; alles wordt gedeeld.

Demo

De eerste concrete resultaten zijn er. Op deze gebruikersdag zien we alvast een demo van hoe SSI er in de Disicpl praktijk uit zou kunnen zien. Februari 2020 moet de oplossing in gebruik worden genomen door vier gemeenten, waaronder de gemeente Haarlemmermeer. Gort licht toe: “Ik kom aan het gemeente loket en laat mijn paspoort zien. De ambtenaar identificeert mij en typt mijn BSN-nummer over. Dan krijg ik een papiertje met een QR-code, waarmee de woningbouwcorporatie mijn gegevens kan scannen. Ik kan dat record ook in IRMA downloaden.”

Needs centraal

Centraal in Discipl staan de needs (behoeften) van burgers en bedrijven, vertelt Kaptijn. Die kunnen ze onderling invullen, en wellicht hebben ze volgens wetten recht op ondersteuning van de overheid. “Aan de ene kant automatiseren we transacties als gevolg van wetten, en tegelijkertijd faciliteren we de dialoog om de wet aan te passen op basis van de needs.” Dat betekent een fundamenteel andere manier van denken uitgangspunt dan in het huidige systeem. Kaptijn licht toe: “We bewegen weg van de GDI - waar het technische aanbod centraal staat - naar een systeem waar je vanuit jouw eigen unieke ‘attributen’ je behoeften conform wet- en regelgeving kunt invullen.” Dat geeft veel meer ruimte voor mensen om hun eigen leven zo vorm te geven als ze willen, dan de huidige vorm, waar mensen soms niet in een hokje blijken te passen. Technisch gezien wordt het mogelijk te linken naar specifieke stukjes informatie voor een bepaald doel op een bepaald moment, vult Kaptijn aan. “Eigenlijk is het een heel specifieke link naar persoonlijke informatie of een stukje wetgeving; een vorm van linked data.” Dit gedachtengoed sluit goed aan op de API-strategie van de overheid.

Pionieren

Nederland is vol op aan het pionieren op dit gebied. We zij niet het enige land dat bezig is met dit type architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.. Canada en de Scandinavische landen zijn ook ver. Er is internationaal veel interesse in deze ontwikkelingen. Ook uit Singapore waar Discipl gepresenteerd is op een fintech conferentie tijdens het Nederlandse werkbezoek onder leiding van minister Knops (#digimissie).

In de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wordt het gedachtegoed van Discipl uitgewerkt in een themapagina: Discipl.

presentatie (PDF, 6,94 MB)