Documentatie over Artificial Intelligence (AI) & Algoritmen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Europees
Hoe sluiten we vanuit Nederland aan op internationale afspraken en voorzieningen?

De Europese Commissie heeft een Ethics guidelines for trustworthy AI opgesteld voor verantwoord gebruik van AI. Een advies over The Right to Process Data for Machine Learning Purposes in the EU aan de Commissie over het verwerken van data ten behoeve van AI is in de maak.

Advies aan Europese Commissie over 'The right of processing data for machine learning'

Committee for standardization in the area of Artificial Intelligence ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence
De Artificial Intelligence Act is een voorstel voor een Europese verordening op het gebied van kunstmatige intelligentie.


Overheid
Wat is op nationaal niveau geregeld om AI&A-functies door (overheids)organisaties optimaal te benutten?

De Rijksoverheid heeft haar beelden bij de inzet van AI en algoritmen vastgelegd in het Strategisch Actieplan AI. Hierin staan voornemens van het kabinet om de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) in Nederland te versnellen en internationaal te profileren, en op het borgen van de publieke belangen bij AI-ontwikkelingen. De begeleidende Kamerbrief schetst de context bij dit plan.

Het Ministerie van BZK heeft een inventarisatie laten doen voor ethisch gebruik van AI. Die heeft geresulteerd in een overzicht van alle voor AI relevante documenten en regelgeving over publieke waarden (die op dat moment bestonden).
Artificiële Intelligentie en publieke waarden

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft op aanvraag van de regering een adviesrapport geschreven over de impact van AI op publieke waarden. In het rapport ‘Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie’ identificeert de WRR vijf opgaven voor de maatschappelijke inbedding van AI.

Programma NL DIGIbeter (Ministerie van BZK), actielijn Integriteit en uitlegbaarheid algoritmen door de overheid.
Integriteit en uitlegbaarheid algoritmen door de overheid

AI in de digitale samenleving (Ministerie van BZK), essaybundel ‘Behoorlijk datagebruik in de openbare ruimte’ LED (Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken).
AI in de digitale samenleving

De Algemene Rekenkamer heeft het rapport ‘Aandacht voor algoritmes’ geschreven en een toetsingskader ontwikkeld voor het auditen van AI en algoritmen. De kennis uit dit toetsingskader is uiteraard ook goed in te zetten bij het maken van ontwerpen van dienst die gebruik maken van AI en algoritmen.
Artificial Intelligence Impact Assessment

In de ‘Nationale Datapodcast’ van VKA legt Miranda Pirkovski van de AR uit waar het rapport over gaat en hoe het te gebruiken is.
Aandacht voor algoritmes Algemene Rekenkamer


Landelijk (niet overheid)
De [Nederlandse AI coalitie] is een platform waarin diverse partijen samenkomen en samenwerken aan AI-toepassingen in Nederland; deze heeft een [AI Impact Assessment] AI Impact Assessment ontwikkeld waarmee een handvat wordt gegeven voor het betrouwbaar en veilig inrichten van AI-toepassingen of AI in dienstverlening.

De [Utrecht Data School - De Ethische Data Assistent] Ethische Data Assistent (DEDA) helpt data-analisten, projectmanagers en beleidsmakers om ethische problemen in dataprojecten, datamanagement en databeleid te herkennen. DEDA is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Utrecht.


Tweede Kamerstukken
De overheid wil en moet bijblijven bij technische ontwikkelingen. Enerzijds om zelf slim gebruik te kunnen maken van nieuwe technologie (bijvoorbeeld in de dienstverlening) en anderzijds om wet- en regelgeving te actualiseren, rekening houden met de technische ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van de zelfrijdende auto die tot vragen leidt zoals: Wie is aansprakelijk als een auto-ongeluk wordt veroorzaakt door een fout in de software? Is dat de bestuurder, de producent van de auto, de leverancier van de software of de programmeur? En is de mate waarin de menselijke bestuurder autonoom is van invloed op die verantwoordelijkheid?

Dit is een overzicht van de meest relevante Tweede Kamerstukken met betrekking tot AI en algoritmen, van nieuw naar oud:

Kamerbrief over kunstmatige intelligentie in de rechtspleging 13 februari 2019 Kamerbrief over kunstmatige intelligentie en algoritmen in de rechtspleging | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl - Link niet vindbaar -