Domeinvaliditeit

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

De mate waarin de inhoud van waarden consistent zijn met hun domein.

Dit gaat over de mate waarin een waarde een geldige waarde is. Een domein is een type (zoals getal of tekst of opsomming) en kan ook een lijst van toegestane waarden beschrijven (waardelijst).

Toepassingsniveau
waarde
Dimensie
Validiteit
Deel van Raamwerk gegevenskwaliteit
Basis

In andere modellen

ISO/IEC 25024
-
NEN-ISO 19157
Value domain conformance rate
ISO 5725
-
DAMA-NL
Validity
Kwaliteitsraamwerk Omgevingswet
Domeinconsistentie

Voorbeelden