Donorregister

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Toestemming (ja of nee) om donor te zijn.

Beschrijving

Het Donorregister is in 1998 opgericht om uitvoering te geven aan de Wet op de orgaandonatie (Wod). In deze wet is geregeld dat iedereen van twaalf jaar of ouder die is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, zijn of haar keuze op het gebied van orgaan- en weefseldonatie kan laten registreren: wel of geen donor worden, de keuze overlaten aan de nabestaanden of aan één specifieke persoon. Het vastleggen van de keuze geeft duidelijkheid en zekerheid aan iedereen die bij donatie is betrokken.


Informatie

Wettelijke grondslag:
Wet op de orgaandonatie