Duurzaamheid

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'
Hoewel de digitale e-overheid volop in ontwikkeling is, benut de overheid het potentieel van ICT nog onvoldoende:duurzame ontwikkeling en duurzame innovatie van digitale generieke voorzieningen komen nog onvoldoende tot stand. Terwijl ICT-toepassingen nieuwe bedieningconcepten mogelijk maken en producten en diensten “slimmer” en duurzamer gemaakt en geleverd kunnen worden. Dergelijke ICT oplossingen worden ook wel 'Green ICT' genoemd. Grofweg kan hierin het onderscheid worden gemaakt tussen Green IT en Green IS:

  • Green IT betreft het op een duurzame manier inzetten van IT middelen gedurende de gehele IT lifecycle van ICT hardware. Voorbeelden zijn: Cloud Computing, Green Data Centres, IT virtualisatie, Computer power management, IT recycling & e-waste en Software algoritmiek efficiëntie. Dit soort toepassingen zorgen voor minder gebruik van natuurlijke hulpbronnen, minder energieverbruik en minder schadelijk afval.
  • Green IS betreft het zodanig toepassen van Informatie Systemen dat deze direct en indirect bijdragen aan een verduurzaming van de samenleving. Veel van deze toepassingen zijn “Smart” en genereren veelal autonoom grote hoeveelheden data. Er zijn al veel voordelen op het gebied van Energie (Smart Grid en Smart Meters), Logistiek, Milieu (Landbouw, Water), Smart Cities (Smart Buildings, Mobiliteit), Voedsel en de Zorg. Concreet: het inzet van Big Data en Internet of Things om klimaat- en duurzaamheid doelstellingen te realiseren. Hoe gaat de overheid de data van deze smart oplossingen inzetten voor bijvoorbeeld beleidsmonitoring en evaluatie?

Waarom is Duurzaamheid van belang?[bewerken]

Op het gebied van Green IT zijn voordelen te behalen tijdens de hele lifecycle van IT producten. Bijvoorbeeld de vermindering van het gebruik van gevaarlijke stoffen zoals Lood, Kwik, Cadmium en Chroom bij de productie wat vervolgens ook in de afvalverweking zijn voordelen heeft. Een ander onderwerp betreft het bouwen van beter software. Zo kan door parallellisatie van software 25-40% aan energie bespaard worden. En ‘Groene’ Data Centers kunnen tot 50% kosten besparen op het energieverbruik. Dit betreft zowel het energieverbruik van de systemen als de energie benodigd voor de koeling door hergebruik van afvalwarmte.

Op het gebied van Green IS zijn “slimme” verbeteringen mogelijk van processen, producten en diensten zoals ICT-ondersteuning voor vernieuwing in de Zorg (denk aan gezondheidscontroles en -montering op afstand) en door het beter benutten van de snelwegen- en spoorwegcapaciteit. Hierdoor kunnen burgers sneller hun bestemming bereiken en vindt er tevens minder uitstoot plaats van schadelijke gassen. Verder geven schattingen aan dat de voordelen van het wereldwijd toepassen van Smart Building-technieken, besparingen kunnen worden behaald op energiebesparing van 5.0 109 MWh en vermindering van watergebruik van 261 1012 l.

Lees hier meer over duurzaamheid als architectuurthema en duurzaamheidstriggers.


Direct aan de slag

Met welke al bestaande wettelijke- en beleidskaders moet je rekening houden? Wat is er vanuit architectuur al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je hergebruik en een vliegende start kunt maken?

Relevante duurzame beleidskaders:

Directive 2009 125 EC
Directive 2011 65 EC

Relevante standaarden duurzaamheid.

De belangrijkste commissie die zich met Green ICT bezig houdt is ISO/IEC JTC 1/SC 39 - Sustainability for and by Information Technology.

Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn diverse overheidsorganisaties die al bezig zijn met dit onderwerp. U kunt van hun ervaringen leren en direct deelnemen aan de lopende discussies.

Het Nationaal Architectuur Forum heeft in september 2018 een bijeenkomst over sustainability by default

In 2016-2017 worden er regulier (netwerk)bijeenkomsten georganiseerd door (afwisselend) het ministerie van I&M en EZ met als thema “Duurzaamheid Rijksbreed” (programmaduurzaamheid@minienm.nl).

In toenemende mate vindt er samenwerking en kennis uitwisseling plaats, bijvoorbeeld tijdens het interdepartementale initiatief op de Dag van de Duurzaamheid.

Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Nuttige links

auditdienst rijk
duurzame-economie
www.greendeals.nl
RWS Duurzame Leefomgeving
RWS Jaarverslag 2015
white-paper-green-computing

Er bleek in 2016-2017 niet voldoende draagvlak te bestaan voor dit thema om een expertgroepje op te zetten.


Contactpersoon is Robert van Wessel,

robert.van.wessel@ictu.nl,
Contact.png