E-Portfolio NL

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: E-Portfolio NL

ID: E-portfolio NL

Type: Standaard
Publicatiedatum: 2013/05/01

Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:E-Portfolio NL

Status actualiteit: Actueel [1]

Onderwijs en Ontwikkeling
NTA 2035 E-portfolio NL is een toepassingsprofiel voor studenten en werknemers bij Nederlandse organisaties, van de internationale IMS ePortfolio specificatie. Hiermee kunnen de competenties van een individu worden bijgehouden. Het voordeel van deze standaard is dat de student/lerende medewerker zijn profiel mee kan nemen naar verschillende organisaties., Door de invoering van competentiegericht leren en toenemende interesse in het gebruik van e-portfolio's is het van belang een afspraak te hebben voor het uitwisselen van e-portfoliogegevens. Met E-portfolio NL kunnen de competenties van een individu worden bijgehouden. Het voordeel van deze standaard is dat de student/lerende medewerker zijn profiel mee kan nemen naar verschillende organisaties. 


  • Nut: Door de invoering van competentiegericht leren en toenemende interesse in het gebruik van e-portfolio's is het van belang een afspraak te hebben voor het uitwisselen van e-portfoliogegevens. Met E-portfolio NL kunnen de competenties van een individu worden bijgehouden. Het voordeel van deze standaard is dat de student/lerende medewerker zijn profiel mee kan nemen naar verschillende organisaties. Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: E-Portfolio NL moet worden toegepast;

op de uitwisseling van informatie over de ontwikkelingsvoortgang van een individu;
tussen organisaties in de leerketen waar het individu leert en werkt;
met het doel om levenslang leren en duurzame inzetbaarheid van arbeid te stimuleren.

  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de publieke sector
  • Waarvoor geldt de verplichting: De verplichting geldt bij een investering in een systeem of dienst dat wordt gebruik om de loopbaanontwikkeling en competenties van bijvoorbeeld personeel bij te houden en te beheren.

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Verplicht (pas toe leg uit))