EAR (EnterpriseArchitectuur Rijksdienst)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenBeschrijving

De Enterprise Architectuur Rijksdienst biedt een samenhangende beschrijving van de organisatie en inrichting van de informatiediensten en -voorzieningen van de Rijksdienst. Het is een houvast voor iedereen die, vanuit de concerngedachte, stappen wil zetten om de samenwerking tussen en binnen delen van de Rijksdienst te verbeteren.

Om de samenwerking te verbeteren, richt de EAR zich enerzijds op de interoperabiliteit van haar dienstverlening. Dat wil zeggen, de mate waarin informatiediensten van de organisaties van de Rijksdienst uitwisselbaar zijn, zowel onderling als naar afnemers buiten de Rijksdienst. De Rijksdienst conformeert zich met betrekking hiermee aan de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Waar nodig worden beginselen uit NORA nader gespecificeerd ten behoeve van de Rijksdienst. Anderzijds willen we met de EAR de samenwerking verbeteren door de inrichting van organisatie en informatievoorziening van de Rijksdienst op gemeenschappelijk niveau zo uniform mogelijk te beschrijven.

Documentatie


Contact

postbusear@rijksoverheid.nl

Afbakening en raakvlakken

Werkingsgebied: Rijksoverheid

Relevant binnen

Domein Overheid bestuur en koninkrijk, Domein Bouwen wonen en leefomgeving, Domein Milieu ruimte en water, Domein Onderwijs en wetenschap, Domein Verkeer en vervoer, Domein Reizen wonen en werken in het buitenland, Domein Gezondheid en zorg, Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen, Domein Werk en loopbaan, Domein Immigratie integratie en inburgering, Domein Openbare orde en veiligheid, Domein Cultuur sport en vrije tijd, Domein Familie jeugd en gezin, Domein Internationale- en ontwikkelingssamenwerking, Domein Landbouw natuur en voedsel, Domein Belastingen, Domein Financiën, Domein Defensie, Domein Economie en ondernemen,

Gerelateerd aan:

MARIJ (ModelArchitectuur Rijksoverheid)

EAR begrippenlijst