ECLI (European Case Law Identifier)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: ECLI (European Case Law Identifier)
ID: ECLI
Type: Standaard
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl
Verwijzing naar rechterlijke uitspraken in Europa


Met de ECLI standaard kunnen:

  1. alle rechterlijke uitspraken in de Europese Unie (zowel van nationale als van Europese gerechten) worden voorzien van een gelijkaardige, unieke en persistente identifier. Deze identifier kan worden gebruikt voor identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. en citatie van rechterlijke uitspraken en derhalve om deze te vinden in binnenlandse of, buitenlandse, Europese of internationale jurisprudentiedatabanken.
  2. alle rechterlijke uitspraken worden voorzien van uniforme metadata, gebaseerd op de Dublin Core standaard. Het zoeken van uitspraken in allerlei databanken worden daardoor gefaciliteerd.


  • Nut: Toepassing maakt citeren, vinden en verbinden van jurisprudentie in Europa snel, eenvoudig en de kans op fouten wordt kleiner.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: ECLI moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar rechterlijke uitspraken.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector
  • Waarvoor geldt de verplichting: Wanneer digitaal naar rechterlijke uitspraken wordt verwezen, moet dit gebeuren volgens de ECLI standaard. Om te beginnen bij de eerstvolgende aanschaf van ICT waarbij het verwijzen naar rechterlijke uitspraken relevant is.

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit