EML_NL

Uit NORA Online
EML NL
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Actueel
Status is afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie (Verplicht (pas toe leg uit)
Naam
EML NL
ID

EML_NL

Type

Standaard

Wijzigingsdatum
Laag Vijflaagsmodel
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: fs:emlnl


Nederlands toepassingsprofiel op de Election Markup Language. De EML_NL standaard versie 1.0 definieert de gegevens en de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen die vallen onder de Nederlandse Kieswet. Het gaat daarbij om de uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens.

  • Nut: De EML_NL standaard zorgt voor de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen, zoals kandidaatgegevens en uitslaggegevens. Deze gegevens worden uitgewisseld om de verkiezingsuitslag vast te kunnen stellen. Voor een goed verloop van verkiezingen is het van belang dat dit proces transparant, controleerbaar, vlot en foutloos gebeurt.
  • Werking: De EML_NL standaard versie 1.0 definieert de gegevens en de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen die vallen onder de Nederlandse Kieswet. Het gaat daarbij om de uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens tussen politieke partijen, gemeentelijke stembureaus, het hoofdstembureau en het centraal stembureau uitgewisseld om een totaaltelling van de stemmen te kunnen maken en om de verkiezingsuitslag vast te kunnen stellen. 


Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: EML_NL moet worden toegepast op de definitie en uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens bij verkiezingen die onder de Nederlandse Kieswet vallen.
  • Organisatorisch werkingsgebied:
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij de aanschaf of bouw van software dat gebruikt wordt voor het verwerken van verkiezingsgegevens (kandidaat en uitslaggegevens)

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit