EML NL

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: EML NL
ID: EML_NL
Type: Standaard
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl
Verkiezingsgegevens


Nederlands toepassingsprofiel op de Election Markup Language. De EML_NL standaard versie 1.0 definieert de gegevens en de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen die vallen onder de Nederlandse Kieswet. Het gaat daarbij om de uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens.


  • Nut: De EML_NL standaard zorgt voor de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen, zoals  kandidaatgegevens en uitslaggegevens. Deze gegevens wordenuitgewisseld om de verkiezingsuitslag vast te kunnen stellen. Voor een goed verloop van verkiezingen is het van belang dat dit proces transparant, controleerbaar, vlot en foutloos gebeurt.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: EML_NL moet worden toegepast op de definitie en uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens bij verkiezingen die onder de Nederlandse Kieswet vallen.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), semi-overheden en andere instellingen uit de publieke sector
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij de aanschaf of bouw van software dat gebruikt wordt voor het verwerken van verkiezingsgegevens (kandidaat en uitslaggegevens)

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit