102
U

Eigenschap:Actiepunt

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Kennismodel
TypeString
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanJa
Weergave op invulformulieren
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie van
[[Categorie:]]Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


  • Eigenschap:Actiepunt

Subeigenschappen

1 gerelateerde eigenschap weergegeven.

C

Pagina's die de eigenschap "Actiepunt" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

N
NORA Gebruikersraad/2012-11-27 +stuurt de aangescherpte versie rond  +, wordt verzocht z.s.m. aan Saco Bekius namen door te geven van de collega's die aan deze workshops zullen deelnemen om hun inhoudelijke (architectuur)kennis in te brengen.  +, Jacques Verdaas '''stuurt hier informatie over.  +
NORA Gebruikersraad/2013-03-19 +'''''ACTIE Hans Flick '''stuurt deze per mail aan het beheerteam NORA (red. dat is inmiddels ontvangen en verwerkt in het Beheerplan).''  +, De projectleider NORA zal een voorstel doen voor het instemmingsproces.  +, De leden van de Gebruikersraad NORA zorgen voor een reactie op het katern vanuit hun achterban.  +,
NORA Gebruikersraad/2016-02-16#2016-02/2 +bekijkt of een aparte Gebruikersraad (of losse sessie) over de Omgevingswet mogelijk en wenselijk is en communiceert hierover.  +
NORA Gebruikersraad/2016-02-16#2016-02/3 +stuurt binnenkort een mail rond aan de leden van de Gebruikersraad, die ze uit kunnen zetten in hun achterban.  +
NORA Gebruikersraad/2016-02-16 +bekijkt of een aparte Gebruikersraad (of losse sessie) over de Omgevingswet mogelijk en wenselijk is en communiceert hierover.  +, stuurt binnenkort een mail rond aan de leden van de Gebruikersraad, die ze uit kunnen zetten in hun achterban.  +
NORA Gebruikersraad/2016-02-16#2016-02/1 +kijken of het mogelijk is om een update van het gezamenlijk onderzoek [https://manifestgroep.pleio.nl/file/download/26123992 'De Burger bediend'] over e-dossiers te maken.  +
NORA Gebruikersraad/2016-06-14#2016-06/3 +gaan na wat de impact van het RFC Beveiliging gaat zijn voor de eigen afspraken en brengen dit voor of in de vergadering van 1 september in.  +
NORA Gebruikersraad/2016-06-14#2016-06/5 +zal ons op de hoogte houden en aangeven op welk moment besluiten genomen worden.  +
NORA Gebruikersraad/2016-06-14#2016-06/1 +geven door welke vragen of voorbeelden uit de praktijk ze graag besproken willen zien tijdens de Gebruikersraad over Geo  +
NORA Gebruikersraad/2016-06-14#2016-06/4 +stuurt een mail rond aan de NORA Familie ter herinnering hieraan (input open source).  +
NORA Gebruikersraad/2016-06-14#2016-06/6 +vraagt de leden van de Gebruikersraad en toehoorders per mail om hun inschatting van de impact van het doorontwikkelen van de pilot tot één eDelivery gateway naar Europa.  +
NORA Gebruikersraad/2016-06-14#2016-06/2 +melden zich bij NORA Beheer  +
NORA Gebruikersraad/2016-06-14 +geven door welke vragen of voorbeelden uit de praktijk ze graag besproken willen zien tijdens de Gebruikersraad over Geo  +, melden zich bij NORA Beheer  +, gaan na wat de impact van het RFC Beveiliging gaat zijn voor de eigen afspraken en brengen dit voor of in de vergadering van 1 september in.  +,
NORA Gebruikersraad/2016-09-14#2016-09/1 +coördineert een aparte sessie rondom Beveiliging dit najaar.  +
NORA Gebruikersraad/2016-09-14#2016-09/2 +zetten het tekstvoorstel uit bij hun achterban en vragen om feedback. Wie wil reageren kan dat tot 8 november.  +
NORA Gebruikersraad/2016-09-14 +coördineert een aparte sessie rondom Beveiliging dit najaar.  +, zetten het tekstvoorstel uit bij hun achterban en vragen om feedback. Wie wil reageren kan dat tot 8 november.  +, brengen het bestaan van het thema onder de aandacht van hun achterban met het verzoek er kennis van te nemen en feedback terug te geven aan Jeroen en Paul.  +
NORA Gebruikersraad/2016-09-14#2016-09/3 +brengen het bestaan van het thema onder de aandacht van hun achterban met het verzoek er kennis van te nemen en feedback terug te geven aan Jeroen en Paul.  +
NORA Gebruikersraad/2016-11-08#2016-11/2 +monitort reacties op vergaderdata en past deze waar nodig aan.  +
NORA Gebruikersraad/2016-11-08#2016-11/4 +implementeren het RFC Beveiliging in de NORA-wiki.  +
NORA Gebruikersraad/2016-11-08#2016-11/3 +schrijft inputdocument met visie NORA op vitale GDI.  +
NORA Gebruikersraad/2016-11-08 +geven aan of zij op de geplande data voor 2017 in principe kunnen.  +, implementeren het RFC Beveiliging in de NORA-wiki.  +, monitort reacties op vergaderdata en past deze waar nodig aan.  +,
NORA Gebruikersraad/2016-11-08#2016-11/1 +geven aan of zij op de geplande data voor 2017 in principe kunnen.  +
NORA Gebruikersraad/2017-01-17#2017-01/2 +Lezen het document [https://www.cip-overheid.nl/wp-content/uploads/2016/06/20160531_Handleiding_Privacy_by_Design_v1.0.pdf Privacy by Design] en bereiden discussie voor in een volgende Gebruikersraad.  +
NORA Gebruikersraad/2017-01-17#2017-01/1 +lopen met NORA Beheer de bestaande NORA inhoud door en geven aan waar de raakvlakken met privacy liggen, zodat dit weergegeven kan worden in de [[View Privacy]].  +, Lopen met NORA Beheer de bestaande NORA inhoud door en geven aan waar de raakvlakken met privacy liggen, zodat dit weergegeven kan worden in de [[View Privacy]].  +
NORA Gebruikersraad/2017-04-11 +Specificeren de behoefte van Logius, in de context van de bestaande initiatieven tot visualisatie van de GDI  +, doen een voorzet voor een generiek gegevensmanagement en vragen om input/feedback in een volgende Gebruikersraad  +