74
U

Eigenschap:Actiepunt

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeString
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanJa
Weergave op invulformulieren
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Subeigenschappen

1 gerelateerde eigenschap weergegeven.

C

Pagina's die de eigenschap "Actiepunt" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

N
NORA Gebruikersraad/2012-11-27 +stuurt de aangescherpte versie rond  +, wordt verzocht z.s.m. aan Saco Bekius namen door te geven van de collega's die aan deze workshops zullen deelnemen om hun inhoudelijke (architectuur)kennis in te brengen.  +, Jacques Verdaas '''stuurt hier informatie over.  +
NORA Gebruikersraad/2013-03-19 +'''''ACTIE Hans Flick '''stuurt deze per mail aan het beheerteam NORA (red. dat is inmiddels ontvangen en verwerkt in het Beheerplan).''  +, De projectleider NORA zal een voorstel doen voor het instemmingsproces.  +, De leden van de Gebruikersraad NORA zorgen voor een reactie op het katern vanuit hun achterban.  +,
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +Udo Groen en NORA beheer zullen een uitvraag doen naar actuele behoefte uit praktijk voor doorontwikkeling van NORA  +
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +Anton Opperman stuurt NORA beheer documentatie over reviewproces in CORA  +
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +NORA gebruikersraad legt concept PSA's voor aan gebruikersraad  +
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +Udo Groen en Theo Peters organiseren bijeenkomst over drie decentralisaties  +
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +Anton van Weel en NORA Beheer publiceren Stelselarchitectuur in NORA  +
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +Bijeenkomst NORA gebruikersraad inplannen vóór Architectuur Board van 26 november 2014 door NORA beheer  +
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +Plan van aanpak knooppunten door Jasper van Lieshout, ondersteund door NORA beheer  +
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +Elbert Raadsen en NORA beheer verwerken reacties in de handreiking AP17  +
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +Saco Bekius en Udo Groen starten RFC voor katern Verbinden op Afgeleide Principes  +
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +NORA beheer deelt het verzoek vanuit defensie om ervaringen met Archimate in business en informatievoorziening  +
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +Jaap van der Veen en NORA beheer verwerken reacties op katern Beveiliging  +
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +Udo Groen en NORA beheer doen een aangepast voorstel voor het reviewproces  +
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +Actiepunt Udo Groen en Saco Bekius gaan na in hoeverre visie op data centers van de overheids interessant is voor andere overheidsorganisaties  +
NORA Gebruikersraad/2014-05-14 +NORA beheer deelt met Gebruikersraad de voortgang van publicatie over standaarden zodra dit concrete uitwerking heeft  +
NORA Gebruikersraad/2016-02-16#2016-02/1 +kijken of het mogelijk is om een update van het gezamenlijk onderzoek [https://manifestgroep.pleio.nl/file/download/26123992 'De Burger bediend'] over e-dossiers te maken.  +
NORA Gebruikersraad/2016-02-16#2016-02/2 +bekijkt of een aparte Gebruikersraad (of losse sessie) over de Omgevingswet mogelijk en wenselijk is en communiceert hierover.  +
NORA Gebruikersraad/2016-02-16#2016-02/3 +stuurt binnenkort een mail rond aan de leden van de Gebruikersraad, die ze uit kunnen zetten in hun achterban.  +
NORA Gebruikersraad/2016-06-14#2016-06/2 +melden zich bij NORA Beheer  +
NORA Gebruikersraad/2016-06-14#2016-06/5 +zal ons op de hoogte houden en aangeven op welk moment besluiten genomen worden.  +
NORA Gebruikersraad/2016-06-14#2016-06/1 +geven door welke vragen of voorbeelden uit de praktijk ze graag besproken willen zien tijdens de Gebruikersraad over Geo  +
NORA Gebruikersraad/2016-06-14#2016-06/3 +gaan na wat de impact van het RFC Beveiliging gaat zijn voor de eigen afspraken en brengen dit voor of in de vergadering van 1 september in.  +
NORA Gebruikersraad/2016-06-14#2016-06/4 +stuurt een mail rond aan de NORA Familie ter herinnering hieraan (input open source).  +
NORA Gebruikersraad/2016-06-14#2016-06/6 +vraagt de leden van de Gebruikersraad en toehoorders per mail om hun inschatting van de impact van het doorontwikkelen van de pilot tot één eDelivery gateway naar Europa.  +