Eigenschap:Actiepunt

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Weergave op formulieren
:
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
N
Uitvoeren impactanalyse bij zijn (referentie-)architectuur  +
Aanmelden voor het voorbereiden van een voorstel voor het her-noemen van de Netwerklaag  +
Geef door hoe je meehelpt met het beheer van DNA van de NORA Familie.  +
Het draagvlak voor het Dienstverleningsconcept vergroten door het organiseren van kennis- en ervaringsdelingsbijeenkomsten voor architecten en andere geïnteresseerden van de betrokken organisaties.  +
Voorbespreken en zo mogelijk organiseren van een bijeenkomst over het gebruik van de PSA  +
Vragen voorleggen aan de leden van de NORA Gebruikersraad voor verbetering van de invulling van de EIF aanbevelingen (met name voor de genoemde lagen 3 en 4)  +
Uitvoeren impactanalyse bij zijn (referentie-)architectuur  +
Aanmelden voor het voorbereiden van een voorstel voor het her-noemen van de Netwerklaag  +
Geef door hoe je meehelpt met het beheer van DNA van de NORA Familie.  +
Het draagvlak voor het Dienstverleningsconcept (DVc) vergroten door het organiseren van kennis- en ervaringsdelingsbijeenkomsten voor architecten en andere geïnteresseerden van de betrokken organisaties.  +
Voorbespreken en zo mogelijk organiseren van een bijeenkomst over het gebruik van de PSA  +
Vragen voorleggen aan de leden van de NORA Gebruikersraad voor verbetering van de invulling van de EIF aanbevelingen (met name voor de genoemde lagen 3 en 4)  +
Dit onderwerp nog eens afzonderlijk op de agenda te zetten.  +
Inventariseren van de standaarden die nu worden toegepast voor gegevensbeschrijving en -modellering bij de eigen architectuur  +
Verzoek aan de leden om zichzelf -of anderen uit hun achterban- aan te melden als lid van een groepje architecten om een nieuw concept beleidsstuk te analyseren.  +
Oproep aan allen om te reageren op de [https://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/consultatie-standaard-voor-het-beschrijven-van-begrippen-sbb openbare consultatie van NL-SBB]  +
Z.s.m. de status van de lopende actiepunten actualiseren.  +
Een voorstel doen hoe het beheer van de NAP's en hun implicaties kan worden aangepakt.  +
Betrokkenen benaderen en ondersteunen, opdat voor de volgende bijeenkomst van de NORA Gebruikersraad de uitwerkingen van de door-ontwikkelthema's afdoende zijn om te kunnen worden toegelicht.  +
Een voorstel doen voor het hernoemen van de Netwerklaag  +