Eigenschap:Actiepunt

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Weergave op formulieren
:
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
N
stuurt de aangescherpte versie rond  +, wordt verzocht z.s.m. aan Saco Bekius namen door te geven van de collega's die aan deze workshops zullen deelnemen om hun inhoudelijke (architectuur)kennis in te brengen.  +, Jacques Verdaas '''stuurt hier informatie over.  +
'''''ACTIE Hans Flick '''stuurt deze per mail aan het beheerteam NORA (red. dat is inmiddels ontvangen en verwerkt in het Beheerplan).''  +, De projectleider NORA zal een voorstel doen voor het instemmingsproces.  +, De leden van de Gebruikersraad NORA zorgen voor een reactie op het katern vanuit hun achterban.  +,
Anton van Weel en NORA Beheer publiceren Stelselarchitectuur in NORA  +
Elbert Raadsen en NORA beheer verwerken reacties in de handreiking AP17  +
Udo Groen en NORA beheer doen een aangepast voorstel voor het reviewproces  +
Udo Groen en NORA beheer zullen een uitvraag doen naar actuele behoefte uit praktijk voor doorontwikkeling van NORA  +
Bijeenkomst NORA gebruikersraad inplannen vóór Architectuur Board van 26 november 2014 door NORA beheer  +
Plan van aanpak knooppunten door Jasper van Lieshout, ondersteund door NORA beheer  +
NORA beheer deelt het verzoek vanuit defensie om ervaringen met Archimate in business en informatievoorziening  +
NORA beheer deelt met Gebruikersraad de voortgang van publicatie over standaarden zodra dit concrete uitwerking heeft  +
Jaap van der Veen en NORA beheer verwerken reacties op katern Beveiliging  +
NORA gebruikersraad legt concept PSA's voor aan gebruikersraad  +
Saco Bekius en Udo Groen starten RFC voor katern Verbinden op Afgeleide Principes  +
Udo Groen en Theo Peters organiseren bijeenkomst over drie decentralisaties  +
Anton Opperman stuurt NORA beheer documentatie over reviewproces in CORA  +
Actiepunt Udo Groen en Saco Bekius gaan na in hoeverre visie op data centers van de overheids interessant is voor andere overheidsorganisaties  +
kijken of het mogelijk is om een update van het gezamenlijk onderzoek [https://manifestgroep.pleio.nl/file/download/26123992 'De Burger bediend'] over e-dossiers te maken.  +
bekijkt of een aparte Gebruikersraad (of losse sessie) over de Omgevingswet mogelijk en wenselijk is en communiceert hierover.  +
stuurt binnenkort een mail rond aan de leden van de Gebruikersraad, die ze uit kunnen zetten in hun achterban.  +
geven door welke vragen of voorbeelden uit de praktijk ze graag besproken willen zien tijdens de Gebruikersraad over Geo  +