23
U

Eigenschap:Advies aan beheerder

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelForum Standaardisatie
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
ToelichtingAdvies van de expert die de opname begeleidde aan de beheerder van de standaard.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Overgenomen van Bureau Forum Standaardisatie.

Pagina's die de eigenschap "Advies aan beheerder" gebruiken

Er zijn 23 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aquo-standaard +Bij de opname van de Aquo-standaard heeft het Forum Standaardisatie de beheerder opgeroepen de volgende aanvullende acties ter verdere bevordering van de adoptie van de standaard uit te voeren:<br /> <br />  <br /> <br /> Ondersteun bij het verkleinen van het gat tussen de inhoudelijke kennis van gegevensbeheerders en de technische aspecten van de standaard. Bij gegevensbeheer is niet altijd de kennis aanwezig om de technische aspecten van de standaard te kunnen doorgronden. Een uitleg van de tooling zou hierbij helpen of bijvoorbeeld een leergang via IHW om de kennis te verhogen. Daarnaast is het van belang dat ook door leveranciers een meer eenduidige implementatie ontstaat van de standaard en dat er niet aparte profielen ontstaan.<br /> Realiseer een betere uitleg en uitbreiding van de tooling om te kunnen toetsen op conformiteit. Hierbij gaat het om de uitwisselformaten XML en CSV en het kunnen toetsen in de operationele omgeving in de vorm van een leesbare tabel.<br /> Bespreek hoe softwareleveranciers meer gestimuleerd kunnen worden om te  participeren bij de ontwikkeling, adoptie en gebruik van de standaard.<br /> Geef de decodeercode vrij van en naar de database van XML/CSV, zodat organisaties dit kunnen gebruiken om databases/softwarepakketten beter aan te laten sluiten op de Aquo-standaard.<br /> Aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (programmabureau BRO), TNO (Dino Loket) en Informatiehuis Water (Aquo Standaard): treed in overleg en gebruik de Aquo-standaard binnen de Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor het domein grondwater voor die gegevenselementen die de standaard afdekt.<br /> Aan de provincies en Rijkswaterstaat: licht binnen de Regieraad Interconnectiviteit de rol van Aquo binnen de Omgevingswet toe.<br /> Aan TNO en IHW: kijk gezamenlijk naar wat de mogelijkheden zijn om Aquo via het DINO Loket te ondersteunen.<br />    +
Aquo-standaard +Bij de opname van de Aquo-standaard heeft het Forum Standaardisatie de beheerder opgeroepen de volgende aanvullende acties ter verdere bevordering van de adoptie van de standaard uit te voeren:<br /> <br />  <br /> <br /> Ondersteun bij het verkleinen van het gat tussen de inhoudelijke kennis van gegevensbeheerders en de technische aspecten van de standaard. Bij gegevensbeheer is niet altijd de kennis aanwezig om de technische aspecten van de standaard te kunnen doorgronden. Een uitleg van de tooling zou hierbij helpen of bijvoorbeeld een leergang via IHW om de kennis te verhogen. Daarnaast is het van belang dat ook door leveranciers een meer eenduidige implementatie ontstaat van de standaard en dat er niet aparte profielen ontstaan.<br /> Realiseer een betere uitleg en uitbreiding van de tooling om te kunnen toetsen op conformiteit. Hierbij gaat het om de uitwisselformaten XML en CSV en het kunnen toetsen in de operationele omgeving in de vorm van een leesbare tabel.<br /> Bespreek hoe softwareleveranciers meer gestimuleerd kunnen worden om te  participeren bij de ontwikkeling, adoptie en gebruik van de standaard.<br /> Geef de decodeercode vrij van en naar de database van XML/CSV, zodat organisaties dit kunnen gebruiken om databases/softwarepakketten beter aan te laten sluiten op de Aquo-standaard.<br /> Aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (programmabureau BRO), TNO (Dino Loket) en Informatiehuis Water (Aquo Standaard): treed in overleg en gebruik de Aquo-standaard binnen de Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor het domein grondwater voor die gegevenselementen die de standaard afdekt.<br /> Aan de provincies en Rijkswaterstaat: licht binnen de Regieraad Interconnectiviteit de rol van Aquo binnen de Omgevingswet toe.<br /> Aan TNO en IHW: kijk gezamenlijk naar wat de mogelijkheden zijn om Aquo via het DINO Loket te ondersteunen.<br />    +
B
BWB +De beheerder, het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft de status uitstekend beheer toegekend gekregen ten aanzien van deze standaard. Voor overige adviezen aan de beheerder zie: adoptieadviezen.  +
BWB +De beheerder, het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft de status uitstekend beheer toegekend gekregen ten aanzien van deze standaard. Voor overige adviezen aan de beheerder zie: adoptieadviezen.  +
D
Digikoppeling +Het College Standaardisatie gaf in 2013 de volgende aanvullende adviezen aan de beheerder van de standaard in het kader van samenhang tussen standaarden:<br /> Stel samen met de beheerder van de Geo-standaarden een bondige beschrijving op waarbij duidelijk wordt beschreven wanneer welke standaard van toepassing is bij het uitwisselen van geo-informatie, hoe deze standaarden zich tot elkaar verhouden en waar het snijvlak ligt van deze twee standaarden. Forum standaardisatie zal hierbij ondersteunen en deze informatie op haar website weergeven.<br /> Om bij de toetsing van een volgende versie van de standaard voor de status 'Uitstekend beheerproces' in aanmerking te komen dient tenminste:<br /> Geformaliseerd te worden hoe marktpartijen kunnen bijdragen aan het beheer en ontwikkelproces rond de standaard. Concreet zou de beheerder leveranciers moeten toelaten tot het technisch overleg Digikoppeling.<br /> Alle documentatie (inc. notulen) m.b.t. de besluitvorming over de standaard, eenduidig online beschikbaar te zijn, zodat eenvoudig te achterhalen is welke versie van de standaard, met welke functionaliteit, op welk moment door de eigenaar/beheerder is vastgesteld.<br /> In 2018 gaf het Forum Standaardisatie daar het volgende advies bij:<br />  <br /> Monitor actief de behoefte ten opzichte van standaarden ebMS 3.0/AS4 en REST om (de ontwikkeling van) Digikoppeling aan te laten sluiten op recente technologische ontwikkelingen.<br /> Stimuleer intra-sectoraal gebruik van Digikoppeling om de adoptie van Digikoppeling te bevorderen.  +
E
ECLI +De adviezen die de expertgroep ten aanzien van de standaard ECLI_NL doet aan de organisatie Juriconnect zijn:- De dringende aanbeveling om de Europese Commissie te verzoeken de URN namespace die in ECLI wordt gebruikt, bij IANA vast te laten leggen om die officeel geldig te maken.- De aanbeveling om in de ECLI_NL standaard een verwijzing op te nemen naar de vindplaats van de ECLI standaard zelf.   +
ECLI (European Case Law Identifier) +De adviezen die de expertgroep ten aanzien van de standaard ECLI_NL doet aan de organisatie Juriconnect zijn:- De dringende aanbeveling om de Europese Commissie te verzoeken de URN namespace die in ECLI wordt gebruikt, bij IANA vast te laten leggen om die officeel geldig te maken.- De aanbeveling om in de ECLI_NL standaard een verwijzing op te nemen naar de vindplaats van de ECLI standaard zelf.   +
EML NL +Er is een oproep gedaan naar de Kiesraad om in de documentatie van de standaard het voorbehoud naar gebruikers op te nemen, dat de standaard niet geschikt is om het huidige papieren proces voor het wettelijk vaststellen van de verkiezingsuitslag, te vervangen. Daarnaast is de oproep gedaan aan de Kiesraad om, na behandeling van het wetvoorstel voor een raadgevend referendum, te inventariseren of de EML_NL standaard ook ingezet kan worden bij een raadgevend referendum.  +
EMLNL +Er is een oproep gedaan naar de Kiesraad om in de documentatie van de standaard het voorbehoud naar gebruikers op te nemen, dat de standaard niet geschikt is om het huidige papieren proces voor het wettelijk vaststellen van de verkiezingsuitslag, te vervangen. Daarnaast is de oproep gedaan aan de Kiesraad om, na behandeling van het wetvoorstel voor een raadgevend referendum, te inventariseren of de EML_NL standaard ook ingezet kan worden bij een raadgevend referendum.  +
G
Geo-standaarden +Lees meer over standaarden op de website van Geonovum.  +
Geo-standaarden +Lees meer over standaarden op de website van Geonovum.  +
I
IFC +Bij opname heeft het College Standaardisatie het Benelux-chapter van ‘buildingSMART’ opgeroepen om binnen een jaar een verificatiemogelijkheid (conformance test) van IFC-software te realiseren. Deze verificatiemogelijkheid is gerealiseerd en te vinden op: http://www.buildingsmart-tech.org/certification/ifc-certification-2.0/ifc2x3-cv-v2.0-certification/ifc2x3-cv-v2.0-certification-summary<br />    +
IFC (Industry Foundation Classes) +Bij opname heeft het College Standaardisatie het Benelux-chapter van ‘buildingSMART’ opgeroepen om binnen een jaar een verificatiemogelijkheid (conformance test) van IFC-software te realiseren. Deze verificatiemogelijkheid is gerealiseerd en te vinden op: http://www.buildingsmart-tech.org/certification/ifc-certification-2.0/ifc2x3-cv-v2.0-certification/ifc2x3-cv-v2.0-certification-summary<br />    +
J
JCDR +Ten aanzien van de toegankelijkheid, beveelt de expertgoep Juriconnect aan, om met name decentrale overheden te betrekken in de besluitvorming van het Juriconnect platform en hierover in overleg te gaan met b.v. KING en provincies.  +
JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) +Ten aanzien van de toegankelijkheid, beveelt de expertgoep Juriconnect aan, om met name decentrale overheden te betrekken in de besluitvorming van het Juriconnect platform en hierover in overleg te gaan met b.v. KING en provincies.  +
N
Naam +Advies aan beheerder  +
S
SMeF (Semantisch model e-factureren) 1.3 +Bij de toetsingsprocedure zijn de volgende adviezen meegegeven<br /> Stel een roadmap op waarin concreet wordt weergegeven hoe vanuit het beheer van het Semantische model aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van Europese standaardisatie-initiatieven. Hoe de beheerder de implementatie van het semantische model ondersteund bij die delen van de overheid, waar het model nog niet wordt gebruikt. De beheerder wordt gevraagd bij het opstellen van de roadmap zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken en het resultaat na opname van het semantische factuurmodel, aan het Forum te rapporteren.<br /> Biedt de documentatie van het Semantisch Model Elektronische Factuur aan onder een Creative Commons licentie.   Status: Deze licentie wordt weergegeven op de website en deze is ook in de documentatie zelf opgenomen.<br /> Neem in het beheermodel de criteria op die de stuurgroep hanteert wanneer zij nieuwe leden benoemt.<br /> Vermeld in het beheermodel dat de mogelijkheid om wijzigingsverzoeken in te dienen voor iedere belanghebbende open staat.<br /> Breng een scheiding aan tussen het semantisch factuurmodel en de mappings naar de factuurstandaarden en geef duidelijk weer hoe het (versie)beheer van deze onderdelen zich tot elkaar verhoudt. Status:  het model en de bijbehorende zijn mappings gescheiden. In de documentatie zal nog wel beter moeten worden weergegeven hoe verschillende versies van documentatie/specificaties en mappings aan elkaar relateren.  +
SMeF v1.3 +Bij de toetsingsprocedure zijn de volgende adviezen meegegeven<br /> Stel een roadmap op waarin concreet wordt weergegeven hoe vanuit het beheer van het Semantische model aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van Europese standaardisatie-initiatieven. Hoe de beheerder de implementatie van het semantische model ondersteund bij die delen van de overheid, waar het model nog niet wordt gebruikt. De beheerder wordt gevraagd bij het opstellen van de roadmap zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken en het resultaat na opname van het semantische factuurmodel, aan het Forum te rapporteren.<br /> Biedt de documentatie van het Semantisch Model Elektronische Factuur aan onder een Creative Commons licentie.   Status: Deze licentie wordt weergegeven op de website en deze is ook in de documentatie zelf opgenomen.<br /> Neem in het beheermodel de criteria op die de stuurgroep hanteert wanneer zij nieuwe leden benoemt.<br /> Vermeld in het beheermodel dat de mogelijkheid om wijzigingsverzoeken in te dienen voor iedere belanghebbende open staat.<br /> Breng een scheiding aan tussen het semantisch factuurmodel en de mappings naar de factuurstandaarden en geef duidelijk weer hoe het (versie)beheer van deze onderdelen zich tot elkaar verhoudt. Status:  het model en de bijbehorende zijn mappings gescheiden. In de documentatie zal nog wel beter moeten worden weergegeven hoe verschillende versies van documentatie/specificaties en mappings aan elkaar relateren.  +
V
VISI +CROW wordt opgeroepen om VISI versie 1.4 aan te melden bij KING voor opname in de GEMMA Softwarecatalogus. De opname van VISI versie 1.2 in deze catalogus vervalt hiermee.   +
VISI +CROW wordt opgeroepen om VISI versie 1.4 aan te melden bij KING voor opname in de GEMMA Softwarecatalogus. De opname van VISI versie 1.2 in deze catalogus vervalt hiermee.   +
W
Webrichtlijnen +Bij de opname heeft het College Standaardisatie het ministerie van Binnenlandse Zaken opgeroepen om een viertal aanvullende acties ter verdere bevordering van de adoptie van Webrichtlijnen versie 2 uit te voeren, namelijk:<br /> Bieden van voldoende implementatieondersteuning;<br /> Uitwerken van adoptiestrategie;<br /> Aanpassen en heroverwegen van regelgeving;<br /> Webrichtlijnen internationaal inbrengen.  +
Webrichtlijnen +Bij de opname heeft het College Standaardisatie het ministerie van Binnenlandse Zaken opgeroepen om een viertal aanvullende acties ter verdere bevordering van de adoptie van Webrichtlijnen versie 2 uit te voeren, namelijk:<br /> Bieden van voldoende implementatieondersteuning;<br /> Uitwerken van adoptiestrategie;<br /> Aanpassen en heroverwegen van regelgeving;<br /> Webrichtlijnen internationaal inbrengen.  +
Webrichtlijnen 2 +Bij de opname heeft het College Standaardisatie het ministerie van Binnenlandse Zaken opgeroepen om een viertal aanvullende acties ter verdere bevordering van de adoptie van Webrichtlijnen versie 2 uit te voeren, namelijk:<br /> Bieden van voldoende implementatieondersteuning;<br /> Uitwerken van adoptiestrategie;<br /> Aanpassen en heroverwegen van regelgeving;<br /> Webrichtlijnen internationaal inbrengen.  +