14
U

Eigenschap:Afnemers

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelGegevenslandschap van de overheid
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Afnemers" gebruiken

Er zijn 14 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

b
Basisregister Onderwijs (BRON) +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek  +
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) +Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), wegbeheerders, overheden, CBS, regionale organen verkeersveiligheid, consultants, SWOV en ad hoc afnemers  +
Big register +consumenten; zorgverleners; werkgevers; zorgconsumenten; overheidsinstellingen; zorgaanbieders; burgers; bedrijven; overheid; ad hoc afnemers  +
c
Centraal Insolventieregister (CIR) +Dienst Justis, de Staatscourant, Post NL, DCB, banken, notarissen, bedrijven, de Belastingdienst, ad hoc afnemers  +
Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) +Scholen en instellingen, Studenten, SBB, MBO-raad, Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, ad hoc afnemers.  +
d
Diplomaregister +Diplomabezitters, overheidsorganisaties, scholen en onderwijsinstellingen, het ministerie van SZW en het ministerie van VWS  +
e
Emissieregistratie +Internationale, nationale en regionale afnemers (zie figuur bij 'iinformatiebronnen')  +
Erkende boerderij-zuivelbedrijven +NVWA, ad hoc afnemers  +
i
Identificatie en registratie varkens en varkensleveringen +veehouders, hobbydierhouders, dierenartsen, toezichthouders, overige, ad hoc afnemers  +
k
Kiwa register (Taxi) +Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Douane, gemeente Amsterdam (extract van de gegevens voor specifieke regio), Belastingdienst, Taxiondernemers (via gepubliceerde websites en aanvragen voor informatie), SFT, Diensten m.b.t. Werk en Inkomen  +
m
Monumentenregister +burgers, bedrijven, overheid  +
r
Register notariaat +Minister van Veiligheid & Justitie, tuchtrechters, Bureau financieel toezicht, KNB, overige, ad hoc afnemers  +
Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) +Gemeenten en GGD-en, Inspectie van het Onderwijs, circa 400.000 ouders, Belastingdienst Toeslagen, overige, ad hoc afnemers  +
Registratie van energielabels +Aannemers, energieadviseurs, gebouweigenaren of –beheerders, installateurs, makelaars, provincies, gemeenten, woningcorporaties, woningeigenaren, woningzoekenden, onderzoeksinstituten, CBS, funda en onderwijsinstellingen.  +