Eigenschap:Afnemers

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 15 pages using this property.
D
Overheden en instellingen uit de publieke sector  +
b
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek  +
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), wegbeheerders, overheden, CBS, regionale organen verkeersveiligheid, consultants, SWOV en ad hoc afnemers  +
consumenten; zorgverleners; werkgevers; zorgconsumenten; overheidsinstellingen; zorgaanbieders; burgers; bedrijven; overheid; ad hoc afnemers  +
c
Dienst Justis, de Staatscourant, Post NL, DCB, banken, notarissen, bedrijven, de Belastingdienst, ad hoc afnemers  +
Scholen en instellingen, Studenten, SBB, MBO-raad, Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, ad hoc afnemers.  +
d
Diplomabezitters, overheidsorganisaties, scholen en onderwijsinstellingen, het ministerie van SZW en het ministerie van VWS  +
e
Internationale, nationale en regionale afnemers (zie figuur bij 'iinformatiebronnen')  +
NVWA, ad hoc afnemers  +
i
veehouders, hobbydierhouders, dierenartsen, toezichthouders, overige, ad hoc afnemers  +
k
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Douane, gemeente Amsterdam (extract van de gegevens voor specifieke regio), Belastingdienst, Taxiondernemers (via gepubliceerde websites en aanvragen voor informatie), SFT, Diensten m.b.t. Werk en Inkomen  +
m
burgers, bedrijven, overheid  +
r
Minister van Veiligheid & Justitie, tuchtrechters, Bureau financieel toezicht, KNB, overige, ad hoc afnemers  +
Gemeenten en GGD-en, Inspectie van het Onderwijs, circa 400.000 ouders, Belastingdienst Toeslagen, overige, ad hoc afnemers  +
Aannemers, energieadviseurs, gebouweigenaren of –beheerders, installateurs, makelaars, provincies, gemeenten, woningcorporaties, woningeigenaren, woningzoekenden, onderzoeksinstituten, CBS, funda en onderwijsinstellingen.  +