Eigenschap:Bronhouder

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
B
Gemeenten, Provincies, Waterschappen, ProRail, Defensie, EZK, I&W  +
Bestuursorganen zoals Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, RVO  +
Gemeenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties  +
D
Toepassers van Digikoppeling  +
H
Kamer van Koophandel (KvK)  +
W
a
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  +
Bureau Architectenregister  +
Zorginstituut Nederland  +
b
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  +
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
Autoriteit Consument & Markt (ACM)  +
Centrum van Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML)  +