Eigenschap:Brontype

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Wet of ministerieel besluit, Kamerstuk, Notitie, Rapport, Website
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Dropdown
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Wet of ministerieel besluit (AMVB etc.) is meest autoritief, gevolgd door kamerstukken. Verwijs naar wetten.overheid.nl of officielebekendmakingen waar mogelijk.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Op basis van notitie "Bevindingen NORA bronbeantwoording"

Showing 20 pages using this property.
A
Wet of ministerieel besluit  +
Wet of ministerieel besluit  +
Kamerstuk  +
Wet of ministerieel besluit  +
B
Wet of ministerieel besluit  +
Wet of ministerieel besluit  +
Wet of ministerieel besluit  +
Wet of ministerieel besluit  +
Wet of ministerieel besluit  +
Wet of ministerieel besluit  +
Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "Wet of ministerieel besluit", "Kamerstuk", "Notitie", "Rapport", "Website" ] } }