Eigenschap:Brontype

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Wet of ministerieel besluit, Kamerstuk, Notitie, Rapport, Website
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Dropdown
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Wet of ministerieel besluit (AMVB etc.) is meest autoritief, gevolgd door kamerstukken. Verwijs naar wetten.overheid.nl of officielebekendmakingen waar mogelijk.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Op basis van notitie "Bevindingen NORA bronbeantwoording"

{
  "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA",
  "constraints": {
    "type_constraint": "_txt",
    "allowed_values": [
      "Wet of ministerieel besluit",
      "Kamerstuk",
      "Notitie",
      "Rapport",
      "Website"
    ]
  }
}