Eigenschap:Documentatie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Het veld documentatie maakt het mogelijk om links naar bestanden of externe pagina's te voorzien van opmaak en/of beschrijving.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
[http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf specificatiedocument FIPS 197]  +
Specificatiebestanden Forum Standaardisatie: * [https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Intakeadvies%20AdES%20Baseline%20Profiles.pdf Intakeadvies Ades Baseline Profiles] * [https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20AdES%20Baseline%20Profiles%20v1.0.pdf Expertadvies Ades Baseline Profiles] * [https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Reacties%20uit%20openbare%20consultatie%20AdES%20Baseline%20Profiles.pdf Reacties uit openbare consultatie]  +
C
[http://www.w3.org/Style/CSS/ specificatiedocument]  +
[https://tools.ietf.org/html/rfc4180 specificatiedocument]  +
D
[https://tools.ietf.org/html/rfc2131 Specificatiedocument]  +
Specificatiedocumenten: * [https://datatracker.ietf.org/doc/rfc4033/ RFC 2132] * [https://datatracker.ietf.org/doc/rfc4034/ RFC 4034] * [https://datatracker.ietf.org/doc/rfc4035/ RFC 4035]  +
[http://dataland.nl/wp-content/uploads/2015/09/Gegevenswoordenboek-v.10.0.pdf Versie 10, maart 2017 (pdf)]  +
[http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40874 Specificatiedocument]  +
*[https://www.logius.nl/diensten/diginetwerk/documentatie/diginetwerk-architectuurdocument Architectuurdocument Diginetwerk (logius.nl)] * [https://www.logius.nl/diensten/diginetwerk/documentatie/aansluitvoorwaarden-diginetwerk Aansluitvoorwaarden Diginetwerk (logius.nl)] * [https://www.samenwerkruimten.nl/teamsites/diginetwerk/Beveiliging/Forms/AllItems.aspx IB-model Overheid (Samenwerkruimte Diginetwerk)] - ''toegang op aanvraag bij Logius: [mailto:overheidsnetwerken@logius.nl overheidsnetwerken@logius.nl]''   +
G
De website is uitsluitend te bezoeken vanuit een Rijkswerkplek.  +
Zie alle documentatie op [https://www.riool.net/gegevenswoordenboek-stedelijk-water riool.net/gegevenswoordenboek stedelijk water], [https://data.gwsw.nl data.gwsw.nl] en [https://apps.gwsw.nl apps.gwsw.nl]  +
* [https://hip.justid.minvenj.nl/modules/cdm_online/technical/ Gegevenswoordenboek Strafrechtsketen 3.0] (Alleen toegang vanaf Justitienet) * [http://gmk.rijksweb.nl/ GMK Online]   +
I
[https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-edition_NL.pdf NL versie] [https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-edition_EN.pdf EN versie]  +
Het informatiemodel is gericht op: * het adequaat kunnen informeren van betrokkenen bij, en geïnteresseerden in een zaak. Dit loopt van ex- en interne initiatoren van een zaak via medebehandelaars daarvan en belangstellenden in de publicatie van de zaak of het resultaat daarvan tot management dat behoefte heeft aan sturingsinformatie. * het (ook achteraf) kunnen verantwoorden van de zaak, zowel inhoudelijk (is de zaak goed afgehandeld) als qua proces (is de zaak op de juiste wijze afgehandeld), en desgewenst kunnen reconstrueren van de (behandeling van de) zaak.  +
M
* versie 1.1. [https://docs.geostandaarden.nl/mim/def-st-mim-20201023/ https://docs.geostandaarden.nl/mim/def-st-mim-20201023/] * Profiel voor Enterprise Architect: [https://register.geostandaarden.nl/ register.geostandaarden.nl], onder het kopje ‘MIM’   +
https://www.logius.nl/diensten/mijnoverheid  +
N
* NEN-webshop: [https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-20822008-nl.htm NEN 2082:2008 nl] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/155947 NEN 2082:2008 nl]   +
* NEN-webshop: [https://www.nen.nl/nen-iso-15489-1-2016-nl-240862 NEN-ISO 15489-1 NL] * Lees-Rijk (alleen voor rijksambtenaren en enkele overheidsstichtingen, de link doet het alleen als je eerst een [https://www.lees-rijk.nl/user/register account aanmaakt op lees-rijk.nl] en inlogt): [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/385625 NEN-ISO 15489-1 NL]   +
* NEN-webshop: [https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3649953?compId=14507&collectionId=0 connect.nen.nl ID 14507] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/191002 NEN-ISO 16175-1:2010 en]   +
* NEN-webshop: [https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3638868?compId=14507&collectionId=0 connect.nen.nl ID 14507] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/191004 NEN-ISO 16175-2:2011 en]   +