Eigenschap:Doelstelling

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
DefaultwaardeDe reden waarom de norm gehanteerd wordt.
ToelichtingGeef hier het doel van de eis op, dus wat de reden is om de eis te stellen. Bijvoorbeeld het beveiligen van een dienst tegen een bepaald type dreigingen.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Pagina's die de eigenschap “Doelstelling” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

(

(Software) configuratie management +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

A

Analyse en specificatie van informatiesystemen +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.
Apparatuur positionering +Apparatuur wordt zodanig geïnstalleerd (= geplaatst en beschermd) dat risi-co's van bedreigingen en gevaren van buitenaf, alsook de kans op onbe-voegde toegang worden verkleind.
Apparatuur verwijdering +Waarborging dat gevoelige gegevens en in licentie gegeven software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik van apparatuur zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven.
Applicatie ontwerp +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.
Applicatiebouw +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.
Autorisatie +Voorkomen van onbevoegde toegang tot informatie in toepassingssystemen.
Autorisatieproces +Hiermee wordt bereikt dat enerzijds de integriteit van SOLL en IST wordt bevorderd en anderzijds dat gebruikers de juiste acties binnen de applicaties kunnen uitvoeren.
Autorisatievoorzieningsfaciliteiten +De inzet van autorisatievoorzieningsmiddelen, zoals effectieve mechanismen voor het administreren van gebruikers en autorisaties, draagt bij aan de effectiviteit van het autorisatiebeheer en vermindert de kans op fouten.

B

BIO Thema Applicatieontwikkeling Beleid +De doelstelling van het beleidsdomein is, om vast te stellen of afdoende randvoorwaarden en condities binnen de ontwikkelorganisatie zijn gecreëerd om applicaties adequaat te kunnen ontwikkelen. In dit domein worden objecten en daaraan gerelateerde normen opgenomen die het mogelijk maken de applicaties op een veilige manier te ontwikkelen.
BIO Thema Applicatieontwikkeling Control +De doelstelling van het Control domein is het vaststellen of: * de applicatie controls afdoende zijn ingericht voor het garanderen van een beheersbare applicatie omgeving, en/of * de applicatieve diensten functioneel en technisch op het juiste niveau worden gehouden. Dit houdt onder meer in, dat binnen de organisatie een adequate beheerorganisatie moet zijn ingericht waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.
BIO Thema Applicatieontwikkeling Uitvoering +De doelstelling van het uitvoeringsdomein voor applicatieontwikkeling is het waarborgen dat de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten plaatsvinden overeenkomstig specifieke beleidsuitgangspunten en dat de werking daarvan voldoet aan de eisen die door de klant (doelorganisatie) zijn gesteld. Met randvoorwaarden in de vorm van beleid geeft de organisatie kaders aan waarbinnen de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten moeten plaatsvinden.
BIO Thema Communicatievoorzieningen Beleid +Dit domein beschrijft BIO-normatieve eisen voor beleid, die rand voorwaardelijk en bedoeld zijn voor de realisatie en operatie van communicatievoorzieningen.
BIO Thema Communicatievoorzieningen Control +Doel van het Controldomein (beheersing) is te zorgen en/of vast te stellen dat: * netwerkdiensten veilig zijn ingericht voor het leveren van de beoogde prestaties; * het beoogde beveiligingsniveau van technische netwerkdiensten en netcomponenten kan worden gegarandeerd. Dit betekent dat de organisatie over adequate beheersingsorganisaties beschikt en waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.
BIO Thema Communicatievoorzieningen Uitvoering +De doel van het uitvoeringsdomein is te waarborgen dat de netwerkinfrastructuur is ingericht overeenkomstig specifieke beleidsuitgangspunten en dat aan de eisen ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en controleerbaarheid bij het ontwerp en implementatie is voldaan.
BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening Beleid +Het beleidsdomein, waarin beleidsobjecten zijn opgenomen, dient ervoor om randvoorwaarden en condities te bieden, zodat de Huisvesting-IV adequaat laten functioneren. Hiermee kan de juiste ondersteuning worden geleverd voor het bereiken van de afgesproken Huisvestingsdoelstellingen. In dit hoofdstuk worden objecten en daaraan gerelateerde normen opgenomen die het mogelijk maken de Huisvesting-IV omgevingen op een veilige manier te laten functioneren. De generieke objecten in dit beleidsdomein bieden organisaties de kaders op basis waarvan de beveiliging van Huisvesting-IV moet plaatsvinden.
BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening Control +De doelstelling van het control domein is ervoor te zorgen dat en/of vast te stellen of Huisvesting-IV afdoende is ingericht voor het leveren van het gewenste niveau van beveiliging. Dit houdt onder meer in dat binnen de organisatie een adequate beheerorganisatie moet zijn ingericht, waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.
BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening Uitvoering +Het doel van het uitvoeringsdomein (Huisvesting-IV) is te waarborgen dat de fysieke toegang tot functionaliteit is ingericht overeenkomstig specifieke beleidsuitgangspunten van de bedrijfsonderdelen en dat de beveiliging van de huisvesting als geheel in bestaan en werking voldoet aan de eisen die door de organisatie zijn gesteld.
BIO Thema Serverplatform Beleid +De doelstelling van het beleidsdomein is de conditionele elementen te identificeren die randvoorwaardelijk zijn voor het inrichten, beveiligen en beheersen van de serverplatforms. De hiervoor van belang zijnde beveiligingsobjecten en de daaraan gerelateerde maatregel zijn opgenomen.
BIO Thema Serverplatform Control +Doelstelling van het Controldomein is om vast te stellen of: * de beoogde controls voldoende zijn ingericht en functioneren voor het garanderen van de beoogde beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van het serverplatform; * de infrastructurele diensten functioneel en technisch op het juiste niveau worden gehouden. Dit houdt onder meer in dat binnen de organisatie een adequate beheerorganisatie moet zijn ingericht, waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.
BIO Thema Serverplatform Uitvoering +De doelstelling van het uitvoeringsdomein voor inrichting en exploitatie van het serverplatform is het waarborgen dat de werkzaamheden plaatsvinden overeenkomstig specifieke beleidsuitgangspunten en dat de werking voldoet aan de eisen die door de klant (doelorganisatie) zijn gesteld.
BIO Thema Toegangsbeveiliging Beleid +De doelstelling van het beleidsdomein is vast te stellen of er afdoende randvoorwaarden en condities op het organisatie- dan wel afdelingsniveau zijn geschapen om toegangbeveiliging als geheel te doen functioneren zodat de juiste ondersteuning wordt geleverd voor het bereiken van de afgesproken (autorisatie) doelstellingen. In dit domein zijn normatieve eisen opgenomen die de individuele technische omgevingen (bijv.: Toegangsvoorziening, applicatie, operating systeem en netwerken) overstijgen. Met randvoorwaarden in de vorm van beleid geven organisaties de kaders waarbinnen de realisatie en operatie van het autorisatiesysteem moet plaatsvinden.
BIO Thema Toegangsbeveiliging Control +De doelstelling van het control domein is er voor te zorgen dat en/of vast te stellen of: * de toegangbeveiliging afdoende is ingericht voor het leveren van het gewenste niveau van autorisaties; * het juiste beveiligingsniveau van de toegangsvoorziening wordt gegarandeerd. Dit houdt onder meer in dat binnen de organisatie een adequate beheersingsorganisatie moet zijn ingericht, waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.
BIO Thema Toegangsbeveiliging Uitvoering +De doelstelling van het uitvoeringsdomein in dit thema is te waarborgen dat de toegang tot terreinen, ruimten, applicaties en data is ingericht overeenkomstig specifieke beleidsuitgangspunten van de bedrijfsonderdelen en dat de werking voldoet aan de eisen die door de organisatie zijn gesteld op basis van het (autorisatie) beleid.
Bedrijfsmiddelen inventaris +Bewerkstelligen dat een adequate informatie beschikbaar wanneer het noodzakelijk is.
(vorige 25) (volgende 25)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen