115
U

Eigenschap:Doelstelling

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
DefaultwaardeDe reden waarom de norm gehanteerd wordt.
ToelichtingGeef hier het doel van de eis op, dus wat de reden is om de eis te stellen. Bijvoorbeeld het beveiligen van een dienst tegen een bepaald type dreigingen.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Doelstelling" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

(
(Software) configuratie management +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.  +
A
Analyse en specificatie van informatiesystemen +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.  +
Apparatuur positionering +Apparatuur wordt zodanig geïnstalleerd (= geplaatst en beschermd) dat risico's van bedreigingen en gevaren van buitenaf, alsook de kans op onbevoegde toegang worden verkleind.  +
Apparatuur verwijdering +Waarborging dat gevoelige gegevens en in licentie gegeven software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik van apparatuur zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven.  +
Applicatie ontwerp +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.  +
Applicatiebouw +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.  +
Applicatieontwikkeling Beleid +De doelstelling van het beleidsdomein is, om vast te stellen of afdoende randvoorwaarden en condities binnen de ontwikkelorganisatie zijn gecreëerd om applicaties adequaat te kunnen ontwikkelen. In dit domein worden objecten en daaraan gerelateerde normen opgenomen die het mogelijk maken de applicaties op een veilige manier te ontwikkelen.  +
Applicatieontwikkeling Control +De doelstelling van het Control domein is het vaststellen of: * de applicatie controls afdoende zijn ingericht voor het garanderen van een beheersbare applicatie omgeving, en/of * de applicatieve diensten functioneel en technisch op het juiste niveau worden gehouden. Dit houdt onder meer in, dat binnen de organisatie een adequate beheerorganisatie moet zijn ingericht waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.  +
Applicatieontwikkeling Uitvoering +De doelstelling van het uitvoeringsdomein voor applicatieontwikkeling is het waarborgen dat de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten plaatsvinden overeenkomstig specifieke beleidsuitgangspunten en dat de werking daarvan voldoet aan de eisen die door de klant (doelorganisatie) zijn gesteld. Met randvoorwaarden in de vorm van beleid geeft de organisatie kaders aan waarbinnen de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten moeten plaatsvinden.  +
Autorisatie +Het voorkomen van onbevoegde toegang tot informatie in toepassingssystemen.  +
Autorisatieproces +Het bewerkstelligen dat enerzijds de integriteit van de IST en SOLL wordt bevorderd en anderzijds dat gebruikers de juiste acties binnen de applicaties kunnen uitvoeren.  +
Autorisatievoorzieningen +Het inzetten van autorisatievoorzieningen, zoals effectieve mechanismen voor het administreren van gebruikers en autorisaties voor de effectiviteit van autorisatiebeheer en het verminderen van de kans op fouten.  +
B
BIO Thema Toegangsbeveiliging - het beleidsdomein +De doelstelling van het beleidsdomein is vast te stellen of er afdoende randvoorwaarden en condities op het organisatie- dan wel afdelingsniveau zijn geschapen om toegangsbeveiliging als geheel te doen functioneren en zodat de juiste ondersteuning wordt geleverd voor het bereiken van de afgesproken (autorisatie)doelstellingen. In dit domein zijn normatieve eisen opgenomen die de individuele technische omgevingen (zoals toegangsvoorziening, applicatie, operating systeem en netwerken) overstijgen. Met randvoorwaarden in de vorm van beleid geven organisaties de kaders waarbinnen de realisatie en operatie van het autorisatiesysteem moet plaatsvinden.  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - het uitvoeringdomein +De doelstelling van het uitvoeringsdomein in dit thema is te waarborgen dat de toegang tot terreinen, gebouwen, ruimten, applicaties en data is ingericht overeenkomstig specifieke beleidsuitgangspunten van de bedrijfsonderdelen en dat de werking voldoet aan de eisen die door de organisatie zijn gesteld op basis van het (autorisatie)beleid.  +
Bedrijfsmiddelen inventaris +Bewerkstelligen dat een adequate informatie beschikbaar is wanneer het noodzakelijk is.  +
Bedrijfsmiddelen verwijdering +Bewerkstelligen van een gecontroleerde behandeling (invoering, gebruikt en afvoering) van bedrijfsmiddelen.  +
Beheer op afstand +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.  +
Beheer van serverkwetsbaarheden +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.  +
Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten) +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.  +
Beheersorganisatie toegangsbeveiliging +Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van het toegangsbeveiligingssysteem.  +
Bekabeling +Bewerkstelligen dat de bekabeling aan het aspect robuustheid voldoet.  +
Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.  +
Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoud +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.  +
Beoordeling technische serveromgeving +De reden waarom de norm gehanteerd wordt.  +
Beoordeling toegangsrechten +Het vaststellen of: * de autorisaties juist zijn aangebracht in de applicaties; * de wijzigingen en verwijderingen juist zijn uitgevoerd; * de koppelingen tussen gebruikers en rollen tijdig zijn aangepast wanneer de inhoud van de functies of de eisen ten aanzien van functiescheiding, scheiding van handelingen en doelbinding daar aanleiding toe geven.  +