87
U

Eigenschap:Elementeigenschaptoelichting

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is een eigenschap van type Text.

Pagina's die de eigenschap "Elementeigenschaptoelichting" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aandachtspunten +Aandachtspunten voor inkopers / inkoop  +
Adoptieadviezen +Adviezen vanuit het Forum Standaardisatie aan diverse betrokkenen om de adoptie van de standaard te bevorderen.  +
Advies aan beheerder +Advies van de expert die de opname begeleidde aan de beheerder van de standaard.  +
Afbeelding +Logo voor een bouwsteen, standaard oid  +
Afkorting +afgekorte naam, zonder versienummer  +
Alt-tekst +Vul hier een beschrijving van de afbeelding in voor blinden en slechtzienden  +
B
Beheerorganisatie +Beheerorganisatie  +
Beschrijving +Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.  +
Beveiligingsaspect +Kies hier of de eis in de context Beleid, Uitvoering of Control thuishoort  +
Brontype +Wet of ministerieel besluit (AMVB etc.) is meest autoritief, gevolgd door kamerstukken. Verwijs naar wetten.overheid.nl of officielebekendmakingen waar mogelijk.  +
Budget +Budget weergeven inclusief eenheid.  +
C
CPV-code +categorie-code voor inkoop  +
Cluster +Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element aan een cluster toe te wijzen.  +
Compliancy +Voldoet de dienst (bouwsteen o.i.d.) aan de gelinkte specificatie?  +
Conformiteitsindicator +Woord of woorden die de schakeling vormen tussen een ISOR-object en de onderliggende normen  +
Conformiteitstest +Hoe te controleren of een systeem/dienst voldoet aan de standaard  +
Criterium +Datgene wat er gedaan moet worden of gerealiseerd  +
D
Datum van aanmelding +Datum waaropd e standaard is aangemeld bij het Forum Standaardisatie  +
Datum van besluit +Datum waarop het Forum Standaardisatie het laatst besloten heeft over de aanmelding van de standaard  +
Direct aan de slag +Dit is de tekst die boven de kolom Direct aan de slag komt te staan. Alleen invullen als de standaardtekst niet voldoet.  +
Documentatie +Het veld documentatie maakt het mogelijk om links naar bestanden of externe pagina's te voorzien van opmaak en/of beschrijving.  +
Documentatie voor opname +Documentatie die is aangeleverd bij of rondom de opname van de standaard in de lijsten van het Forum Standaardisatie.  +
Doel +Gebruik deze eigenschap om aan te geven wat het doel van een tekst, bijeenkomst of maatregel is  +
Doelgroep +Geeft aan welke doelgroep welkom is bij een bijeenkomst of voor welke doelgroep een stuk/pagina is geschreven.  +
Doelstelling +Geef hier het doel van de eis op, dus wat de reden is om de eis te stellen. Bijvoorbeeld het beveiligen van een dienst tegen een bepaald type dreigingen.  +