Eigenschap:Elementrelatielijnstijl

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze eigenschap geeft aan wat de lijnstijl die hoort bij een relatie. Toegestane waarden zijn: solid, dashed, dotted en bold. Zie voor meer informatie de Graphviz-documentatie (http://www.graphviz.org/content/attrs) onder 'style'.

Heeft type String

Met de toegestane waarden:

  • solid
  • dashed
  • dotted
  • bold


Releasenotes

Versie: v2.00

  • Geen wijzigingen.

Versie: v1.00

  • [NEW][BCY] Deze eigenschap is nieuw.

Pagina's die de eigenschap “Elementrelatielijnstijl” gebruiken

Er zijn 17 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

B

Beginpunt +solid  +
Beschrijft eigenschap van voorziening +solid  +
Beschrijft toepassing van +solid  +

E

Eindpunt +solid  +

H

Heeft beheerder +solid  +
Heeft bron +solid  +
Heeft bron bij FS +solid  +
Heeft conformiteitsindicator +solid  +
Heeft kennis over +solid  +
Heeft opdrachtgever +solid  +

I

Is beinvloed door +dashed  +
Is relevant binnen +solid  +
Is semantisch intermediair binnen +solid  +

O

Onderdeel van +solid  +

P

Participeert in +dashed  +

S

Speelt bij +solid  +

V

Vervangen in +solid  +
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen