693
U

Eigenschap:Grondslag

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelNORA Beveiliging
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichtingde brondocumenten en hun uitspraken die zijn uitgewerkt in de huidige uitspraak. Notatiewijze: op elke regel sterretje, naam van brondocument, dubbelepunt, spatie, plek in het document, puntkomma, tweede plek in het document (etc.)
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Grondslag" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

(
(Applicatie)code is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen + * SoGP (Standard of Good Practice)   +
A
Aan het architectuurdocument gestelde eisen + * CIP   +
Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging + * SoGP 2018: PM2.2 * SoGP 2018: PM2.3   +
Aandacht voor wetgeving en verplichtingen + * ISO 27002 2017: 9.1.1   +
Aangeven hoe cloudbeveiligingsstrategie bedrijfsdoelstellingen ondersteunt + * SoGP (Standard of Good Practice for Information Security): SG2.1.2   +
Aangeven hoe te beschermen tegen bedreigingen en aandacht te besteden aan beveiligingscontext + * SoGP (Standard of Good Practice for Information Security): SG 2.1.3, SG 2.1.5 en SG 2.1.6   +
Aankomst- en vertrektijden van bezoekers worden geregistreerd + * CIP   +
Aanvullende eisen wanneer geen gebruik gemaakt wordt van 2-factor authenticatie + * BIO 2019: 9.4.3.1   +
Aanvullende onderdelen in het cryptografiebeleid + * CIP   +
Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is + * ISO 27002 2017: 11.2.2   +
Acceptatie-eisen worden vastgelegd parallel aan het Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp + * COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)   +
Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd + * SoGP (Standard of Good Practice)   +
Actualiseren beveiligingsplannen en toewijzen aan verantwoordelijken + * NCSC ICT-Webrichtlijnen voor webapplicaties   +
Actualiteit, consistentie en overeenstemming van de inventarislijst van bedrijfsmiddelen + * ISO 27002 2017: 8.1.1   +
Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk + * ISO 27002 2017: 11.1.3d   +
Adresseren diverse elementen bij monitoring en reviewen + * ISO 27005-(2008): 12.2   +
Afdekken organisatie-eisen voor softwarepakketten + * CIP-netwerk   +
Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s + * CIP   +
Afspreken procedure voor tijdig actualiseren verouderde software + * CIP-netwerk   +
Algemene maatregelen en ‘beveiligingslagen’ voor draadloze netwerken + * SoGP 2018: NC1.3.5   +
Alle autorisatie-activiteiten worden vastgelegd en gearchiveerd + * CIP   +
Alle externe toegang tot servers vindt versleuteld plaats + * SoGP (Standard of Good Practice): NC 1.1.2   +
Alle gebruikers worden nog vóór de toegang tot de applicatieomgeving in het personeelsinformatiesysteem opgenomen + * CIP-netwerk   +
Alle gescheiden groepen hebben een gedefinieerd beveiligingsniveau + * CIP   +
Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd + * CIP   +