Eigenschap:Heeft ouder

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelNORA beveiliging en privacy
TypeString
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanJa
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:

(Er zijn geen elementtypen die deze eigenschap gebruiken)


Pagina's die de eigenschap “Heeft ouder” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

(

(Applicatie)code is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen +ISOR:Applicatiebouw  +
(Software) configuratie management +ISOR:BIO Thema Applicatieontwikkeling Control  +

A

Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen +ISOR:Huisvestingsbeleid  +
Aan het architectuurdocument gestelde eisen +ISOR:Huisvesting-IV architectuur  +
Aan het management worden evaluatierapportages worden verstrekt +ISOR:Kwaliteitsmanagement systeem  +
Aan specifieke onderwerpen gerelateerde beleidsregels m.b.t. Huisvesting-IV +ISOR:Huisvestingsbeleid  +
Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging +ISOR:Training en Awareness  +
Aandacht aan relevante wetgeving en eventuele contractuele verplichtingen +ISOR:Toegangbeveiliging(voorzienings)beleid  +
Aantonen aanpak risicomanagement +ISOR:Risicomanagement- Privacy by Design en de GEB  +
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +ISOR:Risicomanagement- Privacy by Design en de GEB  +
Aantonen privacy by design +ISOR:Risicomanagement- Privacy by Design en de GEB  +
Aantonen toepassen GEB toetsmodel +ISOR:Risicomanagement- Privacy by Design en de GEB  +
Aantonen uitvoeren GEB en opvolgen GEB uitkomsten +ISOR:Risicomanagement- Privacy by Design en de GEB  +
Aanvullende beheersmaatregelen wanneer programmabroncode wordt gepubliceerd +ISOR:Toegangsbeveiliging op programmacode  +
Aanvullende onderdelen in het cryptografiebeleid +ISOR:Cryptografiebeleid voor communicatie  +
Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is +ISOR:Nutsvoorzieningen  +
Acceptatie-eisen worden vastgelegd parallel aan het Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp +ISOR:Analyse en specificatie van informatiesystemen  +
Acceptatietesten worden uitgevoerd in een representatieve acceptatietest omgeving +ISOR:Systeem acceptatietests  +
Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd +ISOR:Applicatiebouw  +
Activiteiten van de beveiligingsfunctionaris +ISOR:Beheerorganisatie servers en serverplatforms  +
Actualiteit, consistentie en overeenstemming van de inventarislijst van bedrijfsmiddelen +ISOR:eigenaarschap en classificatie is toegekend aan elk van de geïdentificeerde bedrijfsmiddelen  +
Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen +ISOR:Register van verwerkingsactiviteiten  +
Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen +ISOR:Register van verwerkingsactiviteiten  +
Adequaatheidsbesluit +ISOR:Doorgifte persoonsgegevens  +
Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord +ISOR:Systeem ontwikkelmethode  +
(vorige 25) (volgende 25)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen