14
U

Eigenschap:Informatiebronnen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelGegevenslandschap van de overheid
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie van



Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Informatiebronnen" gebruiken

Er zijn 14 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

b
Basisregister Onderwijs (BRON) + * [https://duo.nl/zakelijk/standaarden-ocw/modellen-per-keten/bron.jsp https://duo.nl/zakelijk/standaarden-ocw/modellen-per-keten/bron.jsp]   +
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) +[https://data.overheid.nl/data/dataset?tags=BRON&tags=Verkeersongevallen Jaarlijkse publicaties BRON op dataportaal] [https://www.swov.nl/feitenencijfers/verkeersveiligheidscijfers diverse cijfers verkeersveiligheid Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid]  +
Big register +[https://www.bigregister.nl/ https://www.bigregister.nl/]  +
c
Centraal Insolventieregister (CIR) + * [http://insolventies.rechtspraak.nl/ http://insolventies.rechtspraak.nl/]   +
Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) + * [http://www.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/mbo_/Crebo/default.asp http://www.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/mbo_/Crebo/default.asp] * [https://instellingsinformatie.duo.nl/Secure/Duo/Crebo/Ocw/Index?ministerie=Ocw https://instellingsinformatie.duo.nl/Secure/Duo/Crebo/Ocw/Index?ministerie=Ocw]   +
d
Diplomaregister + * [https://www.duo.nl/zakelijk/diploma/diplomaregister-werkgevers.jsp https://www.duo.nl/zakelijk/diploma/diplomaregister-werkgevers.jsp] * [https://duo.nl/particulier/diplomas/over-mijn-diploma/diplomaregister.jsp https://duo.nl/particulier/diplomas/over-mijn-diploma/diplomaregister.jsp] * [https://duo.nl/zakelijk/images/5285-001-handleiding-diplomaregister.pdf https://duo.nl/zakelijk/images/5285-001-handleiding-diplomaregister.pdf] * [http://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/evc-professionals/nieuws/232-duo-opent-landelijk-diplomaregister http://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/evc-professionals/nieuws/232-duo-opent-landelijk-diplomaregister]   +
e
Emissieregistratie +[http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/content/explanation.nl.aspx http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/content/explanation.nl.aspx]  +
Erkende boerderij-zuivelbedrijven + * [http://www.cokz.nl/publicaties/registers-erkende-bedrijven/default.aspx COKZ: Registers erkende bedrijven] * [http://www.cokz.nl/diensten/toezicht-eu-hygi%EBnepakket/Pages/Procedure%20registratie%20en%20erkenning.aspx COKZ: Procedure registratie en erkenning]   +
i
Identificatie en registratie varkens en varkensleveringen +[http://www.gddiergezondheid.nl/varken http://www.gddiergezondheid.nl/varken]  +
k
Kiwa register (Taxi) +[http://www.kiwaregister.nl/index.aspx http://www.kiwaregister.nl/index.aspx]  +
m
Monumentenregister + * [https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/ https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/] * [http://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/kennis/voorbeelden/monumentenregister http://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/kennis/voorbeelden/monumentenregister]   +
r
Register notariaat +[https://registernotariaat.nl/registernotariaat https://registernotariaat.nl/registernotariaat]  +
Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) + * [http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf] * [https://data.overheid.nl/data/dataset/gegevens-kinderopvanglocaties-lrk https://data.overheid.nl/data/dataset/gegevens-kinderopvanglocaties-lrk]   +
Registratie van energielabels + * [http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energielabel-installatiekeuringen http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energielabel-installatiekeuringen] * [http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/Energielabels.htm http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/Energielabels.htm]   +