Eigenschap:Laag binnen vijflaagsmodel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Getal
Geldige waarden
:
0, 1, 2, 3, 4, 5
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Checkboxes
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Geeft aan binnen welke laag of lagen van het Vijflaagsmodel een architectuurelement of afspraak valt
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Gebruik deze eigenschap om aan te geven binnen welke laag of lagen van het Vijflaagsmodel de architectuurafspraken / het architectuurelement valt. Wordt gebruikt om views te geven per laag.

1 gerelateerde entiteit weergegeven.

{
  "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA",
  "constraints": {
    "type_constraint": "_num",
    "allowed_values": [
      "0",
      "1",
      "2",
      "3",
      "4",
      "5"
    ]
  }
}