Eigenschap:Links samen leren en zoeken

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Annotatie-URI
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
: → Organisatie / voorbeeld mailadres.nl <br> : → Organisatie / voorbeeld externelink.nl
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Voer hier de links in, elk op een eigen regel met organisatie / voorbeeld en contactgegevens of link
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


1 gerelateerde entiteit weergegeven.

1 gerelateerde entiteit weergegeven.