Eigenschap:Omschrijving

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Beschrijving in één regel waar iets voor dient
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Deze eigenschap is overgenomen van Bureau Forum Standaardisatie. De naam omschrijving komt uit de csv, op de website heette deze eigenschap in 2021 'Beschrijving', in 2022 'Typering'.

Showing 20 pages using this property.
A
Versleutelingstechniek  +
Versleutelingstechniek  +
Data structuren  +
Data structuren  +
Geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen  +
Geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen  +
De feedbackstroom bij bezwaar en beroep wordt afgetapt, zodat de feedback over kwaliteit snel kan worden vastgelegd.  +
Analysefunctionaliteit voor juridisch onderzoek en voor ontwerp.  +
Deze maatregel is bedoeld om de kwaliteit en de impact van wet- en regelgeving en alle daarop gebaseerde artefacten te analyseren en de daaruit resulterende verbeteringen te plannen en door te voeren.  +
Omgeving ter ondersteuning van wetsanalyse en ter vastlegging van interpretatie en analyseresultaten.  +
Watermanagement informatie  +
Watermanagement informatie  +
B
Identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving  +
Identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving  +
Eisen die worden gesteld aan de motivering van besluiten.  +
Vastlegging 'best practices' in centrale bibliotheek.  +
Uitlegbaarheid van de bevoegdheid tot het nemen van een besluit.  +
Het voeren van een beweringenadministratie.  +
Gebruik van een bronnenbeheeromgeving, die geldigheidsbeheer en versiebeheer ondersteunt.  +
C
Controle over uitgifte van digitale certificaten  +