Eigenschap:Prioriteit revisit

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Getal
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
0
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Deze eigenschap staat voor het aantal prioriteitspunten dat gebruikers gezamenlijk hebben toegekend aan een NORA-element.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


NORA Beheer heeft deze eigenschap toegevoegd zodat gebruikers een prioriteitswaarde kunnen toekennen aan elementen die voor revisie in aanmerking komen. Standaard heeft een element nul punten, ingelogde gebruikers kunnen telkens 1 punt toevoegen. Op basis van deze getallen wordt een ranking berekend, die de volgorde bepaalt voor het aanpakken van elementen in revisiesessies.

Showing 20 pages using this property.