27
U

Eigenschap:RelatieToelichting

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingDit moet een tijdelijke eigenschap zijn, bedoeld om de toelichting bij een relatie tussen twee afgeleide principes vast te houden. Moet nog een definitieve vorm krijgen.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "RelatieToelichting" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Afnemer heeft inzage +[[Transparante dienstverlening|AP 25 Transparante dienstverlening]]: heeft betrekking op transparantie ten aanzien van de ''voortgang van de dienstverlening.''  +
a
Aanvullend kanaal +AP09: waar AP09 internet als voorkeurskanaal voorschrijft, schrijft AP 10 in aanvulling daarop, een alternatief kanaal voor persoonlijk contact voor.  +
Afnemer heeft inzage +[[Transparante dienstverlening|AP 25 Transparante dienstverlening]]: heeft betrekking op transparantie ten aanzien van de ''voortgang van de dienstverlening.''  +
Afspraken vastgelegd +[[Nauwkeurige dienstbeschrijving|AP 5 Nauwkeurige dienstbeschrijving]]: de afspraken kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de dienstverlening zoals omschreven in de dienstbeschrijving.  +
Automatische dienstverlening +[[Proactief aanbieden|AP24 Proactief aanbieden]]: belicht een niet-automatische vorm van proactiviteit.  +
b
Baseline kwaliteit diensten +[[Verantwoording dienstlevering mogelijk|AP 30 Verantwoording dienstlevering mogelijk]]: de kwaliteit van individuele diensten wordt mede bestuurd met behulp van de baseline kwaliteit.  +
Bronregistraties zijn leidend +AP 1: de bronregistratie kan gezien worden als een herbruikbare dienst. Principes AP4 ‘Nauwkeurige dienstbeschrijving’, AP7 ‘Landelijke bouwstenen’ en AP8 ‘Gebruik open standaarden’ vullen daarbij een aantal randvoorwaarden in. De bronhouder richt een terugmeldfaciliteit in (AP13).  +
d
Diensten vullen elkaar aan + * AP 4 (Positioneer de dienst), over de presentatie en communicatie van de dienst. Principe 3 heeft betrekking op de te leveren prestatie zelf. * AP 12 en 13 kunnen beschouwd worden als een specifieke invulling van AP 3.   +
Doelbinding (AP) +De gebruiker moet ook kunnen vertrouwen dat gegevens niet worden gebruikt door ongeautoriseerde gebruikers ([[Vertrouwelijkheid (principe)|AP43 Vertrouwelijkheid]].  +
e
Een verantwoordelijke organisatie +AP 28: om afspraken te kunnen maken (28), heb je een verantwoordelijke nodig (27).AP 31: heeft betrekking op invulling van verantwoordelijkheid door het inrichten van sturing op de kwaliteit van de dienst.AP32: heeft betrekking op een ander aspect van verantwoordelijkheid, namelijk verantwoordelijkheid van de directie voor sturing op de kwaliteit.  +
g
Gebruik de landelijke bouwstenen +AP06: AP07 is hiervan een specifieke invulling  +
Gebruik open standaarden +AP06: AP08 is hiervan een specifieke invulling.  +
Gebruik standaard oplossingen +AP 7 (Gebruik de landelijke bouwstenen) en 8 (Gebruik open standaarden) zijn specifieke invullingen van dit principe: zij schrijven het gebruik van respectievelijk de landelijke bouwstenen uit de basisinfrastructuur e-overheid en open standaarden voor.  +
i
Informatie-objecten systematisch beschreven +Dit afgeleid principe is gerelateerd aan de afgeleide principes die betrekking hebben op: * Het beschrijven en naleven van procedures om informatieobjecten te beheren ([[AP13]]). Dit is inclusief aspecten om de kwaliteit van de informatieobjecten te kunnen garanderen. Zie terugmelding aan bronhouders ([[AP14]]), baseline kwaliteit ([[AP33]]). * Het benoemen van gebruiksdoel en context van de in te winnen gegevens (in het kader van verantwoord gegevensgebruik) in het kader van doelbinding ([[AP15]]). Het (her)gebruik en het toepassen van een informatieobject autoriseren ([[AP43]]) met behulp van identificatie van personen, organisaties en ICT-voorzieningen.  +
n
Nauwkeurige dienstbeschrijving +AP22: een goede beschrijving stelt overheidsorganisaties in staat om burgers en bedrijven die aan het verkeerde loket zijn, gericht door te verwijzen naar de juiste organisatie.  +
o
Ontkoppelen met diensten +AP 13: kan gezien worden als een invulling van dit principe  +
p
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit +[[Baseline kwaliteit diensten|AP 33 Baseline kwaliteit diensten]]: de baseline is een belangrijk intern normenkader voor de kwaliteit van de dienst. [[Sturing kwaliteit op het hoogste niveau|AP 32 Sturing kwaliteit op het hoogste niveau]]: ook de strategische sturing op kwaliteit kent het karakter van een PDCA-cyclus.  +
Persoonlijke benadering +AP 23 en 24: ook bij deze principes gaat het om (automatische en proactieve ) dienstverlening op maat.  +
Perspectief gebruiker +Dit afgeleid principe is gerelateerd aan de Afgeleide principes die betrekking hebben op de interactie en dienstverlening aan de gebruikers/afnemers. Het proactief leveren van digitale diensten en een persoonlijke benadering zijn hier van groot belang: * [[Persoonlijke benadering|Persoonlijke benadering (AP20)]] * [[Automatische dienstverlening|Automatische dienstverlening (AP23)]] * [[Proactief aanbieden|Proactief aanbieden (AP24)]] Verder moet de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruikers gewaarborgd worden: * [[PDCA-cyclus in besturing kwaliteit|PDCA-cyclus in besturing kwaliteit (AP 31)]] * [[Sturing kwaliteit op het hoogste niveau|Sturing kwaliteit op het hoogste niveau (AP32)]] * [[Baseline kwaliteit diensten|Baseline kwaliteit diensten (AP33)]]. En de [[Privacy]] van de gebruikers/afnemers moet gegarandeerd zijn: * [[Doelbinding (AP)|Doelbinding (AP15)]] * [[Afnemer heeft inzage|Afnemer heeft inzage (AP26)]] * [[Vertrouwelijkheid (principe)|Vertrouwelijkheid (AP43)]] * [[Controleerbaarheid|Controleerbaarheid (AP44)]]).  +
Positioneer de dienst +AP 21 – Bundeling van diensten gaat een stap verder dan alleen maar samenhangende positionering: hier biedt de dienstverlener zijn dienst geïntegreerd met die van andere organisaties aan. Wanneer mogelijk en zinvol vanuit afnemers perspectief, heeft integratie van diensten de voorkeur. Dit vereist echter meer afstemming over verantwoordelijkheden e.d.  +
Proactief aanbieden +[[Automatische dienstverlening |AP 23 Automatische dienstverlening]]: belicht een automatische vorm van proactiviteit.  +
s
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau +[[PDCA-cyclus in besturing kwaliteit|AP 31 PDCA-cyclus in besturing kwaliteit]]: in lijn met dit principe moet ook de strategische sturing een cyclisch karakter hebben. NORA stelt met dit principe alleen een globale eis aan de kwaliteitsborging. NORA doet geen uitspraak over specifieke methodes of de precieze organisatie.  +
t
Transparante dienstverlening +[[Afnemer heeft inzage|AP 26 Afnemer heeft inzage]]: heeft betrekking op transparantie ten aanzien van de gebruikte persoonsgegevens.  +
v
Verantwoording besturing kwaliteit +[[Verantwoording dienstlevering mogelijk|AP 30 Verantwoording dienstlevering mogelijk]]: heeft betrekking op verantwoording van individuele dienstleveringen, niet overkwaliteitssturing op de gehele dienstverlening. [[PDCA-cyclus in besturing kwaliteit|AP 31 PDCA-cyclus in besturing kwaliteit]] en [[Baseline kwaliteit diensten|AP 33 Baseline kwaliteit diensten]]: cyclische terugkoppeling op strategisch en tactisch niveau en een baseline kwaliteit zijn belangrijke middelen voor de directie om te kunnen sturen op de kwaliteit en hierover te kunnen verantwoorden.  +
Verantwoording dienstlevering mogelijk +[[Verantwoording besturing kwaliteit|AP 34 Verantwoording besturing kwaliteit]]: heeft betrekking op verantwoording over de kwaliteitssturing van de gehele dienstverlening van de organisatie, niet individuele dienstleveringen.  +