25
U

Eigenschap:Status toelichting

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingLeg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Deze eigenschap is bedoeld als toelichting bij de eigenschap 'Status actualiteit.' Is deze status 'actueel,' laat dan dit veld leeg.

Pagina's die de eigenschap "Status toelichting" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) +De BIG is vervangen door de [[BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)]] per 1 januari 2019 (gepubliceerd in staatscourant 23 mei 2019).  +
BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) +De BIR is vervangen door de [[BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)]] per 1 januari 2019 (gepubliceerd in staatscourant 23 mei 2019).  +
BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen) +De BIWA is vervangen door de [[BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)]] per 1 januari 2019 (gepubliceerd in staatscourant 23 mei 2019).  +
D
Digitale Basisinfrastructuur +Vastgesteld in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 23 april 2019 en aan de Tweede Kamer aangeboden als bijlage bij NL DIGIbeter 2019.  +
E
Eigenaarschap en classificatie van elk van de bedrijfsmiddelen is geïdentificeerd en toegekend +Norm foutief opgevoerd (gelijk aan U.02.01)  +
G
Geïnformeerd, betrokkene aan wie correctie mededelingen zijn verstrekt +deze pagina (ID=PRIV_U.03.03.02) moet weg; dit wordt een gat in de ID-nummering; de volgende is ID=PRIV_U.03.03.03; eea heeft te maken met gebruik van deze nummers in gerelateerde cip-documenten.  +
H
Housing Beleid +Thema is komen te vervallen, het nieuwe thema is te vinden op: https://www.noraonline.nl/wiki/BIO_Thema_Huisvesting_Informatievoorziening  +
Housing Control +Thema is komen te vervallen, het nieuwe thema is te vinden op: https://www.noraonline.nl/wiki/BIO_Thema_Huisvesting_Informatievoorziening  +
Housing Uitvoering +Thema is komen te vervallen, het nieuwe thema is te vinden op: https://www.noraonline.nl/wiki/BIO_Thema_Huisvesting_Informatievoorziening  +
Housing-Normenkader +Thema is komen te vervallen, het nieuwe thema is te vinden op: [[BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening]]  +
I
IBI (Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging) +De IBI is vervangen door de [[BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)]] per 1 januari 2019 (gepubliceerd in staatscourant 23 mei 2019).  +
N
NEN-ISO/IEC 22313 (Business continuity managementsystemen) +Volledige titel: NEN-EN-ISO 22313 Maatschappelijke veiligheid - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit (business continuity management systems) - Leidraad  +
S
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, i.r.t. de OR +Pagina moet weg; kijk in de [[Privacy Baseline]] onder U.01.05.01 resp. 02 voor de actuele informatie  +
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, t.b.v. verwerkingsverantwoordelijken bij noodzakelijke verwerking +Pagina moet weg; kijk in de [[Privacy Baseline]] onder U.01.05.01 resp. 02 voor de actuele informatie  +
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, verwerking voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt. +Pagina moet weg; kijk in de [[Privacy Baseline]] onder U.01.05.01 resp. 02 voor de actuele informatie  +
U
Uitzonderingen, informatiebeveiligingsgebeurtenissen en informatie over wanneer en door wie welke gegevens zijn aangebracht, gemuteerd en gewijzigd worden opgeslagen in logbestanden van applicaties en systemen +Het themadocument Logische toegangsbeveiliging is vervangen door het themadocument Toegangsbeveiliging.  +
W
Wet Bescherming Persoonsgegevens +Vervangen door: [[AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)]]  +
c
Continuïteit van de dienst +Dit AP is op basis van [[RFC Beveiliging 2016]] vervangen door [[Beschikbaarheid|Beschikbaarheid (AP41)]], een uitgebreider principe. Continuïteit van de dienst is een van de implicaties van Beschikbaarheid. Op praktisch niveau kun je herstel van de uitgangssituatie terug vinden in het beveiligingsthema [[Beveiliging/Continuïteit|Continuïteit]].  +
Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid +Dit AP is op basis van [[RFC Beveiliging 2016]] vervangen door [[Integriteit|Integriteit (AP42)]], een uitgebreider principe. De controle op Juistheid, volledigheid en tijdigheid is één van de implicaties van dit principe. Op praktisch niveau kun je de controle op juistheid volledigheid en tijdigheid terug vinden in de beveiligingsthema's [[Beveiliging/Administratieve controle|Administratieve controle]] en [[Beveiliging/Registratie controle rapportering|Registratie, controle en rapportering]].  +
i
Identificatie authenticatie en autorisatie +Dit AP is op basis van [[RFC Beveiliging 2016]] vervangen door [[Vertrouwelijkheid (principe)|Vertrouwelijkheid (AP43)]], een uitgebreider principe. De behoeften aan goede identificatie, authenticatie en autorisatie zijn implicaties van Vertrouwelijkheid. Op praktisch niveau kun je herstel van de uitgangssituatie terug vinden in het beveiligingsthema [[Beveiliging/Toegang|Toegang]], .  +
Identificatie informatie-objecten +Dit Afgeleid Principe is op basis van [[media:Concept samenvoeging Afgeleide Principes 16 en 17 v10.pdf|RFC2017 (PDF, 813 kB)]] samengevoegd met [[AP17]] (zie [[Wijziging Afgeleide Principes 16 en 17 geïmplementeerd|nieuwsbericht]]).  +
Informatiebeveiliging door zonering en filtering +Dit AP is op basis van [[RFC Beveiliging 2016]] vervangen door de meer uitgebreide AP's [[Vertrouwelijkheid (principe)|Vertrouwelijkheid (AP43)]] en [[Integriteit|Integriteit (AP 42)]]. Zonering en scheiding zijn implicaties van deze twee principes. Op praktisch niveau kun je zonering terug vinden in het beveiligingsthema [[Beveiliging/Scheiding|Scheiding]] en filtering in het beveiligingsthema [[Beveiliging/Filtering|Filtering]].  +
p
Perspectief gebruiker +Dit Afgeleide Principe is herzien in het kader van [[Afgeleide Principes Revisited]], implementatie nieuwe versie op 28-6-2017 ([[Wijziging Afgeleide Principe 19 geïmplementeerd|Nieuwsbericht]]). De oude versie van het principe inclusief de voorgeschiedenis van het RFC is te vinden via het tabblad geschiedenis, versie van 24 mei of [http://noraonline.nl/index.php?title=Perspectief_afnemer&oldid=21499 ID21499]  +
s
Standaarden informatievoorziening strafrechtsketen +Deze lijst is verouderd. Er komt een nieuwe lijst aan binnen de [[Architectuur strafrechtketen (Astra)]]  +
u
Uitgangssituatie herstellen +Dit AP is op basis van [[RFC Beveiliging 2016]] vervangen door [[Beschikbaarheid|Beschikbaarheid (AP41)]], een uitgebreider principe. Herstelbaarheid is een van de implicaties van Beschikbaarheid. Op praktisch niveau kun je herstel van de uitgangssituatie terug vinden in het beveiligingsthema [[Beveiliging/Continuïteit|Continuïteit]].  +