37
U

Eigenschap:Status toelichting

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingLeg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Deze eigenschap is bedoeld als toelichting bij de eigenschap 'Status actualiteit.' Is deze status 'actueel,' laat dan dit veld leeg.

Pagina's die de eigenschap "Status toelichting" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) +De BIG is vervangen door de [[BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)]] per 1 januari 2019 (gepubliceerd in staatscourant 23 mei 2019).  +
BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) +vervangen door [[BIO_2019]]  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling +Dit document is momenteel 'under construction'  +
BIO Thema Clouddiensten +Dit thema is under construction  +
BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening +Dit document is momenteel 'under construction'  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Aandachtspunten ten aanzien objecten +is geen onderdeel meer van het themadocument kopie van laatste gepubliceerder versie: https://www.noraonline.nl/index.php?title=BIO_Thema_Toegangsbeveiliging/Aandachtspunten_ten_aanzien_objecten&oldid=41476  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Doelstelling en risico per object +vervangen vanwege: dit is geen werkend sjabloon maar een statische tabel, die bovendien de lading van de titel niet dekt; laatst gepubliceerde versie: https://www.noraonline.nl/index.php?title=BIO_Thema_Toegangsbeveiliging/Doelstelling_en_risico_per_object&oldid=41478  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Inleiding +Dit themadocument is momenteel in bewerking  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Toelichting SIVA basiselementen m.b.v. het MCS +vervangen vanwege: komt in themadocument niet meer voor laatst gepubliceerde versie: https://www.noraonline.nl/index.php?title=SIVA_basiselementen_m.b.v._het_Management_Control_System_(MCS)&oldid=41388  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Verbindingsdocument +is geen onderdeel meer van het themadocument; laatst gepupliceerde versie: https://www.noraonline.nl/index.php?title=BIO_Thema_Toegangsbeveiliging/Verbindingsdocument&oldid=39812  +
BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) +De BIR is vervangen door de [[BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)]] per 1 januari 2019 (gepubliceerd in staatscourant 23 mei 2019).  +
BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen) +De BIWA is vervangen door de [[BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)]] per 1 januari 2019 (gepubliceerd in staatscourant 23 mei 2019).  +
D
Digitale Basisinfrastructuur +Vastgesteld in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 23 april 2019 en aan de Tweede Kamer aangeboden als bijlage bij NL DIGIbeter 2019.  +
E
Eigenaarschap en classificatie van elk van de bedrijfsmiddelen is geïdentificeerd en toegekend +Norm foutief opgevoerd (gelijk aan U.02.01)  +
G
Geïnformeerd, betrokkene aan wie correctie mededelingen zijn verstrekt +deze pagina (ID=PRIV_U.03.03.02) moet weg; dit wordt een gat in de ID-nummering; de volgende is ID=PRIV_U.03.03.03; eea heeft te maken met gebruik van deze nummers in gerelateerde cip-documenten.  +
H
Housing Beleid +Thema is komen te vervallen, het nieuwe thema is te vinden op: https://www.noraonline.nl/wiki/BIO_Thema_Huisvesting_Informatievoorziening  +
Housing Control +Thema is komen te vervallen, het nieuwe thema is te vinden op: https://www.noraonline.nl/wiki/BIO_Thema_Huisvesting_Informatievoorziening  +
Housing Uitvoering +Thema is komen te vervallen, het nieuwe thema is te vinden op: https://www.noraonline.nl/wiki/BIO_Thema_Huisvesting_Informatievoorziening  +
Housing-Normenkader +Thema is komen te vervallen, het nieuwe thema is te vinden op: [[BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening]]  +
I
IBI (Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging) +De IBI is vervangen door de [[BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)]] per 1 januari 2019 (gepubliceerd in staatscourant 23 mei 2019).  +
M
Monitor Open Standaardenbeleid 2018 +De monitor over het jaar 2019 bevat geen informatie over [[DigiToegankelijk]]. Daarom blijven de uitspraken uit de monitor 2018 de meest recente voor die standaard.  +
N
NEN-ISO/IEC 22313 (Business continuity managementsystemen) +Volledige titel: NEN-EN-ISO 22313 Maatschappelijke veiligheid - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit (business continuity management systems) - Leidraad  +
S
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, i.r.t. de OR +Pagina moet weg; kijk in de [[Privacy Baseline]] onder U.01.05.01 resp. 02 voor de actuele informatie  +
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, t.b.v. verwerkingsverantwoordelijken bij noodzakelijke verwerking +Pagina moet weg; kijk in de [[Privacy Baseline]] onder U.01.05.01 resp. 02 voor de actuele informatie  +
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, verwerking voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt. +Pagina moet weg; kijk in de [[Privacy Baseline]] onder U.01.05.01 resp. 02 voor de actuele informatie  +