103
U

Eigenschap:Toelichting Relatie met andere FS-standaarden

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelForum Standaardisatie
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
ToelichtingTekst ter toelichting van de eigenschap Relatie met andere standaarden
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


  • Eigenschap:Toelichting Relatie met andere FS-standaarden

Overgenomen van Bureau Forum Standaardisatie

Pagina's die de eigenschap "Toelichting Relatie met andere FS-standaarden" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
AES +AES wordt op zeer veel verschillende wijzes gebruikt. In programma's zoals WinRAR, WinZip, PowerArchiver, e.d. wordt AES als encryptie aangeboden. AES wordt ook toegepast voor beveiliging (WPA2) in draadloze netwerken (Wifi), zie IEEE 802.11i.Zie ook :- https verkeer- TLS 1.1/TLS 1.2 / SSL verkeer- In hardware versleuteling (cryptoboxen) voor netwerken- Versleuteling van bijv. XML berichtenverkeer  +
AES +AES wordt op zeer veel verschillende wijzes gebruikt. In programma's zoals WinRAR, WinZip, PowerArchiver, e.d. wordt AES als encryptie aangeboden. AES wordt ook toegepast voor beveiliging (WPA2) in draadloze netwerken (Wifi), zie IEEE 802.11i.Zie ook :- https verkeer- TLS 1.1/TLS 1.2 / SSL verkeer- In hardware versleuteling (cryptoboxen) voor netwerken- Versleuteling van bijv. XML berichtenverkeer  +
ASN.1 +Er is met name een relatie met de X509 standaard. ASN.1 wordt veel gebruikt voor het beschrijven van X.509 certificaten en de toepassing ervan. X.509 is de standaard voor een public key infrastructure (PKI). Voorbeeld van een toepassing is RSA public key voor beveiliging van het transactieverkeer in de elektronische handel.  +
ASN.1 +Er is met name een relatie met de X509 standaard. ASN.1 wordt veel gebruikt voor het beschrijven van X.509 certificaten en de toepassing ervan. X.509 is de standaard voor een public key infrastructure (PKI). Voorbeeld van een toepassing is RSA public key voor beveiliging van het transactieverkeer in de elektronische handel.  +
Aquo-standaard +Geo-standaarden: De uitwisselmodellen van de Aquo-standaard (IMWA en UM Aquo) zijn gebaseerd op NEN 3610 die is opgenomen op de 'pas toe of leg uit'-lijst als onderdeel van de Geo-standaarden.<br /> <br /> SIKB0101: Metingen worden soms uitgevoerd voor verschillende sectoren/domeinen. Denk bijvoorbeeld aan baggerslib op de waterbodem. Dit is relevant voor zowel het waterbeheer (domein van Aquo) als milieuhygiëne (domein SIKB0101). Het (nu voormalige) College Standaardisatie heeft de beide beheerorganisaties daarom opgeroepen tot harmonisatie van beide standaarden. Het Informatiemodel Metingen kan hierbij een belangrijke rol spelen. Beide beheerorganisaties hebben dit reeds opgepakt en uitgevoerd.  +
Aquo-standaard +Geo-standaarden: De uitwisselmodellen van de Aquo-standaard (IMWA en UM Aquo) zijn gebaseerd op NEN 3610 die is opgenomen op de 'pas toe of leg uit'-lijst als onderdeel van de Geo-standaarden.<br /> <br /> SIKB0101: Metingen worden soms uitgevoerd voor verschillende sectoren/domeinen. Denk bijvoorbeeld aan baggerslib op de waterbodem. Dit is relevant voor zowel het waterbeheer (domein van Aquo) als milieuhygiëne (domein SIKB0101). Het (nu voormalige) College Standaardisatie heeft de beide beheerorganisaties daarom opgeroepen tot harmonisatie van beide standaarden. Het Informatiemodel Metingen kan hierbij een belangrijke rol spelen. Beide beheerorganisaties hebben dit reeds opgepakt en uitgevoerd.  +
B
BWB +De drie Juriconnect standaarden BWB, ECLI en JCDR zijn gericht op standaardisatie van identificatie met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.<br /> De standaard BWB (Basis Wetten Bestand)  is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".<br /> De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatie van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn opgeslagen.<br /> De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatie voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.<br />    +
BWB +De drie Juriconnect standaarden BWB, ECLI en JCDR zijn gericht op standaardisatie van identificatie met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.<br /> De standaard BWB (Basis Wetten Bestand)  is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".<br /> De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatie van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn opgeslagen.<br /> De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatie voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.<br />    +
C
COINS +COINS 2.0 maakt gebruik van de standaarden RDF en OWL. COINS 2.0 kan gebruikt worden om IFC bestanden uit te wisselen in combinatie met gerelateerde data.  +
COINS +COINS 2.0 maakt gebruik van de standaarden RDF en OWL. COINS 2.0 kan gebruikt worden om IFC bestanden uit te wisselen in combinatie met gerelateerde data.  +
D
DCAT +RDF: de belangrijkste relatie is dat DCAT op RDF is gebaseerd en van deze standaard gebruik maakt om de relaties te verzorgen naar catalogi en datasets.ADMS: ADMS (Asset Description Metadata Schema) is een verbindende standaard die in andere standaarden wordt toegepast waaronder o.a. DCAT (ADMS is het toepassingsprofiel van DCAT). ADMS is een gestandaardiseerd metadata woordenboek om publicenten van standaarden te laten documenteren waar de standaarden over gaan en waar ze kunnen worden gevonden op het web. Oftewel, DCAT beschrijft de datasets en ADMS beschrijft de standaarden en waar ze te vinden zijn. Hiermee zijn deze standaarden een aanvulling op elkaar.DCAT-AP: door de Europese Commissie is Joinup opgericht, een Europees samenwerkingsplatform om interoperabiliteit voor de publieke sector tussen dataportalen te bewerkstelligen. Er is een applicatie profiel opgesteld (DCAT-AP) op basis van DCAT waardoor de beschrijvingen van datasests ervoor zorgen dat datasets van de publieke sector grens- en sectoroverstijgend te vinden zijn. DCAT-AP is daarmee een aanvulling op de nationale intitiatieven van de standaard. Deze ontwikkeling draagt sterk bij aan het draagvlak van de standaard.ISO/IEC 11179: ISCO/IEC 11179 zorgt voor het verwerven, het registreren, het hergebruiken, het uitwisselen en het delen van data. DCAT zorgt er juist voor dat bovenop deze mogelijkheden de data als open data gebruikt kan worden, waardoor de interoperabiliteit toeneemt. DCAT bouwt aslware voort op ISO/IEC 11179.SKOS en FOAF: DCAT gebruikt klassen uit andere standaarden zoals FOAF en SKOS, standaarden die ook als woordenboek gebruikt worden. De adoptie van FOAF is achtergebleven waardoor de relatie met deze standaard minder relevant is. SKOS richt zich op interoperabiliteit tussen applicaties, terwijl DCAT een beschrijving geeft van datasets.  +
DKIM +DNS, SMTP, MIME, SHA-2: In de DKIM-specificatie wordt verwezen naar  deze standaarden.<br /> DNSSEC: Verificatie van de DKIM-handtekening vindt plaats via het publieke deel van de publiek-private sleutel-combinatie waarmee de handtekening gezet is. Deze publieke sleutel wordt in het DNS-record voor het domein geplaatst dat eigendom is van de organisatie die de DKIM-handtekening in een bericht plaatst. Met invoering van een veilig DNS, te weten DNSSEC, kan de betrouwbaarheid van DKIM als authenticatiemiddel toenemen.<br />    +
DKIM +DNS, SMTP, MIME, SHA-2: In de DKIM-specificatie wordt verwezen naar  deze standaarden.<br /> DNSSEC: Verificatie van de DKIM-handtekening vindt plaats via het publieke deel van de publiek-private sleutel-combinatie waarmee de handtekening gezet is. Deze publieke sleutel wordt in het DNS-record voor het domein geplaatst dat eigendom is van de organisatie die de DKIM-handtekening in een bericht plaatst. Met invoering van een veilig DNS, te weten DNSSEC, kan de betrouwbaarheid van DKIM als authenticatiemiddel toenemen.<br />    +
DMARC +DMARC maakt gebruik van SPF en DKIM. SPF controleert of de mailserver die een e-mail wil versturen namens het e-maildomein e-mail mag verzenden. DKIM koppelt een e-mail aan een domeinnaam met behulp van een digitale handtekening. DMARC gebruikt DKIM en SPF om de authenticiteit van een e-mail te verifiëren. Wanneer deze verificatie niet mogelijk is wordt het DMARC-beleid in werking gezet. Verder kent de standaard een nauwe relatie met DNSSEC een standaard voor het beveiligen van domeinnamen.  +
DMARC +DMARC maakt gebruik van SPF en DKIM. SPF controleert of de mailserver die een e-mail wil versturen namens het e-maildomein e-mail mag verzenden. DKIM koppelt een e-mail aan een domeinnaam met behulp van een digitale handtekening. DMARC gebruikt DKIM en SPF om de authenticiteit van een e-mail te verifiëren. Wanneer deze verificatie niet mogelijk is wordt het DMARC-beleid in werking gezet. Verder kent de standaard een nauwe relatie met DNSSEC een standaard voor het beveiligen van domeinnamen.  +
DNSSEC +DNS: DNSSEC zorgt voor beveiliging van DNS.<br /> DKIM: Zie onder DKIM.<br /> PKIoverheid en TLS: DNSSEC werkt aanvullend aan PKI(overheid) en TLS. Deze laatste standaarden zorgen voor integriteit en vertrouwelijkheid van gegevensuitwisseling met een bepaalde domeinnaam, maar kunnen niet garanderen dat met het correcte IP-adres wordt gecommuniceerd. DNSSEC kan dat wel.  +
DNSSEC +DNS: DNSSEC zorgt voor beveiliging van DNS.<br /> DKIM: Zie onder DKIM.<br /> PKIoverheid en TLS: DNSSEC werkt aanvullend aan PKI(overheid) en TLS. Deze laatste standaarden zorgen voor integriteit en vertrouwelijkheid van gegevensuitwisseling met een bepaalde domeinnaam, maar kunnen niet garanderen dat met het correcte IP-adres wordt gecommuniceerd. DNSSEC kan dat wel.  +
Digikoppeling 1.0 +Deze versie is inmiddels vervangen door versie 2.0 van de standaard  +
E
ECLI +De drie Juriconnect standaarden BWB, ECLI en JCDR zijn gericht op standaardisatie van identificatie met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.<br /> De standaard BWB (Basis Wetten Bestand)  is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".<br /> De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatie van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn opgeslagen.<br /> De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatie voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.  +
ECLI (European Case Law Identifier) +De drie Juriconnect standaarden BWB, ECLI en JCDR zijn gericht op standaardisatie van identificatie met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.<br /> De standaard BWB (Basis Wetten Bestand)  is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".<br /> De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatie van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn opgeslagen.<br /> De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatie voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.  +
EPUB +Er is met name raakvlak en ook overlap met de PDF-standaarden . PDF-standaarden zijn ook bedoeld voor de uitwisseling van niet-reviseerbare, elektronische documenten. De belangrijkste meerwaarde van de EPUB 3.0-standaard ten opzichte van de PDF-standaarden is dat EPUB specifiek is ontwikkeld om de weergave (reflowable) aan te kunnen passen aan het apparaat dat wordt gebruikt, het ondersteunt multi-media content (audio/video) en waarborgt een hoge mate van toegankelijkheid voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten. EPUB maakt de uitwisseling van gestructureerde en semantisch verbeterde Web content - zoals XHTML, CSS, SVG, afbeeldingen - in een single-bestandsformaat mogelijk.  +
EPUB +Er is met name raakvlak en ook overlap met de PDF-standaarden . PDF-standaarden zijn ook bedoeld voor de uitwisseling van niet-reviseerbare, elektronische documenten. De belangrijkste meerwaarde van de EPUB 3.0-standaard ten opzichte van de PDF-standaarden is dat EPUB specifiek is ontwikkeld om de weergave (reflowable) aan te kunnen passen aan het apparaat dat wordt gebruikt, het ondersteunt multi-media content (audio/video) en waarborgt een hoge mate van toegankelijkheid voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten. EPUB maakt de uitwisseling van gestructureerde en semantisch verbeterde Web content - zoals XHTML, CSS, SVG, afbeeldingen - in een single-bestandsformaat mogelijk.  +
F
FTP +FTP moet gebruikt worden over met TLS beveiligde verbindingen zoals beschreven in RFC4217 van de IETF. Daarom staat TLS op de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie.<br /> Als alternatief kan ook het protocol SFTP gebruikt worden, dat secure shell (SSH) verbindingen gebruikt om FTP te beveiligen.<br /> Gebruik FTP nooit over onbeveiligde ("cleartext") verbindingen.  +
H
HTML +JSON: standaard voor het uitwisselen en opslaan van HTML-data.SVG: standaard voor presentatie van schaalbare graphics in HTML-webpagina’s.JavaScript: standaard voor extra/aanvullende functionaliteit op HTML-webpagina’s.XML: specifieke syntax voor HTML-webpagina’s, gebuikt in XHTML.CSS: standaard voor definitie van opmaak (presentatie) van HTML-webpagina’s.Digitoegankelijk: set van richtlijnen voor het maken van HTML-webpagina’s.  +
HTTPS en HSTS +De HTTPS standaard legt vast hoe het HTTP protocol beveiligd kan worden aan de hand van TLS. Hierdoor is een beveiligde verbinding over het internet mogelijk.  +