Eigenschap:Toepassingsgebied

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Deze elementeigenschap kan worden gebruikt om het toepassingsgebied van een element vast te leggen.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Versleutelingstechniek voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van de opgeslagen en verzonden data.  +
het beschrijven van X.509 certificaten en de toepassing ervan.  +
B
Effectief beheer van informatiebeveiliging.  +
Bedrijfscontinuïteitsmanagement.  +
Generiek  +
C
Bestandsformaat voor uitwisseling van tabelbestanden  +
Ondersteunen bij het selecteren, controleren en monitoren van cloudserviceproviders.  +
D
DMARC moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen, ook op domeinen waarvan niet wordt gemaild, én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail ontvangt.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebied door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.  +
Het registreren en in DNS publiceren van internet-domeinnamen (‘signing’). De registratieverplichting geldt enkel indien 'signed domain names' bij een registerhouder van een top-level domein (zoals SIDN voor .NL) geautomatiseerd aangevraagd kunnen worden; Het vertalen van domeinnamen naar internetadressen en vice versa (‘validation enabled resolving’). Validatie is niet verplicht voor systemen die niet direct aan het publieke internet gekoppeld zijn (bijvoorbeeld clients/werkplekken binnen een LAN en interne DNS-systemen).  +
Voor het vastleggen van datum en tijd  +
Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen voor sectoroverstijgend berichtenverkeer, op basis van drie koppelvlakstandaarden: DK ebMS standaard voor meldingen tussen informatiesystemen DK WUS standaard voor de bevraging van informatiesystemen DK GB standaard voor de uitwisseling van grote berichten  +
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) moet worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten. De verplichting geldt ook voor mobiele applicaties  +
E
Het uitwisselen van informatie over de ontwikkelingsvoortgang van een individu, die het individu als levenslang lerende zelf beheert, tussen organisaties in de leerketen waar het individu leert en werkt.  +
G
Generiek  +
H
HTTPS en HSTS moeten worden toegepast op de communicatie tussen clients (zoals webbrowsers) en servers voor alle websites en webservices.  +
I
Communicatie op netwerkniveau over organisatiegrenzen heen tussen organisaties, individuele eindgebruikers, apparaten, diensten en sensoren  +
geo-informatie  +
geo-informatie  +
geo-informatie  +
J
Het gebruik van grafische afbeeldingen (met 'lossy' compressie) binnen ODF-documenten  +