105
U

Eigenschap:Toepassingsgebied

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
ToelichtingDeze elementeigenschap kan worden gebruikt om het toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening van een element vast te leggen.
Specialisatie van


Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Toepassingsgebied" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
AES +Versleutelingstechniek voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van de opgeslagen en verzonden data.  +
ASN.1 +het beschrijven van X.509 certificaten en de toepassing ervan.  +
Ades Baseline Profiles +Nog niet vastgesteld: De AdES Baseline Profiles zijn van toepassing op het moment dat er een geavanceerde en/of gekwalificeerd elektronische handtekeningen of zegel (inclusief tijdstempel) gezet dient te worden op een documenten in de vorm van een XML-, PDF-, CMS-, en ZIP-bestand.  +
B
Betrouwbaar +Generiek  +
C
CMIS +Het toegankelijk maken van ongestructureerde gegevens in content repositories van Content Management Systemen (CMS’en) en Document Management Systemen (DMS’en) met als doel deze gegevens uit te wisselen met andere CMS en DMS systemen.  +
CSV +Bestandsformaat voor uitwisseling van tabelbestanden  +
D
DMARC +DMARC moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen, ook op domeinen waarvan niet wordt gemaild, én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail ontvangt.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebied door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.  +
DNSSEC +Het registreren en in DNS publiceren van internet-domeinnamen (‘signing’). De registratieverplichting geldt enkel indien 'signed domain names' bij een registerhouder van een top-level domein (zoals SIDN voor .NL) geautomatiseerd aangevraagd kunnen worden; Het vertalen van domeinnamen naar internetadressen en vice versa (‘validation enabled resolving’). Validatie is niet verplicht voor systemen die niet direct aan het publieke internet gekoppeld zijn (bijvoorbeeld clients/werkplekken binnen een LAN en interne DNS-systemen).  +
Datum en tijd +Voor het vastleggen van datum en tijd  +
Digikoppeling (Standaarden) +Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen voor sectoroverstijgend berichtenverkeer, op basis van drie koppelvlakstandaarden: DK ebMS standaard voor meldingen tussen informatiesystemen DK WUS standaard voor de bevraging van informatiesystemen DK GB standaard voor de uitwisseling van grote berichten  +
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) +het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.  +
E
E-portfolio NL +Het uitwisselen van informatie over de ontwikkelingsvoortgang van een individu, die het individu als levenslang lerende zelf beheert, tussen organisaties in de leerketen waar het individu leert en werkt.  +
G
Gebundeld +Generiek  +
H
HTTPS en HSTS +HTTPS en HSTS moeten worden toegepast op de communicatie tussen clients (zoals webbrowsers) en servers voor alle websites en webservices.  +
I
IPv6 en IPv4 +Communicatie op netwerkniveau over organisatiegrenzen heen tussen organisaties, individuele eindgebruikers, apparaten, diensten en sensoren  +
ISO 19109 +geo-informatie  +
ISO 19136 +geo-informatie  +
ISO/TS 19103 +geo-informatie  +
J
JPEG binnen Open Document Format +Het gebruik van grafische afbeeldingen (met 'lossy' compressie) binnen ODF-documenten  +
M
MIM (Metamodel voor informatiemodellen) +informatiemodellering  +
N
NEN 2082 +Bedrijfsapplicaties, kantoorautomatisering, recordsmanagement  +
NEN-EN-ISO 19110 +geo-informatie  +
NEN-ISO 15489-1 +Heeft betrekking op het beheer van archiefbescheiden, ongeacht vorm of medium, opgemaakt of ontvangen door enige overheids- of private instelling bij de uitvoering van zijn activiteiten, of door enig individu met een plicht om archiefbescheiden te maken of te beheren. Biedt richtlijnen voor het vaststellen van verantwoordelijkheden van organisaties met betrekking tot archiefbescheiden en archiefbeleid, procedures, systemen en processen. Biedt richtlijnen met betrekking tot informatie- en archiefmanagement ter ondersteuning van een kwaliteitszorgkader om te voldoen aan ISO 9001 en ISO 14001.  +
NEN-ISO 30302:2015 +De norm kan worden toegepast door organisaties die het beheer van bestaande systemen die worden gebruikt voor het beheren van archiefbescheiden (dit kunnen diverse informatiesystemen zijn) willen reviewen en verbeteren, of een nieuw systeem (niet alleen een applicatie, maar ook de bijbehorende hard- en software, mensen, procedures etc) voor het beheer van archiefstukken willen implementeren.  +
NEN-ISO/IEC 27001 +Specificeren van eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie.  +