Eindrapportage SGO9 Digitaal Rijk 2017

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Eigenschappen

Publicatiedatum2015/01/20
OrganisatieStuurgroep SGO9
Externe verwijzinghttp://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/dgobr/tab_kerntaken/hervormingsagenda/2015_79/pdf_8/Eindrapportage_project_SGO9_DEF.pdf
BrontypeRapport
ToelichtingDit document is de eindrapportage van de stuurgroep SGO9 aan de Minister van Wonen en Rijksdienst als opdrachtgever van SGO9. Onder het SGO project 9 ‘Digitaal Rijk 2017’ is sinds maart 2013 gewerkt aan het identificeren van aanvullende mogelijkheden om de dienstverlening van de rijksoverheid aan burgers en bedrijven te digitaliseren, op een zodanige manier dat dit zowel leidt tot een betere overheidsdienstverlening als tot een efficiëntere overheid.

Dit document gaat allereerst kort in op de opdracht en governance van SGO9. Daarna worden de activiteiten en resultaten van het project SGO9 in algemene zin beschreven. Tenslotte wordt aangegeven wat de specifieke resultaten en vervolgacties van SGO9 zijn. Hierbij is de volgende redeneerlijn gevolgd:

 • Wat is er gedaan en hoe?
 • Wat levert het op?
  • wat is hiervan al gerealiseerd?
  • wat kan er nog meer bereikt worden?
 • Wie gaat ermee verder?
 • Wat moeten die partijen nog doen om het potentieel aan verbetering van dienstverlening en efficiëntie te realiseren?

De rapportage beschrijft 5 projecten:

 1. Berichtenboxen voor burgers en bedrijven
 2. Digitaal Ondernemersplein
 3. Shared Service Centre – Output Management (SSC-OM)
 4. Burger/bedrijf in regie over eigen gegevens (virtuele datakluis)
 5. Ondersteuningsprogramma kleine(re) uitvoeringsorganisaties
Laag binnen vijflaagsmodel0

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt