Er is antivirusprogrammatuur actief die e-mailberichten en webpagina’s met kwaadaardige code blokkeert

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. Hieraan is toegevoegd de Information Security Object Repository) (ISOR) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming).

Contactpersonen: Annemieke de Wit en Guus van den Berg.

annemieke.dewit@cip-overheid.nl en guus.vandenberg@cip-overheid.nl


Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijn

Beschrijving implementatierichtlijn

Er is antivirusprogrammatuur actief die e-mailberichten en webpagina’s blokkeert met kwaadaardige code (virussen/wormen/trojans/spyware etc.) in zowel ontvangen als verzonden e-mails. Een update van antivirusdefinities vindt frequent plaats.

Beheersmaatregel

Deze implementatierichtlijn expliciteert de beheersmaatregel Controle op gegevensuitwisseling.

Bron

BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst)

BIR 10.4.1.d, BIR 10.8.1.b