Er is een huisvesting informatievoorzieningenbeleid

Uit NORA Online
Er is een huisvesting IV-beleid
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De organisatie heeft een huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-beleid opgesteld dat:

  • doelstellingen en principes van de huisvesting IV-beveiliging bevat;
  • specifieke verantwoordelijkheden en rollen bevat;
  • processen voor het behandelen van afwijkingen en afzonderingen bevat;
  • procesmatig tot stand komt, bijvoorbeeld: voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen/goedkeuren, communiceren, implementeren, evalueren en aanpassen.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Huisvesting informatievoorzieningenbeleid via de conformiteitsindicator Huisvesting IV-beleid.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27002 2017 5.1.1