Er is rekening gehouden met de wettelijke beperkingen op het gebruik van versleutelingstechnieken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. Hieraan is toegevoegd de Information Security Object Repository) (ISOR) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming).

Contactpersonen: Annemieke de Wit en Guus van den Berg.

annemieke.dewit@cip-overheid.nl en guus.vandenberg@cip-overheid.nl


Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijn

Beschrijving implementatierichtlijn

Er is in het kader van de naleving van de relevante overeenkomsten wetten en voorschriften rekening gehouden met de beperkingen op het gebruik van versleutelingstechnieken.

Beheersmaatregel

Deze implementatierichtlijn expliciteert de beheersmaatregel Encryptie.

Bron

BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst)

BIR 15.1.6.c