Expertgroep Digitale Identificatie en authenticatie/2020-04-23

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie op donderdag 23 april 2020, 14-16.30 uur, locatie: videoconferentie via Teams.
Doel: Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen.
Doelgroep: architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatie en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.. .


 1. Verslag/Actiepunten:
  1. Gesprek met Marco Eikenaar over landelijke behoefte aan routeringsvoorzieningen, gereed. Marco heeft bijdrage toegezegd als kennis nodig is over routeringsvoorzieningen en signaleert net als wij behoefte aan een landelijk overzicht van bestaande voorzieningen (ook functioneel gezien) en van lopende initiatieven
  2. Gesprek met Maurice ter toetsing van het IAM model, blijft staan
 2. Stand van zaken ID beheer: Gereed, na verwerking tegenlees actie van Anne
 3. Stand van zaken Authenticatie beheer: Gereed (wens tot nadere uitwerking met Use Cases en wat betekent dit voor partijen)
 4. Stand van zaken Toegang: Erik K zal de opmerkingen van Anne lezen en doorgeven wat aangepast kan/moet worden aan MSA, daarna gereed
 5. Stand van zaken Bedrijven: Geen voortgang. Wie oh wie? Jurriaan en nieuwe vertegenwoordiger KvK
 6. Stand van zaken Bevoegdheden en Machtigen: Logius neemt dat op zich, nu wordt onderzocht wie.
 7. Bespreking informatiemodel voor de toekomst:
  1. Het doel is om te komen tot een integraal model voor IAM: zowel voor Objecten als voor Gedrag, gemodelleerd in ArchiMate op de wijze die Wim Schut heeft laten zien (bijgevoegd) en dat voor alle 5 de bollen uit ons IAM model.
  2. Eric presenteert een overzicht (bijgevoegd).
  3. Iedereen wordt gevraagd om binnen zijn organisatie of netwerk na te gaan of daar al een geschikt IAM-informatiemodel beschikbaar is. Er is immers al heel veel materiaal over IAM.
  4. We kunnen/mogen materiaal van Archi XL hergebruiken (bijgevoegd).
 • Ook zijn er nog 2 stukken van de ontwikkeling van Rijksbreed Identity Management (bijgevoegd)
 • De werkgroep bestaat uit: Erik K, Bob, Wim, Johan en Arjen.
 • Tegenlezers zijn: Anne en Harro
 • Afspraak voor bespreking wordt gepland op woensdagmiddag 13 mei.

ACTIE: de trekkers van de 3 pagina’s Identiteitenbeheer, Authenticatie(middelen)beheer en Toegang verlenen leveren volgende week hun input voor te definiëren begrippen aan bij Wim Schut, die de week erop een totaal-model van maakt.

Bijlagen, waarbij open document formaten zijn gehanteerd i.p.v. de gesloten formats van Word en Powerpoint, zodat de bijlage editable blijft:

 1. Bestand:Referentie-architectuur Identity en Access Management.odt
 2. Bestand:Objectmodel voor Persoons-identificatie binnen de Rijksoverheid 20060910.odt
 3. Bestand:Definities IdM.odp
 4. modelleervoorstel identity management voor bedrijven (PDF, 226 kB)
 5. Bestand:NORA Informatiemodel IAM 20apr20.odp