Expertgroep Digitale Identificatie en authenticatie/2020-05-28

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie op donderdag 28 mei 2020, 14-16.30 uur, locatie: virtueel.
Doel: Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen.
Doelgroep: architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatie en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.. .Verslag: 1. Uitnodiging expert input voor GO traject onder opdrachtgeverschap van Jaap Uijlenbroek Afspraak: In principe is de expertgroep IAM bereid om input te leveren, daarbij wil de expertgroep graag weten wat naast de kennis die bij nora online staat verwacht wordt door de opdrachtgever. Eric stuurt een mail om de opdracht helder te krijgen. 2 Rondje langs de velden:

 1. Kees: Erasmus werkt hard aan autorisaties voor mensen in relatie tot COVID19, maar nu moet ook snel nagedacht worden over de toekomst voor het toestaan van toegang op de applicatie(s). Als de behoefte afneemt moet snel teruggeschaald kunnen worden en als de behoefte (lees nieuwe golf virus) weer toeneemt moet weer opgeschaald kunnen worden. Hierbij gaat federatieve toegang met andere partijen/domeinen ook een rol spelen.
 2. Bob: De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur pagina wordt bijgehouden, maar er is op dit moment niet echt nieuws (sorry Bob, vanwege de verwarring met de presentatie heb ik niet gevraagd naar interne ontwikkelingen, kan/wil je nog iets aanvullen)
 3. Harro en John: V&J is bezig met een nieuwe uitvraag IAM, waar een architectuurmodel aan ten grondslag zal liggen. Harro checkt of dit gedeeld kan worden. Voor de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur voortgang qua begrippen, zie Excel
 4. Arjen: Qua NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gewerkt aan begrippen, zie Excel maar intern Den Haag helaas een IAM project gecanceld.
 5. Erik: Binnen UWV wordt nagedacht over eigenaarschap voor IAM en daarbij is UWV gestart met richten (in de trits richten, inrichten en verrichten). Hier blijkt ook interesse voor bij de anderen. Kees geeft aan dat dit een hot topic is ook in het buitenland. Erik wil hier wel een presentatie over geven op termijn (half jaar). Voor de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur een bijdrage geleverd aan de definities (zie Excel)
 6. Anne: Gewerkt aan het gegevenswoordenboek (zie Excel). Zelf bezig met SSO voor het RIJK, wat de GO raakt.
 7. Wim: Wat betreft NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur: zie Object en gedragsmodel
 8. Johann: Is al actief lid van GO. Voor NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur: presentatie SSI/toekomst  mapping naar “onze ovalenplaat”.

3. Presentatie Johann:

 1. Identiteit = Real me & Digital me
 2. Interessant uitgangspunt gespiegelde plaat.
 3. Meerdere identiteiten betrokken bij 1 service
 4. Meerdere identiteiten per persoon
 5. Wie vertrouwt wat/wie en waarom (ook de service zou zich moeten identificeren)
 6. Harro: toevoeging 3rd party trust
 7. Attributenset is niet altijd op 1 betrouwbaarheidsniveau, v.b. BSN in een registratie kan meer vertrouwen bieden dan een emailadres.
 8. Kees: het wordt “bring your own ID”
 9. Anne: Tijdigheid is belangrijk hoelang is je attribuut geldig?

4. Voorstel object en Gedragsmodel IAM voor NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

 1. object en gedragsmodel (PDF, 309 kB)
 2. Beslissing: Model als raamwerk is een goed uitgangspunt
 3. Afspraak: Harro, John, Erik en optioneel Kees willen samen met Wim het model verfijnen en de definities invullen in een paar (zeg 4) afspraken van 1 uur in de komende 2 a 3 maanden. Marijke organiseert de bijeenkomsten. Randvoorwaarde: Frans de Kok neemt deel namens Logius. Marijke doet haar best 😉

5. Vervolg expertgroep IAM en afspraak richting gebruikersraad

 1. De IAM expertgroep maakt de object en gedragsmodellen af met de bijbehorende definities en redigeert nog 1maal de pagina’s op NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur online. Naast de oplevering van de begrippen zoals deze nu al in de excel staan. Daarmee vragen we een verlenging van 4 maanden  tot eind oktober. De opgedane kennis en overzichten wordt dan breed gedeeld en gepromoot door ons allen.
 2. Volgende bijeenkomst wordt eind deze maand woensdag om 15.00 uur.