Expertgroep IAM/2021-02-24

Uit NORA Online
< Expertgroep IAM
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Expertgroep IAM op woensdag 24 februari 2021, 15.00 - 16.30 uur, locatie: MS TEAMS.
Doel: Het delen van kennis met leden van de gebruikersraad over de aanpak van en de inhoud van het opstellen van definities van begrippen, zoals die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat wellicht andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp op kunnen doen.
Doelgroep: architecten en collega’s uit de publieke sector geïnteresseerd in het thema authenticatie en identificatie. .Het delen van kennis en over IAM

Verslag

Mededelingen

In deze vergadering zijn 2 mensen van Notaris-Id aangesloten, Piet Bokelaar en Fred Peters. Zij hebben kort geschetst wat dit authenticatiemiddel inhoudt en wat de status is van de ontwikkeling.

Presentatie Den Haag

Arjen heeft kort aangegeven waar Den Haag staat met een aantal innovatieve projecten. Waaronder een participatie project voor Scheveningen. Het idee is dat SSI (Self Souvereign Identity) hiervoor gebruikt kan worden. In deze aanloopfase blijkt dat nog een stap te ver, men blijft bij het vertrouwde DigiD. Het gebruik maken van deze faciliteit is uitgesteld. Arjen heeft de groep hierbij de vraag gesteld of zij deze aarzeling herkennen. De expertgroep herkende het fenomeen "onbekend maakt onbemind" en het feit dat het SSI verhaal moeilijk over te brengen is. Eric adviseerde om Steven Gort te betrekken bij het project, om het wat meer vaart te geven. Na deze discussie ontstond een interessante discussie over het brede gebruik van bv. IRMA. Er zijn duidelijke voor- en tegenstanders. Eén van de bezwaren is het centralistische karakter van de governance, zo ook het makelaarschap van SIDN en het gevaar dat dadelijk alle attributen van een persoon worden gevraagd voor "simpele" diensten.... omdat het kan en omdat die dan wellicht weer verhandeld kunnen worden door die commerciële diensten. Al met al een onderwerp om nog eens heel goed naar te kijken.

Presentatie Innovatie Den Haag en SSI (PDF, 242 kB).

https://ictubeheer-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marijke_salters_ictu_nl/EYiwp2WMIOpIl1hjyxF8-g4BM7sX6wbZnMfQmTOj0NtZ3w

Hierna is in twee werkgroepen verder gewerkt aan onderwerpen van NORA online

1. werkgroep visie

De GO heeft een visie neergelegd en op de pagina bij NORA online staat een visie over IAM deze zullen vergeleken en in lijn gebracht worden door Eric. Nabericht: Ook Johann Schreurs zal deze pagina updaten vanuit de GO visie.

2. Werkgroep Bevoegdheden beheer inclusief machtigen

Logius (Wim en Frans) hebben eens goed naar de pagina gekeken en komen tot de conclusie dat de term niet helemaal de lading dekt. Er zijn verschillende aspecten: Vertegenwoordiging en machtiging Waarnaast eigenschappen van een NP of NNP die de bevoegdheid bepalen van een persoon. Harro gaf aan dat deze pagina opgesteld is op basis van een use case. Het voorstel is nu om met een klein werkgroepje (Frans, Harro, Marijke) deze pagina's te reviewen en te verbeteren op basis van meerdere use cases die in complexiteit opbouwen. Ook hierbij kan gebruik gemaakt worden van de GO resultaten.

Vervolgafspraken/ backlog

Notaris Id demo, april 2021 Zero trust, door Marcel Polymorfe crypto, door Logius, Frans de Kok GO resultaten, namens PL, door Johann Scheurs en/of Frits Bouma IRMA, door SIDN