Expertgroep Zaakgericht Werken oktober 2023

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf Expertgroep Zaakgericht Werken oktober 2023)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Expertgroep Zaakgericht Werken op donderdag 26 oktober 2023, 15.00-17:00 uur, locatie: digitaal via Teams.
Doel: Verdere uitwerking Thema Zaakgericht Werken
Doelgroep: Leden en aspirant-leden van de expertgroep
Contactpersoon: Ellen van der Steen .

Verslag:

1. Notulen vorige keer en huishoudelijke mededelingen

 • Er mist nog “inzicht in de geldstromen” in het verslag van de vorige keer bij de besluitvorming. Dit voegen we nog toe. (punt 4, 2e bullit)
 • Tjeerd van Wengen en Jan van Bon nemen voor de eerste keer deel. We doen een voorstelrondje.

2. Bespreken voorstel nieuwe landingspagina en toevoeging aan processen

 • Ellen laat de pagina Sandbox/1e blokje: Wat is zaakgericht werken zien. De expertgroep ziet dit als een goede stip op de horizon. Jan geeft aan dat de weg er naar toe ook belangrijk is om te vermelden. Ellen deelt hiervoor de Powerpoint die in 2021 door de Gebruikersraad is vastgesteld.
 • Jan mist daarnaast een paar dingen die ook belangrijk zijn. Bv de 1e laag van het vijflaagsmodel: waarvoor doen we dit? Eric mist ook andere onderdelen van de organisatielaag, zoals bedrijfsfuncties/capabilities, producten en diensten. En daarnaast ook het onderliggende informatiemodel. Hij wil hier met Robert-Jan graag aan bijdragen.
 • Ellen merkt op dat er op veel verschillende plaatsen (bij de dochters) al diverse componenten beschreven staan. Dit moeten we bij elkaar vegen en samenbrengen tot 1 geheel. Dat is nodig om echt zaakgericht te kunnen werken.
 • Tjeerd vraagt naar de scope van dit thema binnen NORA. Dit is het hele brede spectrum van dienstverlening (datgene wat de burger ervaart in zijn klantreis) en ook beleid en handhaving.
 • Jan merkt op dat we niet alleen meer kijken naar het eindresultaat maar naar de manier waarop het tot stand komt. Hoe managen we dat? Staat ook in het Basisconcept van Dienstverlening. In hoeverre houden we hier al rekening mee? We moeten vanuit de voorkant werken ipv vanuit de achterkant. Dus eerst kijken naar het concept van het managementsysteem en dan doorwerken naar de praktijk.
 • Ellen merkt daarbij op dat het wel van belang is om vanuit NORA-perspectief te kijken naar de contactmomenten tussen organisaties en hoe zij gezamenlijk hun diensten als 1 overheid kunnen organiseren. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
 • Jan stelt voor een proces uit te werken vanuit het Basisconcept van Dienstverlening. Ellen wil dit graag doen, maar in een later stadium. Eerst het thema opnieuw opzetten en uitwerken. Jan stelt voor dit uitgangspunt te formuleren en t.z.t. in noraonline.nl te zetten. Eric heeft een aantal slides waarop ze dit bij EZK al hebben uitgewerkt. Dat kunnen we als voorbeeld hanteren. Eric deelt deze informatie via Pleio.
 • Ellen geeft aan dat het Wat eerst eigenlijk zat bij Procesgericht werken, maar dat zit niet meer in de NORA. Zij wil het wel op zich nemen binnen Zaakgericht werken. Zo kan ook invulling worden gegeven aan het besluit van de NORA Gebruikersraad om het thema procesarchitectuur vanuit de GEMMA te borgen binnen de NORA.
 • Hoe breed trek je het? We gaan het zoals voorgaand besproken aanpakken. Treetje hoger.
 • Jan wil een definitielijst hebben zodat we weten waar we het over hebben. Hier wordt binnen NORA breed ook invulling aan gegeven. Dit zullen we verder aanvullen als het thema Zaakgericht werken verder is uitgebreid.
 • Ellen wil componenten benoemen waar we naar gaan kijken: grondslagen, capabilities, producten en diensten, bouwstenen bv. Zodat we deze de volgende keren verder kunnen gaan uitwerken. Wat missen we verder nog?
 • Hoe verder? Hoe kunnen we al deze componenten samenvoegen zonder dingen overnieuw te doen en waar mogelijk gebruik te maken van wat er al is?
 • Jan stelt voor eerst die uitgangspunten te benoemen en daar overeenstemming over te bereiken. Volgende keer gaan we daarom verder met de principes voor Zaakgericht werken.
 • Tjeerd zegt dat we ook kunnen kijken naar de producten/dienstencatalogus. Hoe is de informatie opgehangen in de informatiebesturing van de overheid? We moeten een scope pakken, niet te veel en te groot. Jan zegt dat het praktisch toepasbaar moet zijn voor de doelgroep.
 • Robert-Jan heeft wel al wat materiaal beschikbaar. Dat kan hij opsturen en dan kan Jan misschien eens reageren. Jan wil dit graag doen. Robert-Jan plaatst de informatie in Pleio.
 • Ellen wil daar graag een overall plaat van maken.
 • Ellen: volgende stap: laag erboven opstellen met wet- en regelgeving, doelen, producten/dienstencatalogus, capabilities etc. Laag voor laag. Het zijn steeds dezelfde patronen. Op die manier kunnen we het inzichtelijk maken en ook versimpelen.
 • Tjeerd is voor OCW bezig met een informatiemodel voor Zaakgericht Werken. Dat laat hij vervolgens zien aan de groep.
 • Jan vraagt wat zijn uitgangspunt was bij het opstellen van de plaat? Niet vanuit het Wat maar vanuit de onderkant, de praktijk. Jan wil graag deze plaat naast het NORA-model leggen om te kijken hoe het aansluit. Ellen geeft aan dat ook de GEMMA een informatiemodel heeft (ImZTC). Het is goed deze platen met elkaar te vergelijken en aan te vullen. Jan geeft daarbij aan dat het van belang is om hiervoor te beginnen bij de bovenste laag en zo per laag door te werken naar het informatiemodel. NORA gaat over het Wat en per domein heb je een Hoe.

3. Doornemen principes kernwaarden met doorvertaling naar impact voor zaakgericht werken

 • Naar volgende keer

4. Welk item als volgende op te pakken?

 • Kijken naar de bouwblokken en andere benodigde componenten. Ellen maakt een voorzet hiervoor.
 • Overzicht, kijken welke onderdelen we nodig hebben, daar beeld van schetsen, dan koppelen met standaarden.
 • Jan: heel compact visualiseren in een plaat. Wat is het startpunt van het denken. Dan bouwen we het op met processen tot een informatiemodel (waar Tjeerd nu mee bezig is). Dan kunnen we checken of het logisch opgebouwd is en zien of het klopt.
 • Voorstel: eerste schets maken van componenten die we hebben benoemd. Dat in plaat en verder uitwerken. Eric en Robert-Jan nemen het delen van de uitgangspunten op zich, zodat we die als voorbeeld kunnen hanteren bij het uitwerken van de principes voor Zaakgericht werken.
 • Eric vraagt of er een gemeenschappelijke plek is om alles neer te zetten? Dat kan op Pleio.

5. Rondvraag en afsluiting

 • Verder geen opmerkingen. Ellen bedankt iedereen voor aanwezigheid en actieve inbreng en sluit de vergadering.