Expertgroep gegevensmanagement november 2023

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Expertgroep Gegevensmanagement op donderdag 16 november 2023, 10.00-12:30 uur, locatie: digitaal via Teams.
Doel: Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement
Doelgroep: Leden en aspirant-leden van de expertgroep
Contactpersoon: Radboud van der Linden .

Welkom en mededelingen[bewerken]

 1. Aanwezig: Eric Brouwer (vz), Andre van Brussel, Judith Huizinga (vervangt Harmjan Menninga), Rene Luytjens, Arjen Santema (verslag), Jasper Slob, Wim Stolk, Marieke Vos, Bas Wernsen, John Zwart
 2. Afmeldingen van Petra Adema, Tjeerd Schoemaker, Radboud van der Linden, Dick Krijtenburg
 3. Andre geeft aan dat nu 3 consultaties lopen: NL-SBB, MIM 1.2 en Gemeentelijk GegevensModel (GGM). Breng dat onder de aandacht in jouw netwerk en help daar a.u.b. aan mee !

Verslag vorige keer[bewerken]

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 12 oktober 2023

Voortgang van de acties die vorige keer zijn afgesproken[bewerken]

Actie Boyke - Organiseren van een tweede brainstorm, nu met de insteek HOE we dit kunnen gaan oppakken. Actie blijft staan aangezien Boyke er niet was en geen up-date is ontvangen.

Actie allen - Vragen bij collega's wie aan wil sluiten en dit binnen 14 dagen doorgeven aan Boyke. Actie blijft staan voor wie dit nog niet gedaan heeft.

Actie Merijn en Radboud - Afstemmen hoe de inhoud van de nota CDO en NORA bij elkaar te brengen. Actie blijft staan aangezien Merijn en Radboud afwezig zijn en geen up-date is ontvangen.

Arjen heeft contact gelegd met Reindert Gerding van Forum Standaardisatie en werkt daar nu mee samen.

Actie Radboud - Delen van het Zeeuws addendum op de ARBIT-voorwaarden qua striktere regels omtrent data eigenaarschap en data beschikbaarheid. Actie blijft staan, bevestigd door Radboud.

Marieke heeft via de Kennissessie Open Huis van Architectuur achterhaald dat Jeroen Cuppen, data architect bij de provincie Gelderland, de datamanagementprincipes heeft uitgewerkt in zijn organisatie. Hij heeft ook al vanuit de nieuwe NORA Architectuurafspraken gekeken naar die principes, want ze hebben de NORA KD's en NAP's integraal overgenomen bij de provincie Gelderland !
Zie ook andere organisaties die NORA Bindende Afspraken integraal overerven.

Actie Boyke - Brengt het 8-tal principes bij hun vandaan in bij Merijn. Actie blijft staan aangezien Boyke en Merijn afwezig zijn en geen up-date is ontvangen.

Gegevensmanagement voor de Strafrechtketen en Jeugdketens[bewerken]

Rene Luyten heeft namens o.a. JenV, Strafrechtketen en Jeugdketens, per e-mail d.d. 14nov23 enkele vragen gesteld:

 • Het is op zich vreemd dat eigen principes van gegevensmanagement zijn onderkend, die daarnaast nog zijn geplot op de oude NORA principes: willen we aanvullende principes of is het nuttig dat dit soort aspecten landen in de implicaties?

Actie Jasper, John, Merijn - Uitzoeken hoe de NAP's zich verhouden met de Principes van gegevensmanagement

 • Het Raamwerk gegevenskwaliteit/Kwaliteitsattributen heeft de nodige overlap met de kwaliteitsdoelen van NORA: willen we deze kwaliteitsattributen behouden naast de kwaliteitsdoelen?

Actie Marieke, Eric, Andre - Definities ervan opnemen. Kwaliteitsdoelen en kwaliteitsraamwerk zijn immers 2 verschillende dingen: kwaliteitsdoelen hebben betrekking op de overheidsdienstverlening, terwijl het kwaliteitsraamwerk gaat over de attributen die bij kwaliteit worden vastgelegd,

 • Het raamwerk gaat uit van kwaliteitsattributen, (kwaliteits)dimensie en toepassingsniveau, maar het toepassingsniveau wordt niet nader uitgelegd: is het nuttig dat de uitleg over het toepassingsniveau wordt uitgebreid?

Actie Marieke, Eric, Andre - Het toepassingsniveau toelichten, o.a. door relaties te leggen tussen de (implicaties van) NAP’s en het Gegevensraamwerk, opzetten a la Privacy.

Programma Grip op Informatie van de VNG[bewerken]

John licht toe dat in het programma Grip op Informatie de VNG samen werkt met gemeenten aan concrete oplossingen op drie thema’s:

 • Informatiehuishouding op orde
 • Actief openbaar maken en
 • Duurzame toegankelijkheid

Actie Marieke - John laten weten welke contactpersoon bij grip op informatie er uit haar vraag bij VNG komt. Bij een concrete naam neemt John contact op met als doel om kennis te maken en zo mogelijk de relatie met de expertgroep te versterken.

Gegevensmodellering[bewerken]

Is de uitwerking vanuit J&V o.l.v. Ronald Damhof voor de vier beleidsterreinen CDO (waaronder het gegevensdelingsbeleid en het gegevenstyperingsbeleid), al beschikbaar? Bas licht toe dat deze uitwerking nog niet beschikbaar is, maar dat er wel aan wordt gewerkt. Door Wim wordt aanvullend aangegeven dat vanuit CIO Rijk uiteraard gebruik wordt gemaakt van die kennis, en dat de vier beleidsterreinen Rijksbreed worden gecoördineerd vanuit CIO Rijk.

Uitwerking van de Informatielaag[bewerken]

Dit is onze integrale visie op en acties voor Semantiek, Informatiemodellering, het zicht hebben op de authentieke bron van elke gegeven en de datasets waar die gegevens worden her-gebruikt.
Alle bouwstenen zijn er eigenlijk al, maar een totaal-plaatje daarvan ontbrak nog en daar wordt nu dus aan gewerkt. Dit raak ook vragen als:

 • Waar zit het verschil tussen informatieobject en bedrijfsobject?
 • Informatiemodellering is gebaseerd op informatieobjecten en attributen, om de werkelijkheid af te beelden. De informatieobjecten die je vanuit de werkelijkheid gaat onderscheiden zijn "bedrijfsobjecten".
 • Uitgangspunt is: welke AFSPRAKEN we maken om informatie te modelleren. Als het goed is staan onze afspraken in de NORA: https://www.noraonline.nl/wiki/Informatie-object
 • Bedrijfsobjecten zijn informatieobjecten die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn.
 • In de DERA wordt het begrip 'informatieobject' veelvuldig gebruikt. In de ArchiMate-methodiek komt het vergelijkbare begrip dataobjecten ('data objects') voor. Voor de DERA zijn de bedrijfsobjecten meestal informatieobjecten.
 • Beginnen met goede definities en aansluiting zoeken bij wat er beleidsmatig al is op dit vlak.

Actie Wim - Afspraak plannen met Eric, Andre, Arjen, Jasper, Judith, John

Actie Jasper - Met de blik van uit de nota informatiehuishouding/gegevenshuishouding kijken naar de beschrijving van informatieobject. Dat zijn dan waarschijnlijk deze 5 informatieobjecten: Het 5 entiteitenmodel volgens NEN-ISO 23081.png

Samen werken aan de kaart van Data Nederland[bewerken]

Zoals we de kaart nu bekijken, komen vragen naar boven als:

 • Wat is het kader dat we gebruiken voor deze onderwerpen en informatieproducten?
 • Is dat het overzicht dat Arjen net heeft gepresenteerd?
 • Hoe hangt dat allemaal dan samen met NORA Architectuurprincipes (NAP's) en de implicaties daarbij?

Actie Eric, Arjen, Andre - De beschrijving van het model verbinden met de NAP's

 • Op termijn - nadat het resultaat bekend is van de afstemming bij de door Wim geplande afspraak- gaan we het MIRO bord daarmee verbinden: welk deel van het model vult het in of raakt het, ook qua generieke functies/capabilities ?

Wvttk[bewerken]

 • Volgende overleg op 21 december: John zit voor, Radboud notuleert
 • Op 23 november is er een fieldlab (VNG) waarin het delen van WOZ data centraal staat.
 • Vanuit het NA is een overheidsinformatiemodel opgeleverd. Dit is geen formele standaard. Het lijkt goed te onderzoeken wat de samenhang ervan is met de uitwerking van de Informatielaag en zo nodig het model te propageren via de het NORA thema Duurzame Toegankelijkheid.