FS:BWB

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/BWB
Over de standaard
Beschrijving Identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Citeren, vinden en verbinden van wet- en regelgeving gaat door toepassing van de BWB standaard sneller, eenvoudiger en geeft minder kans op fouten. Gebruik van de standaard biedt daardoor verbetering van interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting De verplichting geldt voor internet- en webservices met juridische documenten en systemen die (veel) verwijzingen kennen naar wet- en regelgeving.
TrefwoordenInternet, Website
Detailinformatie
BeheerorganisatieWerkmaatschappij-KOOP
Uitstekend beheerJa voor deze standaard
Specificatiedocumenthttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/atoms/files/Juriconnect_Standaard_BWB_1_3_1_1.pdf
Volledige naamJuriconnect standaard BWB "logische links naar wetgeving"
Version1.3.1
Inkoop
AandachtspuntenBent u betrokken bij het aanschaffen van een ICT-product of -dienst die in relatie staat tot het verwijzen naar rechterlijke uitspraken, decentrale regelgeving of wet- en regelgeving, denk er dan aan dat de open standaarden BWB, JCDR en ECLI toegepast moeten worden. Concreet zal dit vaak aandacht voor inkoop van webredactie betekenen bij de (ver)bouw van een nieuwe website. In de handreiking "Vragen om open standaarden" leest u welke bestekteksten hiervoor gebruikt kunnen worden.
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinJuridische verwijzingen
Relatie met andere standaarden
 • ECLI
 • JCDR
 • ToelichtingDe drie Juriconnect standaarden BWB, ECLI en JCDR zijn gericht op standaardisatie van identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.

  De standaard BWB (Basis Wetten Bestand)  is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".
  De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn opgeslagen.
  De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.

   
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening BWB moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar geconsolideerde wetten en regelingen of delen daarvan.
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname
  Datum van aanmelding07-05-2015
  Datum van besluit02-02-2016
  Europese status (MSP)Nee
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20-%20Juriconnect%20BWB%20versie%201%203%201.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS%20151028.2C%20Forumadvies%20Juriconnect%20BWB.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS%20151028.2%20Oplegnotitie%20Lijsten%20open%20standaarden.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Juriconnect_Standaard_BWB_1_3_1.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Vastgesteld%20verslag%20Nationaal%20Beraad%202%20februari%202016.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerderDe beheerder, het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft de status uitstekend beheer toegekend gekregen ten aanzien van deze standaard. Voor overige adviezen aan de beheerder zie: adoptieadviezen.
  AdoptieadviezenPartijen die nu de Juriconnect-standaard BWB gebruiken worden opgeroepen om de standaard verder te implementeren en voorbeelden te publiceren hoe de standaard kan worden gebruikt.

  Juriconnect en KOOP worden opgeroepen om de link-maker1 van KOOP zichtbaarder te maken op de websites van Juriconnect en KOOP.
  Juriconnect wordt opgeroepen om in begrijpelijke taal uit te leggen voor wie de standaard bedoeld is, hoe de standaard werkt, en hoe je deze kan toepassen.

  Juriconnect wordt opgeroepen om te communiceren over de standaard met partijen die deze zouden kunnen gebruiken.
  Leveranciers